A 2009-es évben a Székelyhídi Városi Rendőrség a közbiztonság megteremtésére kötelezte el magát, az intézmény felügyelete alá tartozó területeken kiemelten fontosnak tartotta azt, hogy megelőzze az erőszakos bűncselekmények elkövetelését, megerősítse a lakosok biztonságérzetét, csökkentse a súlyos balesetek számát, és növelje a lakosság rendőrségbe vetett bizalmát.  A fent említettek elérése érdekében, megnövelték a megelőzési járőrözések, illetve biztonsági intézkedések kivitelezésének gyakoriságát, azért, hogy az iskolások, és postások biztonságérzete nagyobb legyen. Minden egyes rendőrre kidolgoztunk egy egyénre szabott tervet, intézkedést, kötelességet, határidőt, felelősséget a hatékonyság növelése érdekében.

 

 

A tavalyi évben a lakosság részéről érkezett panaszok közül 106-ot oldottunk meg, vagy továbbítottunk felsőbb szervek felé. 50 bíróság által kiadott elfogadó parancsot hajtotunk végre, 1084 lej értékben foglaltunk le anyagi javakat, 187 olyan személyt igazoltattunk, akiknek nem volt érvényes személyi igazolványa vagy éppen az ellenőrzés során nem tartotta magánál. A rendőrök 155 bűnügyet vizsgáltak, és 169 személyt kérdeztek ki, amelyekből 6 előzetes letartóztatásban van, és 31-et bíróság elé állítottak. 60 olyan bűnügy volt regisztrálva, amelyet ismeretlen tettesek követtek el, a városi rendőrség munkatársainak sikerült 45 bűneset elkövetőit beazonosítani, a többi esetben még most is folyik a nyomozás, az elkövetők után, akiket felelőségre fognak vonni.

 

 

Túlnyomó többségben a kihágások az anyagi javak, vagyon ellen irányultak, de igen sok a testi sértés és erőszak elkövetéséért kiadott büntetések értéke is. Jó hírnek számit az is, hogy az elmúlt évben nem történt halálos kimenetelű bűncselekmény, és nem jegyeztek olyan eseményt sem, amely komolyabb negatív hatással lett volna a lakosságra nézve. A székelyhídi rendőrség felügyelete alá tartozó területen a tavalyi évben 5 komolyabb közlekedési sérüléses baleset történt, amely során ketten könynyebben sérültek meg, 3 személy pedig súlyosabban. 33 forgalmi engedélyt vontak be és 27 gépkocsivezetői engedélyt függesztettek  fel, ebből 3 esetben túlzott alkoholfogyasztás miatt.
Megemlítendő még, hogy a tavalyi év folyamán a Székelyhídhoz tartozó iskolák, a rendőrség, a szülők és az iskolák diákjai közösen egy olyan programban vettek részt, amely során a diákok közötti agresszió és erőszak megelőzése volt a tematika.

 

 

A 2010-es évre azt javasoljuk a lakosok számára, hogy több érdeklődést mutassanak a magántulajdon biztosítására azért, hogy elejét vegyük a lopásos bűncselekményeknek, mi pedig mindent elkövetünk azért, hogy a közbiztonság, a rend, biztonságérzet minél magasabb fokon jelen legyen Székelyhíd város adminisztratív területén.

 

 

Cosmina Dat, Székelyhíd város rendőrparancsnoka