Van amire büszkék legyenek a bihariak

​A tavalyi helyhatósági választások óta eltelt egy év alatt számos kedvező változás történt Bihar községben. Erről beszélt lapunknak Szilágyi Zoltán polgármester.

A polgármester és a helyi tanács négyéves mandátuma első évének összefoglalójaként elmondható, hogy a rövid távra kitűzött céljaik nagyrészt megvalósultak, ami természetesen nem jelenti azt, hogy kényelmesen hátra lehetne dőlni, hiszen a hosszú távú beruházások és tervek kivitelezése sok munkával jár.

„Ezért fontosak az eddig elért sikerek, hogy motiváló erőként szolgáljanak a további eredményes munkához. Ebben az értelemben, bár köztudott, hogy »öndicséret gyalázat«, mégis fontosnak tartjuk felsorolni, hogy mi mindent sikerült elérni ez alatt a röpke egy év alatt” – nyilatkozta az elöljáró.

​E tekintetben megemlíthetjük a hangsúlyosan ügyfélbarát jellegű szolgáltatásokat és ügyintézést, amelyeket az új székhelybe átköltöztetett polgármesteri hivatal alkalmazottai nyújtanak. A járványhelyzet közepette is, a lehetőségekhez mérten, igyekeztek biztosítani a zökkenőmentes ügyintézést és naprakész lakossági tájékoztatást, akár online felületeken is.

Új sportcsarnokot építenek

​Az ifjúság, iskola és sport területén a tanév kezdetével sikerült kívülről felújítani a kis iskolát, idén is biztosítják a tanulmányi ösztöndíjakat, illetve támogatják a különböző ifjúsági és tehetségkutató, -fejlesztő programokat. Ebbe a sorba illeszkedik a helyi focicsapat felkarolása, valamint az újabb sportolási lehetőségek biztosítása, mint például a versenytánc és a tenisz.

A további sportágak kapcsán pedig komoly távlatot nyit az elmúlt időszakban aláírt szerződés egy új sportcsarnok megépítésére, ami a fejlesztési minisztériumhoz benyújtott egyik nyertes pályázatnak köszönhető.

Közösségi összetartó erő

​Közösségük összetartó erejét növelik azok a kezdeményezések, melyek az idősebb korosztályt célozzák meg, vagy a családokat helyezik előtérbe. Ilyen a hagyományteremtő szándékkal, de idén első ízben megszervezett és óriási sikernek örvendő Szép korúak találkozója. Az önkormányzat hagyományosan felköszönti az ötvenéves házassági évfordulójukat ünneplő párokat. A helyben lakó családokat erősítendő, beindították az úgynevezett babacsomagot, amely minden újszülött részére 500 lej értékű babaápolási termékeket tartalmazó ajándékcsomag átadását teszi lehetővé.

​Az infrastruktúra terén elérték az autóbuszmegállók felújítását, illetve elkezdődött a régi vízelvezető árkok újjáépítése. Az időközben odavonzott új befektetőknek köszönhetően újabb munkahelyek létesültek, ezzel is elősegítve a munkaerő helyben tartását, ami jótékony hatású a helyi gazdaság fejlődésére.

Közlekedésbiztonsági fejlesztések

​Bár a községen áthaladó forgalomtól még nem tehermentesíthették a községet, de némi előrelépést e téren is tettek, hiszen megvilágították a gyalogátkelőket, újabb közlekedési táblákat helyeztek ki, a község településeinek bejáratainál lévő helységnévtáblákat új, ledes kivilágításúakra cserélték. Ezek az intézkedések legalább részben hozzájárulhatnak a közlekedésbiztonság növeléséhez. Másrészt ezek a változtatások, mint arculati elemek is a község javára válnak, hasonlóan a szépen karbantartott közterekhez, melyeket alkalomról alkalomra ünnepi díszbe öltöztetnek. Külön siker e téren a megyei tisztasági bajnokságon elnyert első helyezés, és az ezzel járó 100 ezer lejes pénzjutalom, melyből Biharon újabb park fog létesülni, illetve Hegyközkovácsiban tovább bővítik a meglévő játszóteret.

Együttműködés a civil szférával

​Az egyházakkal, a civil szervezetekkel hagyományosan szoros és jó az együttműködés. A polgármesteri hivatal állandó támogatója, társszervezője, adott esetben kezdeményezője több jelentős ünnepségnek, melyeken keresztül erősítik a közösségi szolidaritást, megőrzik a nemzeti hagyományainkat, kultúránkat. Ide sorolható a magyar kultúra napjának ünnepi rendezvénye, a virágkarnevál bihari megrendezése, az első Őszi szüreti vásár, a nemzeti és egyházi ünnepeink támogatása, ahogyan a népi hagyományainkat felelevenítő szüreti báloké is mind Biharon, mind Hegyközkovácsiban is. A polgármester közölte, a kultúra terén elért sikerként könyvelik el azt is, hogy hosszas bürokratikus hercehurca során végre az önkormányzat tulajdonaként telekkönyvezték a bihari földvárat. Ezzel egy időben megújult a bihari értéktári bizottság is, mely a jövőre nézve több helyi érték feltérképezését és értéktárba vételezését tűzte ki célul.

​„Összefoglalásként tehát bátran kijelenthetjük, hogy van, aminek örüljünk, van, amire büszkék legyünk! Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal is, hogy még rengeteg tennivaló vár ránk, és a további nagy kihívásokhoz – mint az utak aszfaltozása és karbantartása, közművesítés, új utak építése az áthaladó forgalom csökkentésének érdekében – sajnos a helyi forrásaink nem elégségesek. Ez ügyekben a felettes hatóságok, pályázati elbírálások és a központi hatalmi döntések függvényében történhetnek csak jelentős elmozdulások. Márpedig a brüsszeli és bukaresti „malmok” is köztudottan „lassan őrölnek”. Ezek az eljárások mindannyiunk részéről nagy türelmet, kitartást és bizalmat követelnek. Reméljük, hogy e téren is mihamarabb látványosakká válhatnak az eredmények. Annyit viszont mindenképp hangsúlyoznunk kell, hogy a felsorolt eredmények java részét saját erőből, mindannyiunk összefogásával és egymás támogatásával sikerült elérni, ami azt bizonyítja, hogy együtt sok mindenre képesek vagyunk, és lehetünk a jövőben is – nyilatkozta Szilágyi Zoltán.


Írta: Ér hangja