Az Európai Önkéntességszolgálat (EVS) projekt helyet ad az európai állampolgárok különféle készségeinek és képességeinek a fejlődésére azáltal, hogy valamely európai szervezet szolgálatába állnak. Önkéntesként széles körű munkakörben van lehetőséged dolgozni, például állatmentés, környezettudatosság, fiatalok, gyerekek, sport, művészet, kulturális örökség és fejlesztési együttműködés során.

Habár ez az önkéntesség több ezer életre hatással van, az Európai Unió egyik kirendeltsége egy új kezdeményezés létrehozásáról döntött, amely az EVS és az önkéntességgel és az ifjúsággal kapcsolatos egyéb programok korábbi eredményeire épül.

A legfőbb célkitűzés az, hogy az európai szervezetek szolidaritási tevékenységekben való részvételét elősegítse, emiatt az Európai Bizottság elindította az Európai Szolidaritási Testületet (ESC). Ez a mobilitásprogram finanszírozási tőkéje az Erasmus+ programból kapja a költségvetést, mely 375,6 millió eurót jelent a 2018–2020-as periódusra. Nagyon fontos kiemelni, hogy jelentős változás ment végbe az önkénteseknek az ESC adatbázisából történő kiválasztását illetően. A kiválasztás csak azokra a tevékenységekre vonatkozik, amelyek az Erasmus programban résztvevő országokban zajlanak.

Ennek értelmében a választható szervezeteknek az önkéntest a PASS nevű internetes felületen keresik meg.

Mi ez az ESC és hogyan lehet belőle hasznunk?

Az ESC legfőbb célkitűzése az, hogy a szolidaritás értékét növelje, illetve javuljon a fiatalok és a szervezetek részvétele a tevékenységekben, amely hozzájárul a demokrácia megerősítéséhez, összetartozáshoz és az európai állampolgársághoz. Lehetőség a fiataloknak, hogy pozitív hatással legyenek saját közösségük fejlődésére egész Európában azáltal, hogy segítségnyújtást biztosítanak a társadalmi kihívásokhoz, egy befogadóbb társadalmat építenek, és támogatják a sebezhető csoportokat.

A folyamat során a jelentkezők képesek lesznek jelentősen fejlődni személyes és professzionális szinten azáltal, hogy többféle képességre tesznek szert, és felbecsülhetetlen tapasztalatot szereznek. Miközben jelenlétükkel gazdagíthatják a helyi közösségüket és figyelve a szükségleteikre, az önkéntesek megtanulják, hogyan dolgozzanak egy csapat részeként és fejlesszék saját ötleteiket, melyeket gyakorlatba helyezhetnek. A környezet, amelyben az önkéntesek végrehajtják feladataikat, képessé teszi őket, hogy más típusú életformákat is megismerjenek, ezáltal interkulturális kompetenciákat szerezzenek, mint például a megértés, nyitottság, együttműködés, tolerancia és a tisztelet.

Továbbá a külföldi utazás és az új országban való önálló élet izgalmas kihívást jelent, amely mindenkinek fejleszti az alkalmazkodási képességét. Ezért is fontos részt venni az önkéntesprogramban, mely tökéletes lehetőséget jelent arra, hogy megtegyünk egy biztonságos lépést a bizonytalanba. Egyben tapasztalatszerzésre is jó: hogyan állj meg a való világban azáltal, hogy a személyes dolgaid intézed, idegen nyelven kommunikálsz, vigyázol a szükségleteidre, hozzászoksz egy új munkakörnyezethez és rutinhoz.

Ki és hogyan jelentkezhet?

Az önkéntesprogramba jelentkezők életkora 18–30 év között lehet. A jelentkezéskor a profilt személyes adatokkal kell kiegészíteni és válaszolni kell pár alapvető kérdésre, melyek az érdeklődési kört, illetve képességeket és képesítéseket is érintik. Ezen a szinten ajánlatos feltölteni egy Europass-típusú önéletrajzot, hogy más szervezeteknek jobb rálátásuk legyen a megszerzett tapasztalatokra.

Az önkéntes­ségi lehetőségek három formában jöhetnek: szolidaritási pályázatok, egyéni és csapatos önkéntesség.

A szolidaritási pályázatok országon belüli kezdeményezések, melyet olyan fiatalok fejlesztettek ki és ültettek gyakorlatba, akik szívesen hoznak valami pozitív változást közösségük életébe. Egy minimum öt főből álló csapat kötelezi magát arra, hogy két hónaptól egy évig tartó időszakon keresztül a közösséget érintő kulcsfontosságú problémákkal foglalkoznak, az európai értékek előremozdításával.

Az önkéntes csapatok létszáma 10 és 40 között mozog, minimum két ország résztvevői, akik két héttől akár két hónapig tartó önkéntesprogramban vehetnek részt.

Az egyéni önkéntesség időtartama két héttől egészen egy évig tarthat. A jelentkező eldöntheti azt is, hogy saját országában szeretne önkéntes tevékenységet folytatni, vagy egy külföldi országban vállalná ezt a kihívást. Azoknak, akik egyéni vagy csapatos önkéntességben vesznek részt, az Európai Unió biztosítja a szállást, ételt és utazás kiadásait.

A fogadó szervezet kiszúrhatja egy jelentkező profilját az adatbázisból, és ha a jelentkezőt is érdekli, akkor biztatja az önkéntes jelentkezését az adott pályázatra. A szervezetek egyúttal hirdethetik a lehetőségeket az ESC honlapján, így a jelentkezők közvetlen módon jelentkezhetnek a meghirdetett helyekre. Bár a jelentkezők találkoznak olyan projektekkel, amelyet a küldő szervezet hirdet a honlapján vagy valamely közösségi hálón, kötelességük feltölteni adataikat az ESC adatbázisára.

Amint mindkét fél megegyezett a kapcsolatfelvételben, szűkített kiválasztási procedúra következik, amelynek során a jelentkezőket megkérik, hogy írjanak motivációs levelet is és küldjék el önéletrajzukat e-mailben. Ha sikerrel jár, telefonos vagy Skype-interjú következik a jelentkező és a fogadó szervezet között, amikor is az önkéntes beszélhet a pályázatról és annak fontosságáról.

A projektet megelőző és közbeni teendők

A kiválasztás után, az utazás előtt a küldő szervezet készíti fel az önkéntest az elvárások, motiváció és a személyes célkitűzések tekintetében. Ilyenkor esik szó a kulturális tapasztalatról és a kockázat-megelőzésről az új környezetben. A küldő szervezet kötelessége az is, hogy rendszeres kapcsolatot tartson fenn az önkéntessel és számára ún. Cigna-biztosítást kössön. (Ez az önkéntes által kiváltandó európai egészségügyi biztosítási kártya melletti többletbiztosítás.) Annak ellenére, hogy az EU-tagállamok polgárai ingyen megkaphatják ezt a kártyát, egyes esetekben, valamilyen okból kifolyólag megtagadhatják kiadását. Ha ilyen helyzet áll fenn, az önkéntes köteles hivatalos magyarázatot kérni, melyben megindokolják a visszautasítást. Közben a fogadó szervezet kötelessége segítséget nyújtani az utazást illetően, továbbá biztosítania kell a jelentkező számára a nyelvtanuláshoz szükséges feltételeket is. Mentor és tevékenységirányító vezető is segíti az önkéntest a munkájában, így mindig van valaki, aki segít a személyes gondok megoldásában és a pályázatban írt kritériumok megvalósításában.

Az önkéntesnek ajánlott, hogy kövesse a saját tanulási folyamatát, ugyanis a pályázat befejezésekor kap egy YouthPass diplomát, amely magába foglalja az összes megszerzett és gazdagított kompetenciákat, amelyeket a szolidaritáspályázat során nyert. Ez a felismerés hatalmas előnyt jelent az önkéntes számára, amikor új munkahelyre vagy felsőoktatási rendszerbe jelentkezik, ugyanis sok oktatási intézmény és nemzetközi szervezet felismeri az önkéntesség értékét.

Ez nemcsak önkéntesség, hanem munka és szakmai gyakorlat

Az ESC-nek van egy másik célja: a fiatal önkénteseknek új munkahelyre vagy szakmai gyakorlatra kínál lehetőséget. Így hozzájárulnak egy befogadóbb társadalom felépítéséhez azáltal, hogy segítséget és támogatást nyújtanak a sebezhető embereknek, illetve foglalkoznak a környezeti és társadalmi kihívásokkal. Egyrészt a szakmai gyakorlat teljes munkaidőt jelent, melynek időtartama 3–6 hónapig terjedhet, esetleg kitolható egy évig, amelyet a szakmai gyakorlatot biztosító szervezet újíthat meg. A munkát feltételező pályázatok esetében, munkaszerződést kell kötni a jelentkezővel a megfelelő bérezés biztosításával. Ennek következtében, az állampolgároknak lehetőségük nyílik képességeik és tapasztalataik gazdagítására olyan módon, amely előremozdítja munkavállalásukat a munkaerőpiacon.

Ki kell emelni annak fontosságát, hogy az önkéntesprogramot országon belül és külföldön is végre lehet hajtani, illetve az utazással járó költségeket és a kezdetben felmerülő kiadásokat a fogadó, az ESC adatbázisában szereplő szervezet finanszírozza.

Ezek a szervezetek a felelősek, hogy biztosítsák a jelentkezők számára a szolgáltatások sokféleségét, mint például az idegennyelv-tanuláshoz szükséges lehetőséget, a szervezeten belüli gyakorlatot és mentorálást is.


Írta: Andrea Sofía Sánchez Almeida