Visszatekintés az elmúlt időszakra

Csokaly

Csokaly legégetőbb problémája mostanáig a vezetékes víz hiánya volt. Az ivóvíz- és szennyvízhálózat lefektetése már korábban, 2012-ben elkezdődött a környezetvédelmi ügynökség (Administraţia Fondului de Mediu) által finanszírozott pályázat segítségével. Sikerült is lefektetni mindkét hálózat rendszereit, ám sajnos megfelelő kút hiányában még nem kerülhetett ivóvíz a csokalyi lakosok otthonaiba.

Tavaly, 2015 júniusában 180 méter mélységben jó minőségű tiszta ivóvizet találtak a kútfúrók. Azóta elkészült a karbantartó- és szivattyúház, került bele szivattyú is, és folyamatosan zajlanak a munkálatok. Most már biztos, hogy még az idén eljut a vezetékes ivóvíz a csokalyi lakosokhoz is. Csuka József alpolgármestertől azt is megtudtuk, hogy ha befejeződnek a munkálatok, akkor a központot parkosítani fogják. A park kerítést kap, benne pedig díszfák és virágágyások gyönyörködtetik majd az arrajárók szemét.

Másfél éve munkagépek jelentek meg a csokalyi Fényes Elek Általnos Iskola udvarán, melyek segítségével a munkások egy új óvoda alapjait kezdték kialakítani. Azóta az épület elkészült, s ha elkészülnek a végső munkálatok, és rákötik az épületet az ivóvíz- és szennyvízhálózatra, akkor birtokba is vehetik a legkisebbek.
Jó hír az is, hogy a településen a főutat az említett iskola épületével összekötő eddig köves út aszfaltréteget kapott. A többi utat pedig folyamatosan karban tartják, kövezik.

Az egykori községháza ma orvosi rendelőként és győgyszertárként üzemel

Sikerült befejezni a volt községháza épületének rehabilitációját és felújítani a volt jegyzőlakást.
Idestova öt éve már, hogy Csokalyon elkezdődtek egy 64 hektáros agrárkomplexum kialakításának munkálatai. Az akkori elképzelés szerint 50 hektáron szabad termesztés, kilenchektárnyi üvegház, valamint konzervgyár és hűtőházak létesültek volna a település bejáratánál lévő területeken. Egyelőre egy kilenc hektáron fekvő üvegházkomplexum van kész. Ezen egység beindítása folyamatban van, ami közel kétszáz munkahely létesítését jelentené, így a csokalyiak és a környékbeli lakosok egy nagy része megmenekülhetne a mindennapos nagyváradi ingázástól vagy a jelenlegi munkanélküli állapottól.

Európai uniós támogatással, a Munkaügyi, Családügyi és Szociális Minisztérium projektjének keretében sikerült felépíteni egy nappali szociális központot, mely a hátrányos helyzetű gyerekek délutáni oktatására szolgál.
Talán nem tűnik nagy megvalósításnak, de a helyi emberek, főleg az idősebbek számára hatalmas segítség, hogy az orvosi rendelő mellé sikerült egy gyógyszertár megnyitása is, így ha valakinek gyógyszerre van szüksége, nem kell beutazni Székelyhídra.

Készen áll a csokalyi óvoda

2013 decemberében ünnepélyes keretek között felszentelték a felújított csokalyi görög katolikus templomot, egyházi méltóságok, politikai vezetők és az Érmellék szinte minden vallási felekezete képviselőinek jelenlétében. A reggeli mise szent liturgiáját dr. Virgil Bercea, a nagyváradi egyházmegye görög katolikus megyés püspöke mutatta be. Délben Erdődi Endre helyi görög katolikus parókus segítségével, a püspök felszentelte a teljes renováláson átesett templomot. Délután Kocsis Fülöp, a hajdúdorogi egyházmegye megyés püspöke alkonyati istentiszteletet tartotta környékről. Jókedvű együttléttel folytatódott az esemény, világi és egyházi témájú beszélgetésekkel, amihez jól illeszkedett Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei parlamenti képviselőjének felszólalása. Béres Csaba, Székelyhíd város polgármestere felelevenítette a templom felújításának történetét, majd kiemelte az egymás iránti gondoskodás, a jó célok megvalósítása érdekében szükséges összefogást. Elmondta, fontos számára, hogy az itt élő felekezetek a lehető legméltóbb módon élhessék meg hitüket.

Többéves hagyomány Csokalyon a Családi Nap megszervezése, mely minden évben reggeltől estig színes programokkal várja az érdeklődőket a falu különböző helyszínein. A közösségi rendezvény kezdőhangját mindig a reggeli istentisztelet adja meg, majd az ünneplők a Fényes Elek-emlékparkba vonulnak. A délutáni órákban foci és szórakozás várja a családokat a futballpályán és környékén. Gólyalábak, körhinta, homokvárak, arcfestők és a lufihajtogató bohóc segítettek abban, hogy a gyerekek önfeledten élvezhessék a közös vasárnapot. A férfiak a kispályás labdarúgó-bajnokságon izzadhatnak, de a szabadtűzi főzőversenyen is. A színpadon az óvodások és kisiskolások színes, táncos előadásait lehet megtekinteni. Este már a felnőtteké a főszerep a színpadon. Az esti koncerteket pedig éjszakába nyúló szabadtéri diszkózás követi.


Érköbölkút

Nincs könnyű helyzetben Érköbölkút, hiszen távol van a főutaktól, aszfalton csak Érolaszi felől lehet megközelíteni. Ennek ellenére a település fejlődik és lakói jól érzik magukat szülőfalujukban. Ehhez természetesen hozzájárul, hogy a településen mindig történik valami, ha lassan is, de folyamatosan fejlődik.
Talán az egyik legfontosabb megvalósítás az orvosi rendelő felújítása és a rendszeres orvosi ellátás biztosítása volt, hiszen a lakosság számára rendkívül fontos, hogy civilizált körülmények között, helyben jussanak orvosi ellátáshoz.

Az önkormányzat által biztosított alapok segítségével sikerült felújítani az óvoda épületét a legkisebbek számára. De teljesen megújult a kultúrház is, amit a felújítás mellett bővíteni is tudtak, így mellékhelyiségek, mosdók és hatalmas tűzhellyel rendelkező konyha is van már az épületben.

A megújult és kibővített kultúrház

Érköbölkúton is épült nappali szociális központ a Munkaügyi, Családügyi és Szociális Minisztérium projektjének keretében európai uniós támogatással. A központ korszerű és jól felszerelt. Működtetését szerződéssel vállalta a Diakónia Keresztyén Alapítvány, mely a hátrányos helyzetű gyerekek számára működteti a nappali központot, de emellett a központ a helyi közösség számára lehetőséget jelent, hogy programokat, tevékenységeket szervezzenek.
Az érköbölkútiak elégedettek lehetnek azzal is, hogy vízhálózatuk hibátlanul működik.

Fontos eredmény, hogy a település valamennyi utcája le van kövezve, így elérték, hogy mindenki kövezett úton juthat haza.

Érköbölkúton az utóbbi évek legnagyobb megvalósítása az új ravatalozó megépítése volt. 2014. szeptember 21-én ünnepi istentiszteleten adták át az érköbölkúti református gyülekezet által már hosszú ideje óhajtott ravatalozót.

Ravatalozo

A jelenlévők előtt felszólalt Cseke Attila, az RMDSZ Bihar megyei parlamenti képviselője és Béres Csaba, Székelyhíd város polgármestere. Mindketten elismeréssel szóltak a faluközössége felé, mondván: Érköbölkút lakosságának összefogása a ravatalozó megépítését illetően példaértékű volt, hiszen aki tehette anyagiakkal, mások értékes munkával kalákába fogva segítették a közös ügyet a megvalósulás útján. Cseke Attila mindenkihez intézte szavait, amikor arról beszélt, hogy a közélet mindannyiunkról szól, mindenki a maga helyén vállalja és vigye véghez a maga közéleti szerepét. A ravatalozó bizonyíték ennek a szerepnek a meglétére. Gődér Attila érköbölküti RMDSZ-elnök megköszönte mindenkinek a hozzájárulást, amely lehetővé tette a projekt megvalósulását. Elmondta, hogy az indulótőke kormánytámogatással teremtődött elő Cseke Attila akkori államtitkárnak köszönhetően. Az építkezéshez szükséges anyagbeszerzésben egy jelentősebb összeggel a székelyhídi önkormányzat segített, illetve a helyi lakosság anyagi és közmunka általi hozzájárulása is kiemelkedő volt. A falu közösségének összefogása nélkül nem lett volna lehetséges egy ilyen szép és modern ravatalozó teljes kivitelezése, de közösségi munkával megtoldva, közös erővel sikerült véghezvinni a település ügyét.


Nagykágya

Látszik a fejlődés Nagykágyán. Ha valaki végigsétál a településen, több helyen lát új vagy felújított épületeket, vagy ha éppenséggel az iskola környékén sétál, akkor egy hatalmas területen sok szorgoskodó munkást.
Még 2012-ben sikeresen elkészült a nagykágyai kultúrotthon tetőszerkezetének felújítása. A mintegy 500 négyzetméteres tetőről előbb leszedték a régi cserepet, majd kicserélték az elkorhadt, sérült szarufákat, és a teljes szerkezet újralécezése után felkerült az új cserép az épületre.

Új tetőt kapott a kultúrotthon

A tetőfelújítás mellett két betonból készült tartóoszlopot is beépítettek a nagyterembe, valamint a kultúrotthon mellé felépítettek egy női és egy férfi mosdót is.

Nagy István, Nagykágya tanácsosa elmondta, hogy a felújításhoz szükséges pénz a székelyhídi önkormányzattól érkezett. Az épület pontos koráról nem tudott információt adni, az biztos, hogy valamikor a Koczó család tulajdona volt. Koczó Pál ügyvéd fiatalon elhagyta a falut, és soha nem is tért vissza. Az épület államosítása óta mindmáig nem jelentkezett örökös, így a falu tovább használhatja kultúrotthonként. Mindenképp szükséges volt a tetőszerkezet felújítása, hisz több helyen beázott az épület, ezért nem is lehetett belső javításokat kezdeni.

Első lépésként nagyon fontos volt a két új mosdó megépítése, de tervben van a teljes belső falfelújítás, és ha lehetőség lesz rá, a nyílászárók cseréje is. Nagykágyának nagy szüksége van erre az épületre, hisz míg az egyház gyülekezeti háza „csak” száz személy befogadására és étkeztetésére alkalmas, addig ide kétszer annyi vendég érkezhet.
2015. szeptember 26-án avatták fel Nagykágyán az európai uniós támogatással, a Munkaügyi, Családügyi és Szociális Minisztérium projektjének keretében épült nappali központot.

Elsőként Béres Csaba polgármester üdvözölte az ünnepségen megjelenteket és örömét fejezte ki, hogy négy év után végre elkészült a szociális központ a helyi közösség számára. Az épület korszerű és jól felszerelt. Szabó Ödön parlamenti képviselő kiemelte, hogy régen voltak közösségi terek, fonók, kalákák, ahol a közösség erősödhetett. Ma meg kell teremteni a lehetőséget a közösségépítésre.

Hamarosan elkészül a nagykágyai szakiskola felújítása. A négymillió euró értékű beruházás, a Nagykágyai 1. Számú Technológiai Líceum rehabilitációja lassan a végéhez közeledik. A projekt részeként teljes felújításon megy át az iskola épülete, a sportcsarnok és a diákbentlakások, illetve elkészül az iskola területén belül egy kosár-, futball- és teniszpálya. Felépül egy teljesen új szolgálati lakás a jelenleg ingázni kényszerülő tanárok számára. Mindezeken kívül a műhelyek és kiegészítő épületek is rendbe kerülnek, és ami az egyik legfontosabb, étkezde is épül az iskola területére.

Iskolakomplexum

A felújítás története 2007-ig nyúlik vissza, amikor a román tanügyminisztérium által meghirdetett campusprogram pályázati kiírására a város vezetése két igényt nyújtott be: a székelyhídi, illetve a nagykágyai iskola campusának felújítására. Akkor mindkét benyújtott pályázatot megnyertük, és mindkettő kivitelezési munkálatai el is indultak. Ám 2008-ban a gazdasági válság miatt mindkét felújítási munkálat finanszírozása abbamaradt.

A folytatásban sokáig mindenki kételkedett, tudtuk meg a polgármestertől, aki hozz·tette: ő mindig is hitt abban, hogy iskoláink felújítása előbb-utóbb bekövetkezik. Igaza is lett, hiszen egy európai uniós határozat értelmében a 2007–2008 között kiírt regionális-operatív programból megmaradt összegeket az oktatási tárcának el kell költenie 2015-ig.

A tervek szerint 2015 végére el kellett volna készüljön Bihar megye egyik legszebb és legkorszerűbb szakiskolája. De a nyár végén a munkálatok újra leálltak, mert a minisztérium újból leállította pénzek kifizetését. Az önkormányzat végül hitelt vett fel és abból folytatta a kivitelező kifizetését, hogy télire az iskola ne maradjon tető nélkül, a minisztériumot pedig beperelte.

A nagyberuházás emiatt némiképpen megkésve, de hamarosan mégis befejeződik. S ne felejtsük el, hogy Nagykágyán épül fel a megye legmodernebb szakiskolája, melyhez az elkövetkező évtizedekben nem kell majd hozzányúlni.
Nagykágyán egy projekt keretében már korábban földbe került a víz- és a csatornahálózat. 2015-ben pedig sikerül a kutat is megfúrni. Hamarosan elkészül a szivattyúház, és akkor minden nagykágyai lakoshoz eljuthat a friss és tiszta ivóvíz.

Az elmúlt években sikerült több utcát is leaszfaltozni, valamint a köves utakat rendszeresen karban
tartani.

Azzal a céllal, hogy javítsanak az itteni lakosok életminőségén, éves rendszerességgel szúnyogirtást és rágcsálóirtást végeznek a településen.
Szintén éves rendszerességgel szerveznek Nagykágyán családi napot, ahol a családok kulturált körülmények között szórakozhatnak együtt és a helyi fiatalok bemutathatják tudásukat a színpadon, a resztvevők pedig különböző versenyszámokban, mint például a lovas gyorsasági verseny mérhetik össze tudásukat.
Nagykágya lakosai büszkék rá, hogy éppen folyamatban van a testvér-települési kapcsolat kialakítása a magyarországi Kengyel településsel.


Hegyközszentmiklós

A hegyközszentmiklósiak még emlékeznek a hepehupás, gödrös utak „áldásaira”, amiket ugyan próbálták javítani, de az erre jutó pénz csak toldásra-foldásra volt elég. Szerencsére az 577-es kormányprogram kereteiből sikerült az utak felújítására, modernizálására. Ennek köszönhetően a falu utcáit nagyrészben sikerült leaszfaltozni.
Ahová pedig nem jutott aszfalt, mint például a pincesor, ott az utat lekövezték. Saját erőből pedig egy járdaöntési projektet valósított meg az önkormányzat a településen.

Az elmúlt években kívülről, belülről megújultak, a Toldy Általános Iskola épületei is, ahová kb. kétszáz diák jár. Ám a gyermekekkel fontos az iskolán kívül is foglalkozni, a kultúra szeretetére nevelni őket. Ezért a településen rendszeres, szervezett néptáncoktatás folyik és van amatőr színjátszócsoport is. A színjátszócsoport már többször fellépett a helyi kultúrotthon színpadán, hol zenés-énekes produkcióval, hol különböző jelenetekkel. A humoros jelenetek mellett olyanokat is műsorra tűztek, melyekből tanulhat is az ember.

A fiatalok lelkesedését jól mutatja, hogy a településen immár többéves hagyománya van a színvonalas szüreti bálok szervezésének.

A hátrányos helyzetű gyermekek számára nappali központ épült európai uniós támogatással, amelyben a Diakónia Keresztyén Alapítvány munkatársai foglalkoznak tanítás után a rászoruló gyermekekkel. Az ott zajló tevékenységek célja a felzárkóztatás és annak megakadályozása, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek elszakadjanak a családjuktól.
A hegyközszentmiklósiak életében fontos szerepe van a sportnak is. A településnek saját focicsapata van. Sikerült kialakítani egy remek futballpályát és lassan elkészül az öltöző is.

focipálya

Március közepén a temetőben tartottak nagytakarítást. A takarítás után pedig újrafestették a temetőkápolnát is.
Mivel Hegyközszentmiklóson gyógyfürdő is működik, megtiszteltetés volt a település számára, hogy 2015. júniusában a Királyok, fejedelmek útja program keretében, Kapcsolódások címmel műhely konferencia helyszíne volt a Gyógyfürdő. A konferencia szervezői a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar megyei Irodája és a Közösségi Kezdeményezések Országos Szakmai Központja. A konferencián részt vettek a környékbeli települések polgármesterei. Béres Csaba, Székelyhíd polgármestere nyitotta meg a találkozót.

Rendezett temető, templom

Köszöntötte a megjelenteket, majd arról beszélt, hogy idegenforgalmi szempontból nem vagyunk kellően ismertek. Hiába vannak turisztikai értékei, látnivalói az Érmelléknek, ha nem tudnak rólunk. Meg kell találni a kapcsolódási pontokat, közös stratégiát kell építeni.

Az eseményen részt vett Jantyik Zsolt, a Nemzeti Művelődési Intézet Közösségi Kezdeményezések Országos Szakmai Központjának vezetője, a Hajdú-Bihar Megyei Értéktár Bizottság elnöke, Katona Mária, a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar megyei irodájának módszertani szakreferense, valamint Forró László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület tanácsosa is, aki az összefogásról beszélt.


Érolaszi

Érolaszi a Székelyhídhoz tartozó települések közül a legkisebb, alig több, mint ötszáz lakosával. Ennek ellenére nem veszélyezteti az elnéptelenedés, az itt lakók igyekeznek a szülőföldjükön boldogulni. Köszönhető ez annak is, hogy a településen mindig történik valami.

Két-három évvel ezelőtt például a régi vízvezetékeket újra cserélték. Évtizedek óta nem tapasztalhattak hasonló korszerűsítési munkálatokat az érolaszi lakosok. Megújult az ivóvízhálózat és megkezdődött a szennyvízhálózat kiépítése. A csatornahálózat megvalósításához a faluban még szükség lesz egy pumpaállomás létrehozására is.
Lelki és fizikai építkezéssel teli tíz éve szolgál a Futó Ferenc református lelkész és családja Érolasziban. „Ez az elmúlt tíz év úgy telt el, hogy minden évben valamit építettünk. Ahogy az egyik építkezést befejeztük, akkor már rögtön gondolkoztunk azon, hogy mit lehetne még felújítani? Így építettünk magtárat, felújítottuk a parókiát és ezt követően megszületett a nagy álom, hogy a templomot is kívül-belül teljes mértékben felújítsuk” – mondta Futó Ferenc tiszteletes. A templom elsőrendű felújítási tervei, az anyagi korlátok miatt a legszükségesebb munkálatokra korlátozódtak. Ám amikor nekiláttak az érolaszi templom tetőbontásának kiderült, hogy mindenképpen szükséges a teljes szerkezet cseréje, mely aztán új tetőcserepezést is kapott. Csak eztán tudtak nekilátni a templombelső felújítási munkálataihoz. Az anyagiak előteremtése mindig nehéz feladat, de mint ahogy a tiszteletestől megtudtuk, hála Istennek többen is segítő kezet nyújtottak a felújításban, így egy holland gyülekezeti kapcsolat révén jelentős támogatás érkezett. Az érolaszi egyházközség maga műveli a földterületeit, s az ebből származó jövedelmet is a munkálatokra fordították, valamint önkormányzati, megyei tanácsi támogatások is hozzájárultak az álom beteljesüléséhez.

Végül a templom belső felújítását Tulipán Kaláka keretében sikerült megvalósítani. A munkálatot Futó Ferenc tiszteletes irányította. Kihordták az istenháza berendezését, majd felszedték a régi padlót. Részt vett a munkában Béres Csaba polgármester és Karancsi Béla helyi tanácsos is. A renováláshoz szükséges anyagiak előteremtéséhez Székelyhíd önkormányzata és a helyi RMDSZ-szervezet járult hozzá.

A falubeliek ragaszkodtak, ahhoz, hogy a templom megőrizze stílusjegyeit, vonásait így a felújításokat követően is minden olyan maradt, mint egykor, de mégis teljesen új. A padok, az ablakok ugyanolyan arányosan, ugyanolyan formában lettek visszaépítve, mint hajdanában. Három év alatt a templom felújítása teljesen megvalósult.
Jó hír, hogy elkészült a terve az új közösségi háznak és ha meglesz róla a közvita, akkor hamarosan megkezdődik az építkezés is.

2013-ban rendkívül sikeres volt az angol nyelvtábor Érolasziban, melynek főszervezője Aszalós Tímea volt a Pro Érolaszi Egyesület segítségével. A program a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat nagyváradi szervezete és az amerikai Learning Enterprises szervezet segítségével valósulhatott meg.

A tábor közel három hétig tartott. Húsz fiatal vett részt a programokon. A gördülékeny lebonyolítás érdekében a helyi óvónők és tanítónők is segítették a folyamatos munkát. A délelőtti program 9–12 óra között zajlott, külön kezdő és haladó szinten. Délutánonként színes szabadidős programokkal lepték meg a gyerekeket. Volt biciklitúra és piknikezés is.

Három évvel ezelőtt az addigi falunapok elnevezés hagyományával szakítva, családi nappá keresztelte a nyár közepi, egynapos helyi fesztivált Érolaszi lakossága. Ezzel együtt sikeresen egyesítették a felnőtteknek és gyerekeknek szóló programokat, de a rendezvény hagyományos voltát is megtartották.

Az egésznapos rendezvény, mely a Pro Érolaszi Egyesület, az érolaszi RMDSZ és székelyhídi önkormányzat szervezésében, támogatásával jött létre, végig jó hangulatban zajlott.

2014 augusztusában a családi napon részt vettek Érolaszi testvér-településeinek küldöttségei is. Inám (Dolinka, Szlovákia), a mézfesztivál faluja és a Nógrád megyei Cserháthaláp 2012-ben vált Érolaszi „testvérévé”.