Béres Csaba polgármesterrel az elmúlt év megvalósításairól és a városvezetés jövőbeli projektjeiről

Nagy a nyüzsgés-mozgás a székelyhídi polgármesteri hivatalban. Szigorú járványügyi intézkedések betartása mellett folyik az ügyintézés. Béres Csaba polgármester (portrénkon) irodája előtt is többen várakoznak. Többszöri egyeztetést követően sikerül az elöljáróval egy hosszabb beszélgetést megejtenünk. Ezen nincs mit csodálkozni, hisz az állandóan pörgő elöljáró hol a város különböző részein szemléli az épp aktuális munkálatokat, hol pedig a helyhatóság szárnyai alatt működő további öt faluban szemlézi a történéseket. Miután megnyugtatóan konstatálja a folyamatok mibenlétét, már veszi is az irányt Bukarestbe, hogy a várost építő-szépítő beruházások, pályázatok sikeres végkimenetelét egyengesse a különböző szakminisztériumokban.

Kérdésemre, hogy milyennek értékeli az elmúlt év megvalósításait, egyrészt örömmel sorolja azokat, másrészt viszont megjegyzi, egy városgazda „halálát” jelenti, ha mindennel elégedett. Mert mindig lehet és kell is többet tenni az eddigieknél, folyamatosan nagyobb és merészebb célokat kell kitűzni. Természetesen mindezt a józan ész korlátain belül, az adott lehetőségek figyelembevételével kell tenni.

Átadták a színházat

Hosszú vajudás és kitartás után az elmúlt év januárjában sikerült átadni a Szabó Ódzsa rendező nevével fémjelzett színházat. A névadás jogosságát nehezen lehetne vitatni, hisz Szabó a város szülötte, és mindeddig a legelismertebb innen származó színházi szakemberként tartják számon. Kvalitásait mi sem bizonyítja jobban, hogy még az ír királyi akadémiára is meghívták tanítani. Szabó József Ódzsa közeli családtagjaival egyeztetve folyamatban van egy egyesület létrehozása, amely dramaturg-továbbképzéssel, illetve olyan kiemelkedő minőségű előadások megszervezésével foglalkozna, amelynek finanszírozása már meghaladná a városháza lehetőségeit. Mindezt magas szinten akarják művelni, nemzetközi szakemberek bevonásával. A színház beüzemelése a világjárvány miatt szeptembertől kezdődött, azóta ezernél is többen megfordultak a létesítményben. A 346 férőhelyes nézőtérre 225 színházbérletet adtak el. A nagyváradi színházi előadások mellett más társulatok fellépésére is számítanak. A keresztény kultúrkör népszerűsítése egyik prioritása a művelődési központnak, ennek égisze alatt tervben van Pintér Béla magyarországi keresztény énekes fellépése. A komolyzene lélekcseppjeinek elhintése szintén cél, mondhatni ugartörő feladat. Ennek érdekében időszakonként teret engednek a nagyváradi művészeti líceum fiatal tehetségeinek a megmutatkozáshoz.

Uszoda és mozgásba lendülés

Béres Csaba polgármester ötlete alapján a megyében beindult az uszodaépítési program, amelynek keretében hét településen kezdődtek el, illetve folynak a kivitelezési munkálatok. Elsőként Székelyhídon adták át az uszodai létesítményt az elmúlt év szep­temberében. A 25 méter hosszú nagy medence mellé épült egy tanmedence is, ahol szakemberek irányításával folyik az úszásoktatás. Időre van szükség ahhoz, hogy az emberek felismerjék az uszodának az egészségre gyakorolt hatását. Már körvonalazódik a vízilabdának, a térségben mindmáig tájidegen sportágnak a meghonosítása is – újságolja az elöljáró. Béres Csaba szavaival élve az uszoda nyújtotta lehetőségekből kiindulva egyfajta „sportforradalmat” szeretne kirobbantani a lakosság körében. Egy olyan „mozgalom” beindítását tervezi, amelynek keretében minden hónapban kijelölnének egy hétvégét, amikor a város 24 órára „mozgásba” lendülne. Ebbe bekapcsolódna az óvodás korúaktól a nyugdíjasokig minden korosztály. A lényeg az lenne, hogy minden alkalomban kijelölnének egy-egy sportágat, aminek különböző változatait „űznék” 24 órás maratoni időtartammal.

A cél egyértelmű: az egészséges testmozgás váljék életvitelszerű magatartásformává a lakosság körében.

Közlekednek az elkerülő úton, aszfaltoznak

A harmadik nagy volumenű beruházás a sokak által óhajtott elkerülő út megépülése volt. A több éles kanyarral teletűzdelt város forgalmának kilencven százaléka felszabadult, ugyanakkor az új útszakasz beruházási lehetőséggel is kecsegteti a vállalkozókat. Nem lehet eléggé kihangsúlyozni az elkerülő út sikertörténetét, hisz Bihar megyében elsőként Székelyhídon valósult meg.

Az aszfaltból sohasem lehet elég gondolat mentén minden olyan pályázati lehetőséget igyekszik megragadni a városvezetés, amelyek az utak rehabilitációját célozza meg. Jelenleg megvan a finanszírozás egy 20 kilométeres aszfaltútra, amely a város mellett Csokalyon, Érolasziban és Érköbölkúton halad. A munkálatokkal megbízott céggel elégedetlen a városvezetés, ezért amennyiben nem változtat a kifogásolt dolgokon, úgy más kivitelezővel kívánják majd folytatni a munkálatokat. A polgármester ezúton is a lakosság megértését kéri, ugyanakkor úgy véli, minden remény meg van rá, hogy az aszfaltterítés az év végéig befejeződjön.

Új köntösbe öltözik a központi iskolaépület

Örömmel osztja meg a jó hírt beszélgető partnerem miszerint a városközpont egyik jellegzetes épülete, az egykori járásbíróság, ami jelenleg tanintézetként funkcionál, egy sikeres pályázat eredményeként új „köntöst” ölt magára. Ugyanennek a pályázatnak másik komponense a Csokalyon megépítendő multifunkcionális épületegyüttes. Ez a közösségi tér színházi előadások, családi események megtartására is alkalmas lesz majd. Lesz egy „kinyitható” része is a komplexumnak, ami tornaórák megtartására nyújt majd lehetőséget. Szintén ennek a projektnek csatolmányaként mintegy hat kilométeren aszfaltozni fognak Székelyhídon, Csokalyon, Érolasziban és Érköbölkúton.

Megújul a városközpont

Szintén egy sikeres pályázatnak köszönhetően újratervezik a központi parkot, a Sós úti pincesort és a városi nagy parkot, aminek köszönhetően modern és gyakorlati elemekkel bővülhetne a szabadidős tér. Konkrétan biciklipályát alakítanak ki, kutyafuttatókat és modern játszótéri elemeket építenek. A központi park esetében egy felüljáró vagy éppenséggel aluljáró kivitelezésén gondolkodnak, amely tovább könnyítené és biztonságosabbá tenné a közlekedést. Mindemellett továbbra is fontos lesz a kültéri sportolási lehetőségek szponzorálása.

Aquapark, buszpályaudvar, iskolai beruházások

A soron következő pályázati lehetőségeket szem előtt tartva egy aquapark létrehozását említi meg a polgármester. Azt szeretnék, ha ez a létesítmény akár 1800 személy kültéren és beltéren egy időben való befogadására lenne alkalmas. Mindez láttatja, hogy a turizmus fejlesztése támogatandó, a mindenkori fontossági sorrend elején van, amire fókuszál a városvezetés. A jelenlegi Profi áruház mögötti területen nemsokára elkezdődik egy autóbusz-pályaudvar építése, ami elősegíti a civilizált és biztonságos tömegközlekedést. A már említett, a központban lévő iskolaépület felújításánál nem állnak le az iskolafejlesztési programmal. Közel 40 millió lejes beruházásból további 30 tanterem, 140 férőhelyes ebédlő és több, mint 300 férőhelyes díszterem épül Székelyhídon. Mindehhez társul négy tanműhely is. A Nagykágyai 1-es Számú Technológiai Líceumban a már meglévő tanári lakásokat átalakítják  háromcsillagos szállodává. Azok a pedagógusok, akik lakhatást igényelnek, egyértelműen prioritást élveznek ezután is. Ugyanennél az oktatási intézménynél további tanműhelyek, műhelycsarnok építését szervezik, az ehhez társuló gépek és felszerelések beszerzésével egyidejűleg. Hiánypótló szakmai képzés indul ősztől Nagykágyán, ivóvíz-szennyvízhálózat-építő és -üzemeltető szakembereket okítanak majd. Ez egyedülálló kezdeményezés jelenleg a megyében.

Felpörgetnék a turizmust

Köztudott, hogy Székelyhíd turisztikai város címmel büszkélkedő település. Az elöljáró azon fáradozik, hogy a gyógyközponti minősítést is megszerezzék, amit a termálvíz hatékonyabb felhasználására alapoznának.

Az egészségügyi ellátás fejlesztésére irányuló lakossági igénynek megfelelően a székelyhídi helyhatóság a potenciális befektetőket keresi.

Még biztosan lenne mit elmondania a polgármesternek, a kisebb beruházások is fontosak, még akkor is, ha a lakosság egy kisebb hányadát érintik. Hisz mindenkire egyformán oda kell figyelni, minden ember egyformán fontos, még akkor is, ha bizonyos esetekben mérlegelni kell, fontossági sorrendet kell felállítani. Maradnék még, de mennem kell, egy rég várt tárgyalópartner érkezik a városházára. A polgármester kéri az ügyre vonatkozó dossziét. Székelyhíd egy újabb lépést tesz meg ma is a fejlődés útján…


Írta: Ér hangja