2015. november 7-én Héri Brigitta, debreceni gyermekrehabilitációs szakgyógytornász, mozgásterapeuta volt a Székelyhídi Baba-mama Kör vendégelőadója. Az ő vezetésével körültekintően átgondolhattuk gyermekeink képességstruktúráját, erősségeit, és megismerhettük azt a módszert, amelynek segítségével szülőként megállapíthatjuk, melyek gyermekeink kiemelt, fejlesztésre érett képességei.

A tehetség felismerése
Az anyukák az alábbi képességtárból választották ki, gyermekeik azon képességeit, amelyekben kiemelkedőek. Következő lépésben a kiválasztott képességek mellé eszközt, tevékenységeket (esetleg intézmény) társítottak.

kep

Például: a zenei tehetség mutatkozik azon gyerekek esetében, akik könnyedén megtanulják az énekeket, mondókákat és azokat szépen, tisztán képesek visszaénekelni. Az ő esetükben érdemes kiaknázni képességeiket és a későbbiekben a lehetőségeket kihasználva hangszeren való játékra taníttatni őket.

Gyakran nehéz eldönteni, hogy a sok mindenben ügyes gyermeket milyen úton vezetgessük tovább. Mit tegyünk, ha gyermekünknek jó a ritmusérzéke, hallása, szépen énekel, mellette az előzőekkel együtt matematikai tehetsége is megmutatkozik, ráadásul kreatív, jó előadó és ügyes tornász is. A szakember azt tanácsolta, hogy figyeljük meg gyermekünk viselkedését tevékenykedés közben. Álljunk mellette és motiváljuk. Nézzük meg, hogy melyik tevékenység okoz a legnagyobb örömöt neki, melyikben a legkitartóbb. Próbáljunk ki többféle tevékenységet és bízzuk a gyermekre a választást. A tehetségek kibontakozásához ugyanis elengedhetetlen a motiváltság és a kitartás. Ha például a hegedülés nem okoz örömöt, viszont a gitározásban, vagy a matematikai feladatok megoldásában, esetleg bűvös kocka kirakásában örömét leli a gyermek, akkor abban segítsük és támogassuk őt.

A tehetség gondozása
A tehetség potenciát, lehetőséget, ígéretet, reményt esélyt jelent valamelyik emberi tevékenységi körben olyan kiemelkedő teljesítményre, amely társadalmilag hasznos, és amely megelégedettséggel, örömérzéssel, tehát sikerélménnyel jár elérője számára.

Fontos, hogy a szülők tisztában legyenek a lehetőségekkel ahhoz, hogy kihasználhassák őket gyermekeik javára. Szülői felelősség a sporttehetségek, a zenei tehetségek, a kézműves tehetségek, a kiemelten magas intellektuális képességekkel rendelkező gyermekek számára megtalálni a szükségleteikhez igazodó tevékenységeket. Az információ kulcsfontosságú.

Székelyhídon gyermek focicsapat, karate csapat, szivacskézilabda csapat, gyermek tánccsoportok, néptánc csoport működik. A környéken lehetőség van lovaglásra, úszásra, egyházaknál vagy zenepedagógusoknál zenetanulásra. Az iskolában különböző szakkörök működnek, a helyi tévénél filmkészítő kreatív csoportok munkájába kapcsolódhatnak be a gyermekek. Nyaranta képzőművészeti-, kézműves-, nyelvi táborok kínálják programjaikat.
A baba-mama körben ezeket az információkat megosztjuk egymással és szívesen továbbadjuk azt az érdeklődőknek minden szombaton 10 órától a múzeum épületében.

Teendők kisgyermekkorban (0-6 év)
Az anyukák körében felmerült a kérdés, hogy hány éves kortól érdemes kipróbálni a lovaglást, úszást, zenetanulást.
A konkrét kérdésekre Brigi konkrét válaszokat adott. Megtudhattuk tőle például, hogy általában 5 éves kor fölött javasolják a szakemberek az úszástanulás elkezdését. Mielőtt eldöntenénk, hogy valamire beíratjuk gyermekünket, minden esetben vegyük figyelembe a gyermek fizikai, idegrendszeri érettségének fokát. A fizikai érettség alatt azt értjük, hogy egy óvodáskorú gyermeket nem lehet megtanítani zongorázni, mert még kicsi a keze.
Mindannyian tudjuk, hogy a kisgyermekek fejlődésének kulcsa a sok szabad, változatos mozgás, a játék, a ritmikus mozgásformák (hinta, ugrálás, stb.), a sok mese, a ritmusbeszéd (mondókák, versek), gyermekdalok, a világ megismerése. Ezekre a nagymozgásos tapasztalatokra épülnek a finommozgások, mint az írás, a kézügyesség (íráskészséget, kézműveskedést, hangszerhasználatot, jövőbeli mesterembereknél szerszámhasználat képessége). Ezekre a tapasztalatokra épül az olvasás készsége is. Szinte hihetetlen, hogy ennyire egyszerű, de a kisgyermekkori mozgás a későbbi intellektuális sikereknek is megalapozója. A mozgáskészség kialakulása, fejlődése idegrendszeri és fizikai adottságokon múlik. Így – ha korábbi életszakaszra tekintünk vissza – a mozgásfejlődésnek fontos része a csecsemőkori hasról-hátra, hátról-hasra fordulás, kúszás-mászsás, járástanulás. Tudjuk-e szülőkként, hogy egyik-másik mozgásfejlődési szakasznak (például a kúszásnak) az elmaradása jelezheti az idegrendszer kiegyensúlyozatlan fejlődését, amely aztán, dominóelv alapján befolyásolja a gyermek teljes képességstruktúráját?

A gyermek harmonikus fejlődését sokféleképpen segíthetjük. Az idegrendszer érésére és a mozgásra alapozva született egy Tervezett Szenzomotoros Tréning (röviden: TSMT) elnevezésű módszer. Mivel Brigi TSMT tréner, erről is megkérdeztük. A szenzomotoros tréning olyan speciális torna, amelyben mozgásos feladatok által serkenthető az értelmi és szociális funkciók érése. A tréning alkalmazását megelőzi egy átfogó, mozgásmegfigyeléssel történő vizsgálat. A vizsgálatot követő személyre szabott terápia pedig egy szakember által összeállított tervezett feladatsor, melyet a szülő otthon gyakorol a gyermekével a megadott formában, meghatározott időn át (néhány hét, hónap).

A baba-mama kör anyukái úgy érezték, hogy jó volna, ha gyermekeiket felmérné egy szakember, hogy ha fejlesztésre van szükségük, akkor még idejében tudjunk róla. „Nem mindig vesszük észre, ha gond van, meg előfordul, hogy nem is akarjuk – mondták – de nem is tudjuk, mire kéne figyelni. Ezek a mozgásterápiák, tényleg csodákat tesznek” –mondta az egyik édesanya, aki sajnos ezt már tapasztalatból tudja.
Köszönjünk Briginek, hogy eljött hozzánk és vállalta, hogy visszajön megvizsgálni kicsi gyermekeinket, ezáltal segítve őket sokszínűségükben, képességeik és tehetségük későbbi kibontakozásában.


Írta: Palczert Judit, baba-mama csoportvezető