Beszélgetés Béres Csaba polgármesterrel a tavalyi megvalósításokról, a 2011. évi tervekről. 2010-ben és az ezt megelőző években is Székelyhíd önkormányzata több jelentős, a helyi lakosság érdekeit szolgáló projektet kezdeményezett. Ezeket központi költségvetésből, azaz kormánypénzekből, a Bihar Megyei Tanács költségvetéséből, illetve, részben helyi költségvetésből kívántunk finanszírozni. A két legnagyobb beruházás a székelyhídi, illetve a nagykágyai iskolák működtetéséhez kötődött volna, melynek keretében mindegyik iskola egy-egy campusszal gazdagodott volna (diákotthonok, szolgálati lakások, műhelyek, osztálytermek stb.)

 

Amint említette a kérdésben is, a kormány kénytelen volt megszorító intézkedéseket hozni. Így annak ellenére, hogy Székelyhíd 2010-ben 35 milliárd régi (azaz 3,5 millió új) lej támogatásban részesült a központi költségvetésből, fel kellett függesztenünk a 2008-ban beindított projekteket, mert nem állt rendelkezésünkre sem a központi, sem a megyei, sem a helyi költségvetésből a szükséges anyagi fedezet.

 

Melyek voltak a tavalyi év legfontosabb székelyhídi megvalósításai?

– A megvalósításokat, illetve a kudarcokat mérlegelve mindenképpen meg kell jegyeznem, hogy megvalósításnak, sikernek értékelem az elfogadott/elfogadtatott pályázatokat is, amelyeknek hasznát a lakosság csak egy-két év múlva érzékeli. Meg kell barátkoznunk azzal a gondolattal, hogy ha tovább akarunk lépni, pályáznunk kell, ez pedig komoly intellektuális, illetve anyagi befektetést is igényel, de ennek fejében jelentős, vissza nem térítendő támogatásokhoz juthatunk az Európai Unió (EU) és az EU által támogatott kormányprogramok részéről. A legtöbb, folyamatban lévő infrastrukturális fejlesztési befektetést pályázati úton nyertük el. A már megvalósított befektetések közül megemlíteném annak a földmunkagépnek a megvásárlását, mely annak ellenére, hogy komolyan megterhelte a város költségvetését, jelentős megtakarításokat eredményez a földmunkák elvégzésében. Sikerként könyveljük el újabb 18 ANL-lakás átadását, mely újabb 18 fiatal székelyhídi család lakásgondjait oldotta meg. 2010-ben sikerült egy minden székelyhídi számára fontos problémát, a folyamatosan romló állapotú Stubenberg-kastélyt megmenteni.
Több szempontból is sikeres megoldást találtunk, mégpedig azért, mert a Dévai Szent Ferenc Alapítvány fogja működtetni és visszaállítani a kastélyt eredeti állapotába, emellett egy karitatív és nemes feladatot fog ellátni a településen.

A továbbiakban csak jóváhagyott, részben beindult, elfogadott projektekről beszélhetek, melyeket már aláírtak, mások aláírásra várnak, de mi biztosak vagyunk abban, hogy mindent megtettünk azért, hogy pályázataink sikeresek legyenek, megvalósításuk a helyi közösség érdekeit szolgálja.
Ilyen jóváhagyott terveink:
• mintegy 3,5 hektáros park kialakítása a központtól a Petőfi Sándor-középiskoláig, melyet a környezetvédelmi minisztérium már jóváhagyott;
• a székelyhídi aquaparkprojekt, amely a helyi termálvizet hivatott kihasználni, ezt a projeket 2010 márciusában pozitívan bíráltak el a kormány, ami a Hivatalos Közlönyben megjelent;
• egy új, lelátókkal ellátott futballpálya, stadion megépítése;
• a járdák építése – mindenki tapasztalhatta, hogy az elmúlt 20 évben Székelyhídon és a hozzá tartozó településeken erre a problémára nem fektettek nagy hangsúlyt, 2010-ben sikerült több, mint 3000 méter járdát megépíteni, amivel egy húsz éve elhanyagolt jogos lakossági igényt próbáltunk kielégíteni;
• jelentős projekt Székelyhíd életében a Transgexszel kötött termálvízprojekt életbe léptetése, melynek keretében a közintézmények jelentős része, de egyes magánvállalkozások, magánszemélyek is geotermális energiával fűthetnek;
• Székelyhíd tekintetében mindnyájan emlékeznek a 2008-ban elárasztott és víz alá került több 10 lakóházra, ezért jelentős az a bel- és esővízgyűjtő gátrendszer megépítése, amely a Cser-patakot szabályozza; a gát 2012 végére kell megvalósuljon, ami reméljük, mindörökre megoldja a belvíz általi fenyegetettséget;
• 2009-ben nyújtottunk be egy pályázatot, melynek keretén belül négy település (Nagykágya, Csokaly, Hegyközszentmiklós, Érköbölkút) területén felépítenek egy-egy szociális napközi otthont, melyek rendeltetése a falvakban rászoruló gyerekek iskola utáni foglalkoztatása.

 

– Melyek voltak a tavalyi év kudarcai?

– Kudarcok? Természetesen azok is voltak, vannak és lesznek! Egyik sajnálatos eseménynek tartom, hogy nem sikerült felújítanunk sem a székelyhídi kultúrházat, mely az Érmellék legnagyobb, legreprezentatívabb kultúrháza, sem a hozzánk tartozó falvak kultúrházait. Habár pályáztunk a felújításokra és 2008-ban a Hivatalos Közlönyben meg is jelent, mint nyertes pályázat, de 2009-ben az új kormány visszavonta a támogatást. Bízom abban, hogy az elkövetkező években sikerül eleget tennünk a helyi lakosság ilyen jellegű jogos elvárásainak.

 

– Az elmúlt évben komoly munkálatokat végeztek az ivóvíz- és csatornahálózat felújításában/kiépítésében, valamint a geotermális energia kihasználásában. Hogyan folytatódnak ezek a munkálatok?

– Székelyhíd 2007-ben írt alá egy egyezményt a környezetvédelmi minisztériummal, amely jelentős részt vállal a település ivóvíz-, illetve szennyvízrendszerének megépítésében. Az egyezmény értelmében 2010-ben Székelyhíd 22,5 milliárd régi lejjel (2,25 millió új lej) gazdálkodhatott e téren, mely a Házhely és a Szík vízvezetékcseréjét, illetve csatornahálózatának kiépítését tették lehetővé.

 

– Melyek a 2011-es év legfontosabb székelyhídi beruházásai, felújítási tervei?

– A 2011-es székelyhídi költségvetési tervek sajnos még mindig a megszorítások jegyét viselik magukon, de bízom abban, hogy a már jóváhagyott, illetve a tervezett beruházások finanszírozása megvalósul.

Így a 2011-es évre a következőket tervezzük:
• Márciusban Székelyhídon elkezdjük építeni az Inkubátorház Projekt keretében egy Vállalkozásfejlesztési Központot, a helyi és regionális vállalkozó környezet fejlesztése céljából, a Romániai Vállalkozásokért Egyesület (ROVE) és a Hajdú-Bihar megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány közös partnerségben.
• Elkezdjük a sportpálya építését, amely 2012-re reméljük befejeződik.
• Továbbfolytatjuk az elkezdett projekteket (Csokaly, Nagykágya és Hegyközszentmiklós ivóvízellátása és csatornázása);
• Székelyhíd és a hozzá tartozó falvak utcáinak kövezése, további gyalogjárók, járdák kiépítése, zöldövezetek, parkok kialakítása. Tartozunk a gyermekeknek azzal, hogy biztonságban, jól szórakozva töltsék szabadidejüket. Ezért Székelyhídon öt, és minden faluban egy-egy korszerű, biztonságos, vonzó játszóteret fogunk létesíteni.
• A 2011-es költségvetési tervekben Székelyhídnak 60 milliárd régi lejt (6 millió új lej) irányzott elő a környezetvédelmi minisztérium, mely a megkezdett munkálatok folytatását, kiterjesztését szolgálja: a Petőfi Sándor utca és a Szík teljes területének vízellátását és csatornázását, valamint a geotermális energia (termálvíz) lakossági felhasználásának magvalósítási hatástanulmányának elkészítését Székelyhíd területére.
• Elkészültek a piac modernizálásának tervei, ezt a beruházást idén szeretnénk elkezdeni.
• Reméljük a helyi költségvetésből sikerül kigazdálkodni, hogy a székelyhídi Munkás klub felújítási költségeit, és az idén terveink szerint azt is megvalósul.

 

– Miképpen járul hozzá Székelyhíd fejlődéséhez az RMDSZ kormányzati szerepvállalása?

– Az RMDSZ kormányzati szerepvállalásáról sokan sokféleképpen nyilatkoztak eddig, és ezután sokan, sokféleképpen fognak nyilatkozni. Pedig egyszerű a képlet: amelyik párt hatalmon van, az osztja, illetve az hozza a pénzt! Az RMDSZ kormányzati szerepvállalása nélkül Székelyhíd jóval kevesebb kormányzati támogatásban részesült volna, mivel eddig a pillanatig egyetlen más romániai párt sem jutatott egy lej támogatást sem a településnek.

 

Fekete Evetke