Béres Csaba polgármesterrel az elmúlt év sikereiről, nehézségeiről és az induló nyertes pályázatokról beszélgettünk. A tavalyi év a háború és az elszálló energiaárak árnyékában telt, ami érezhető volt nemcsak az átlagemberek pénztárcáján, hanem sajnos a városi költségvetésen és ezáltal a megvalósult munkálatokon is. Ennek ellenére tavaly is voltak sikerek, eredményes megvalósítások.

Bár az év első felében még érvényben lévő járványügyi korlátozások több program megszervezését is ellehetetlenítették, még így is számos kulturális és közösség építő rendezvényt szerveztek, amiknek a listáját felsorolni is hosszú lenne.

Béres Csaba, városunk polgármestere kiemelte ezeknek a fontosságát, hiszen ezek az események összehozzák, összekovácsolják egy közösség tagjait.

Beindult a Hajnalcsillag bölcsödei részlege

A tavalyi év egyik legfontosabb eredménye, hogy a kezdeti nehézségek ellenére szeptembertől sikerült beindítani a Hajnalcsillag református óvoda és bölcsőde bölcsődei részlegét. A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program segítségével megépült óvodát már 2021-ben birtokba vehették a kicsik, de a bölcsőde a rá vonatkozó bonyolult jogszabályok miatt csak idén nyithatta meg a kapuit. Hatalmas és rég várt segítség ez sok szülőnek, amit nagy örömmel fogadtak.

Ingyenes orvosi és fogorvosi szolgáltatások a diákoknak

Legalább ilyen fontos és hasznos megvalósítás az, hogy a székelyhídi Petőfi Sándor Elmélet Líceum főépületében sikerült orvosi rendelőt berendezni és megvásárolni az ehhez szükséges orvosi eszközöket. Iskolaorvost és fogorvost alkalmaztak. Mindezt Az oktatási és egészségügyi szolgáltatások minőségi javítása a székelyhídi roma közösségben elnevezésű projekt tette lehetővé. Ugyanebből a forrásból okoseszközöket és legóeszközöket vásároltak a helyi iskola és óvoda részére, amelyek már tavaly március óta a gyerekek és a pedagógusok rendelkezésére állnak. Folyamatban van a fogorvosi rendelő berendezése is, a szükséges eszközök februárban fognak megérkezni. Ez nagyon jelentős előrelépés – hangsúlyozta a városvezető –, hiszen ezáltal a gyerekek szükség esetén ingyenes orvosi és fogorvosi ellátásban részesülhetnek az iskola ideje alatt. Ezenkívül az iskolaorvosok felmérik a gyerekek egészségi állapotát és felvilágosító előadásokat fognak tartani az egészségmegőrzés témaköreiben.

Korszerűsödött a közvilágítás

A felsoroltakon túl az elöljáró további fontos előrelépésként említette, hogy tavaly sikerült megvalósítani Székelyhíd és a hozzá tartozó települések közvilágításának korszerűsítését, valamint a hálózat bővítését, melynek során összesen 965 darab különböző erősségű LED-es égőtestet cseréltek ki vagy szereltek fel újonnan. A kivitelező cég egyrészt a már meglévő régi, elavult és nagyfogyasztású égőket cserélte ki, másrészt a település bizonyos zónáiban, ahol indokoltnak bizonyult, bővítette a hiányos hálózatot, új utcai lámpákat szereltek fel olyan helyekre, ahol eddig nem volt közvilágítás.

Az aszfaltozások „kacskaringósan” alakuló útjai

Az aszfaltozás és az utak állapota mindig kicsit kényes téma, és Béres Csaba kihangsúlyozta, hogy tisztában van a hiányosságokkal, és polgármesterként megérti az emberek türelmetlenségét, hiszen a település már nagyon régen megérett az aszfaltozásra. Mindemellett sajnos a városvezetés nagyon sokszor olyan problémákba ütközik, amelyek tőle függetlenek és kevés ráhatása van. Ez történt azzal a megkezdett pályázatukkal is, melynek keretében a kezdeti nehézségek ellenére tavaly végre sikerült Csokaly útjainak javítását befejezni, illetve jelenleg is aszfaltoznak Érköbölkúton, Székelyhídon és következik Érolasziban is. Ezt a Helyi Fejlesztések Országos Programja (PNDL) által finanszírozott beruházást decemberre be kellett volna fejezni, de a kivitelezőnek gondjai akadtak, ezért haladtak lassabban a munkálatok. A közbeszerzési eljáráson nyertes cég a munka egy részét átadta egy másik kivitelezőnek, így most már ketten dolgoznak, ezért reményeik szerint a Székelyhídat, Csokalyt, Érköbölkutat és Érolaszit érintő munkálatok innentől kezdve jó ütemben fognak haladni.

A városvezetés igyekszik megragadni minden olyan lehetőséget, amikor utak rehabilitációjára lehet pályázni. Ennek eredményeként 2022-ben sikerült a fejlesztési minisztériumnak köszönhetően az Anghel Saligny Nemzeti Befektetési Programon keresztül egy újabb pályázatot megnyerni, aminek részeként szintén aszfaltozási munkálatokat fognak végezni Székelyhídon, Csokalyon, Nagykágyán, Érköbölkúton és Érolasziban. A jelenlegi aszfaltozási munkálatok befejeztével reményei szerint az aszfaltozás folytatódni fog azokon az utcákon, ahol van ivóvíz-, szennyvízhálózat, de aszfalt még nincs.

Iskolafelújítás, csokalyi multifunkcionális központ, lakásépítés tanároknak uniós pénzekből

Uniós pályázatot megnyernünk a székelyhídi központi iskola, az egykori járásbíróság épületének felújítására a Regionális Operatív Programon keresztül sikerült. Ugyanebből a forrásból 2,5 km útburkolat is készül majd, illetve Csokalyon megépítenek egy multifunkcionális központot, amely közösségi térként működik majd: családi és kulturális események megtartására is alkalmas lesz.

Szintén EU-forrásból három darab, egyenként hat-hat lakást magába foglaló új tömbházlakást építenek Székelyhídon fiataloknak, fiatal tanároknak. Az új épületek helyét az Országos Lakásügynökség (ANL) központi tömbházai mögött jelölték ki. A polgármester mindenképpen fontos és szükséges fejlesztésként értékelte az új lakások megépítését, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy tavaly májusban az ANL átadott 18 bérlakást, amibe azóta már be is költöztek a fiatal családok. Ebből is látszik, hogy szükség és igény van további ilyen típusú lakások megépítésére.

Bicikliutak a városban

Béres Csaba az uszoda átadása kapcsán már a tavalyi évértékelőjében megfogalmazta: céljuk, hogy az egészséges testmozgás a lakosság életvitelszerű magatartásformája legyen. E cél elérésének fontos részét képezi az a két megnyert projekt is, amelyet bicikliutak kiépítésére adtak le. Az egyik pályázatból a vasútállomástól a felsővárosi benzinkútig vezető bicikliutat építik ki, a másikból ennek egy leágazása, a Malom utcai óvodától az iskoláig fog vezetni. Ezek olyan megnyert pályázatok, melyeknek idén zajlik majd a közbeszerzési eljárása, és remélhetőleg már az idei év második felében a konkrét kivitelezési munkálatok is megkezdődhetnek. Székelyhídon sokan használnak biciklit: idősebbek, akiknek nincs autójuk, de szerencsére nagyon sok diák is ezt a közlekedési formát választja, sőt az utóbbi években a roller is egyre elterjedtebb lett közöttük. A kerékpározók biztonsága fontos, és a városvezetés is szívügyének tekinti, hogy lehetőségeihez mérten támogassa és biztonságosabbá tegye ezt az egészséges és környezettudatos közlekedési formát.

Gyorsabb ügyintézés digitalizációval a felújítandó és bővülő városházán

Egy másik nyertes projekt a városháza külső-belső felújítását és további irodákkal való bővítését teszi lehetővé. Ennek kiegészítéseként leadtak és megnyertek egy olyan pályázatot is, mely az intézmény digitalizációjára irányul. Ez abban áll, hogy terveik szerint a szolgáltatásaik egy részét digitalizálni fogják, lehetőség lesz a számlák online kifizetésére, hogy ne kelljen az embereknek annyit sorban állni. Másrészt ablakos rendszert is szeretnének bevezetni, ahol sorszámok alapján sokkal gyorsabban és egyszerűbben lehet majd ügyeket intézni, anélkül, hogy számos irodát végig kellene járni. Ez leegyszerűsítené, optimalizálná a polgármesteri hivatal adminisztrációs működését, hiszen eljutott hozzájuk a lakosság irányából érkező, sokszor valóban jogos panasz, miszerint néhol hosszadalmas és nehézkes az ügyintézés. A két fenti megnyert pályázat révén ezeket a problémákat igyekeznek orvosolni.

Új tanintézmény épül Székelyhídon

Béres Csaba már az idei tanévnyitó alkalmával örömmel jelentette be, hogy a helyi iskola nagyon jelentős fejlesztés előtt áll, mely egy új tanintézmény megépítését jelenti. Ez kiegészül egy 140 férőhelyes ebédlővel, a tetején egy 317 férőhelyes díszteremmel, illetve egy körülbelül 600 négyzetméteres műhelykomplexummal. A kivitelezési szerződést idén január 4-én írták alá, erről hamarosan külön cikkünkben olvashatnak majd. Mellette fog felépülni az a 110 férőhelyes korszerű bölcsőde, melyre szintén pályázatot nyertek a fejlesztési minisztériumnál. Az épületben lesz mosoda, konyha, orvosi rendelő és iroda, illetve egy nagyterem a közösségi tevékenységek számára. Ugyanakkor az épület körül szabadtéri játszóteret alakítanak majd ki.

De ezzel nem ér véget a megnyert pályázatok sora, hiszen a csokalyi Fényes Elek Általános Iskola, illetve a nagykágyai kultúrotthon hőszigetelése is ilyen típusú forrásokból fog megvalósulni, a tervek szerint még az idei évben.

Tervezik az összes tömbházlakás hőszigetelését

Pályáztak továbbá az összes helyi tömbházlakás felújítására, ami ezek hőszigetelésére és tetőszerkezetük javítására irányul. Bár az erre szánt pénzalap nagyon hamar elfogyott, de a fejlesztési minisztériumnak és az európai alapokért felelős minisztériumnak is lesznek hasonló kiírásai, így reális esélyük lesz arra, hogy ezek a tervek is megvalósuljanak.

Béres Csaba kifejtette, nagyon sok pályázatot nyertek, ami azt jelenti, hogy az elkövetkezendő két-három évben nagy építkezések lesznek a településeken, ami miatt meglehet, hogy többen nemtetszésüknek adnak majd hangot. Ennek ellenére, vagy talán éppen ezért, a továbbiakban is igyekeznek majd minden új lehetőséget megragadni, megvalósítani az új terveiket és menni tovább a fejlődés útján.


Írta: Ér hangja