Sokoldalú tervekkel kecsegtet a közösségi szolgáltatási rendszer

 

Egyedülálló szolgáltatási rendszert kívánnak létrehozni a civil és a vállalkozói szféra aktív bevonásával romániai és magyarországi önkormányzatok. Az Érték-határ: innovatív határon átnyúló közösségi szolgáltatási rendszer kialakítása nevet viselõ projektet Nyiradony, Újfehértó és Székelyhíd városok, valamint Kiskereki község helyi hatósága pályázta meg a Magyar–Román Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013. keretében.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával idén márciusban megvalósuló terv célja egy klaszter kialakítása a szolgáltató feladatokat ellátó civil szervezetekbõl. A magyar és a román szervezeteket egyesítõ klaszter elõbb az Újfehértótól Székelyhídig terjedõ térségben, késõbb pedig a kialakuló önkormányzati szervezet egész területén fejtené ki tevékenységét.
A projekt rövid- és hosszú távú célkitûzései szerteágazóak. Már rövidtávon megváltozik az érintett önkormányzatok belsõ pénzügyi menedzsmentje, emelkedik a fejlesztési források aránya, a határtérségben élõ, szociálisan rászoruló népesség életkörülményei javulnak. A projekt által a határ menti önkormányzatok partneri viszonyt alakítanak ki a szolgáltató szervezetekkel. A határon át történõ szolgáltatásnyújtás révén az itt élõ emberekben ilyen módon fokozatosan megszûnik a szigorú határral kapcsolatos félelem, és az európai szellemiségnek megfelelõen számos új kezdeményezés indulhat el.
Elsõ lépésként a partner önkormányzatok külön-külön, ugyanakkor egymás eredményeit, tapasztalatait felhasználva értékgazdálkodás-alapú helyi településmenedzsment stratégiákat alakítanak ki. Ezek nemcsak a pénzügyi szempontokat helyezik elõtérbe, hanem a helyi értékeket (mint például a kultúra, a táj, a helyi hagyományok, a fenntarthatóság, vagy a település vonzereje).
Lehetõség nyílik arra, hogy az önkormányzatok az elképzeléseikbõl többet valósíthassanak meg polgáraik elégedettségére, mint amennyit a jelenlegi feltételeik megengednek számukra.
A projekt céljai nagyon hasznosak és kecsegtetõek mindenki számára, a fejleményekre késõbb visszatérünk.

 
Fazekas Evelin