Versenyben gyûjtik a szelektív hulladékot a petõfisek

 

Több országos szintû, szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatos környezetvédelmi kezdeményezésben is szerepet vállal a a székelyhídi Petõfi Sándor Elméleti Líceum.

A Școli pentru un viitor verde nevet viselõ országos projektben mûanyag palackok, a Recolamp programban a veszélyes hulladékok, elemek gyûjtése a cél. Emellett az iskola saját elhatározásként a papír gyûjtését is bevonta e nagy munkába. Így alakult ki helyi szinten is egy nagy verseny, mivel az V–VIII. osztályos diákok közül az az osztály, amely a legtöbb pontot szerezte és a legtöbb hulladékot gyûjtötte, díjazásban részesül. A középiskolás osztályok között is folyik a vetélkedés a nyereményért. A projekt irányítói Karancsi Kinga technológia, valamint Sãlãjean Réka informatika szakos tanárnõ.
A vetélkedõ egyben országos verseny is, bármely iskola jelentkezhetett, aki részt akart venni ebben a tanév végéig tartó programban. A projektek elõjátékaként minden iskola kialakította saját Zöld sarkát (Colþul verde), amely figyelemfelhívásként hatott a diákokra, hogy mennyi problémát megelõzhetünk a szelektív hulladékgyûjtéssel. A Petõfi-líceum zöld sarka sikeresnek bizonyult, az iskola egy mûanyagpalack-zsugorító berendezést nyert.
A programban elemeket, mûanyag palackokat, papírt és kartont lehet minden hét csütörtökjén bevinni az iskolába, amelyeket a szünetekben vesznek át. A hulladékot a városi szemétszállító vállalat hordja el. Karancsi Kinga érdeklõdésünkre elmondta, meglepõen sok hulladékot hordanak a diákok minden héten, ez nagy örömmel tölt el mindenkit.
Ez az országos kampány minden iskolának számít, hiszen nagyon fontos, hogy a diákok és minden más ember megértse, hogy együtt igenis sokat tehetünk Földünkért a szelektív hulladékok gyûjtésével.
Fazekas Evelin