Versenyvizsgával foglalják el újra helyüket a tanintézmények vezetői

2008 óta nem szerveztek versenyvizsgát a tanintézmények vezetői számára, az elmúlt időszakban a megyei tanfelügyelőségek maximum egyéves időtartamra nevezték ki a vezetőket. Ez létbizonytalanságot teremtett az iskolák vezetésében, többek között ez volt az oka annak, hogy a székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum élén állandó személycserék történtek.

Ezzel a gyakorlattal szakított a Cioloº-kormány, így a tanügyminisztérium országos versenyvizsgát szervezett az iskolaigazgatói állások betöltésére az elkövetkezendő négy évre. A többlépcsős vizsgák október 12. és november 17. között zajlottak.

Ecsedi Ferenc, a Petőfi-líceum igazgatója elmondta, a versenyvizsga módszertana szeptember 12-én jelent meg, az egyik buktató rögtön az volt, hogy október 2-ig fel kellett tölteni a jelentkező portfolióját, ami kizáró jellegű volt. A vizsga másik érzékeny pontja a meghatározott könyvészet volt.

A sebtében összeállított bibliográfia csupán három könyvet tartalmazott, de ezek kiválasztása igen érdekesen sikerült, hiszen egy száraz statisztikai mű mellett található két szakmai anyagból állt – John Hattie és Tony Bush kutatók angolszász tanüggyel kapcsolatos könyvei. Ezekben a fent említett tanügyi területre vonatkozó vezetési menedzsmenttel kapcsolatos véleményüket taglalják.

A megyei intézményvezetőkhöz hasonlóan a székelyhídi iskolaigazgatók is többször rávilágítottak: az önéletrajz értékelési módozata, a felkészülési időszak rövid volta és a tulajdonképpeni vizsgák megszervezési módozata is kifogásolható volt.

A környékbeli iskolák és a megyei magyar igazgatók közül is sokan estek ki a többszörös rostálás alkalmából, hiszen volt, ahol a jelenlegi vezető nem felelt meg a követelményeknek, vagy senki nem pályázott a tisztségre. Más esetben az idő szűkössége miatt a világhálóra feltöltött irathalmok lettek elégtelenek, és ez vezetett a kizáráshoz.
Ezek után következett a háromrészes, kétfordulós vizsga. Az október 12-i írásbeli vizsgán meglepetésre a könyvészet mellett nagyobb részben intelligenciateszt-szerű, bonyolult mértani ábrák forgatását igénylő feladatokat kaptak a jelentkezők. Ezen a vizsgán is sokan kiestek megyei szinten.

Az október 17. és november 7. között lezajló szóbeli vizsgák két részből álltak, míg az elsőn a jelentkezéskor internetre feltöltött önéletrajzot pontozták, addig a másodikban a jelöltet interjúszerűen kérdezték ki a saját iskolája fejlesztési tervével, stratégiájával és egy-egy konkrét cselekvési tervvel kapcsolatban. Itt is előfordult olyan nap, mikor a tíz jelentkező közül csupán ötnek sikerült vennie az akadályt.
A Székelyhídhoz tartozó tanintézmények vezetői október 27-én vettek részt a szóbeli vizsgákon. Az értékelésért egy külön bizottság felelt, amelynek tagjai a tanfelügyelőség által delegált tag mellett a polgármesteri hivatalok és az iskolák saját vezetőtanácsának tagjai közül kerültek ki. Megfigyelő jelleggel a szülők, a diákok és a szakszervezetek képviselői is jelen lehettek.

A fentebb felsorolt többszörös rosta ellenére, a beiratkozott jelentkezőink – Ecsedi Ferenc igazgató, valamint Gherman Olimpia és Kozma Sándor aligazgatók a Petőfi-líceumból, Karancsi Béla igazgató és helyettese, Ostroveanu Ágota a Nagykágyai 1-es Számú Technológiai Líceumból és Mocsár László a hegyközszentmiklósi Toldy Általános Iskola vezetője – is sikeresen teljesítettek. Mindannyian négyéves kinevezést nyertek tisztségükre.


Vélemények a rendelkezésről
A versenyvizsgával és annak eredményével kapcsolatban megkérdeztem az érintetteket is. Ecsedi Ferenc elmondta, bizonyos fokú tekintélyt ad, hogy az ember tudja, augusztus 31-e után nem bizonytalan a sorsa, egyben örömét fejezte ki, hogy a csapatból mindenki sikeresen vette az akadályt. Kozma Sándor kiemelte, hogy elméletben szép volt a gondolat, de a kivitelezés nem jött jól össze, a végeredmény ad egy bizonyos fokú stabilitást és megengedi, hogy nyugodtan lehessen tervezni. Karancsi Béla: „A versenyvizsga elhúzódásával nehezebbé vált a folyó ügyek intézése. Kiszámíthatóságot és felelősségvállalást is jelent ez a vizsga, lehet tervezni és az iskola négyéves fejlesztési tervét megvalósítani.” Ostroveanu Ágota: „Az önéletrajz pontozása kifogásolható volt. Az eredmény megengedi azt, hogy előre gondolkodjunk, ez pozitívan hat az ember hozzáállására is” Mocsár László: „Előkészületlen, legrosszabb időben megszervezett volt a vizsga. Mindenképpen szükséges volt, de előre megtervezve, a nyári hónapok alatt kivitelezve kellett volna megoldani. Az eredmény perspektívát biztosít az iskolának is és személyesen nekem is.”


Írta: Cservid Levente