Nemzeti ünnepünket az alkalomhoz illő beszédek és énekek, illetve istentiszteletek és koszorúzások mellett Székelyhídon és a környező falvakban idén többek között történelmi vetélkedővel, színpadi jelenettel vagy filmvetítéssel színesítették.
Az 1848–1849-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóját mindenhol szép számú ünneplő köszöntötte. 

 

Történelmi vetélkedővel és filmvetítéssel fűszerezett emlékezés Érköbölkúton

 

Ünneplõ szívvel és ünneplõ ruhákban emlékeztek az érköbölkútiak március 15-én a forradalom és szabadságharc hõseinek emlékére az utóbbi két évben állított emlékmûveknél.
Az idei ünnepségsorozatra való készülés már az elõzõ napokban megkezdõdött, amikor is az iskolások kokárdákat és huszárcsákókat készítettek. A helyi iskola diákjai az eseményhez kapcsolódó történelmi vetélkedõn vettek részt, majd a délelõtti órákban a témához kapcsolódó filmet tekintették meg. Utána Rákóczi Lajos tanár és szervezõ tartott vetítéssel egybekötött elõadást a 1848-as huszárokról és a köbölkúti Rákóczi-szabadcsapat rövid történetérõl, valamint Vasvári Pál forradalmárról.
Ezt követõen a két emlékmû elõtt az iskola diákjai emlékmûsort mutattak be. Zsigmond Levente, az iskola kinevezett tanára ünnepi beszédjében a helytállásról és a mindennapok forradalmának szükségességérõl beszélt. Õt követte Czondi István helybeli református lelkész, aki a Bibliából vett idézettel bizonyította, hogy a szabadság iránti vágy már az õsidõktõl fogva a legértékesebb tulajdonságok közé tartozott. Az ünnepség Kossuth-nóták, valamint a Himnusz eléneklésével zárult, miután a tanintézmény vezetõsége, az iskolai osztályok, valamint civil szervezetek koszorúkat helyeztek el Vasvári Pál és a szabadságharcosok érköbölkúti emlékmûvénél.
A délutáni órákban a Pro Érköbölkút Egyesület szervezésében diákok egy csoportja Rákóczi Lajos tanár vezetésével lovas fogattal Székelyhídra érkezett, az úton felidézve azokat az eseményeket, amelyek ezen a tájon történtek. Útuk végén koszorút és virágokat helyeztek el a Petõfi-emléktáblánál.

 

Rațiu Rozália

 

 

A szentmiklósi kis toldysok is készültek a nemzeti ünnepre

Közösen emlékeztek meg az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc áldozatairól március 15-én délelõtt a hegyközszentmiklósi Toldy Általános Iskola tanárai és diákjai. Bevezetõ beszédében Mocsár László igazgató úr a magyarság elnyomását hangsúlyozta, és az 1848-as hõsök érdemét emelte ki, akik legyenek mindannyiunk számára követendõ példák. A mûsorban elõadott versekbõl és dalokból érzõdött a szabadságharc iránti tisztelet és a szeretet elõdeink iránt. Verseket mondtak Béres Alexandra-Emese, Dézsi Melánia, Molnár Edina-Emma, Kalmár Sándor, Nagy Zoltán, Varga Etelka, Lakatos Eszmeralda, Istvándi Márk, Bartos Emese, Hasznosi Orsolya, Bíró Rómeó, Koptyil Adolf, Bakó Nikolett, Molnár Tünde, Bartos Ildikó, Szilágyi Regina. A versek mellett énekek, Kormorán-dalok és furulyazene színesítették a mûsort. Az elõadás végén az iskola tanárai és diákjai megkoszorúzták a kopjafát. A diákokat Erdei Éva magyar szakos tanárnõ, Herman Csaba zenetanár és jómagam készítettük fel.
Este a református templomban folytatódott a megemlékezés és közös ünneplés, ahol Tóth Elek nyíracsádi görög katolikus esperes szolgált imahét keretében. Istentisztelet végén iskolásaink énekkel emlékeztek a szabadságharc áldozataira. A templomi szertartás után szeretetvendégségre került sor a helyi kultúrotthonban, melyre mindenkit meghívtak.
Béres Angéla