Veszélyes vagy agresszív kutyát tartók figyelmébe

Az újraközölt 2002/55. számú sürgősségi kormányrendeletnek megfelelően a kutyatulajdonosok a következő kötelességekkel bírnak:

1. A gazdák vagy ideiglenes kutyatartók a következő követelményeknek kell eleget tegyenek:
a) legalább 18 évesek;
b) teljes fizikai erőnlétűek;
c) büntetlen előéletűek személy ellen irányuló bűncselekmény szempontjából.

2. A gazdák vagy ideiglenes kutyatartók kötelesek beíratni kutyáikat a Román Kutyatulajdonos Egyesülethez, mely a Nemzetközi Kutyatulajdonos Egyesülethez tartozik, és jól láthatóan feliratozni a lakás, az ingatan vagy az ingatlanhoz tartozó telek bejáratát „A kutya hamis” vagy más esetben „A kutya agresszív” szöveggel egy minimum 15×25 cm-es táblán.

3. A gazdák vagy ideiglenes kutyatartók kötelesek a megfelelő rendőrség székhelyén (amelynek hatásköréhez az a telek tartozik, ahol a kutya található) fénymásolatot beadni a Román Kutyatulajdonos Egyesülettől származó igazolásról, melyből kiderül, hogy a kutya az említett kormányrendelet 1. cikkelyének melyik kategóriájába sorolható, illetve egy felelősségvállalási nyilatkozatot a következő adatokkal:
a) a kutya tetoválással vagy mikrochippel bevitt azonosító kódja;
b) a veszettség elleni és védőoltások beadása a hatályban lévő törvénykezés szerint;
c) a kutyák ivartalanítása a kormányrendelet 1. cikkelyének a) pontja szerint;
d) felelősségbiztosítás létrehozása az esetleges kutyák okozta károk esetére, melyek az 1. cikkely a) pontjában szerepelnek.

4. Az egyes bekezdésben említett telek címének változása esetén az első cikkelyben említett kutyás gazdák kötelesek 48 órán belül bevinni az egyes bekezdésben leírt dokumentumokat a rendőrség azon székhelyére, amelynek hatásköréhez az új cím tartozik.

5. A kutya elvesztését vagy elpusztulását, illetőleg a kormányrendelet 1. cikkelyének b) pontjában foglalt kutyák ellopását 48 órán belül jelenteni kell azon rendőrség székhelyén, amelynek hatásköréhez a telek tartozik, ahol a kutya található volt.

Kérjük a veszélyes vagy agresszív kutyát tartókat, hogy bármilyen kiegészítő információért keressék fel lakóhelyük körzeti rendőrségének munkatársait.

A veszélyes vagy agresszív kutyákra vonatkozó törvényi rendelkezések be nem tartása polgárjogi, közigazgatási vagy büntetőjogi felelősségre vonást von maga után!