„A sírban nincsenek győztesek és vesztesek, a halott katona, bármely nemzet fia is, nem ellenség, kijár neki a megemlékezés, a végtisztesség. Az eltemetett katonák öröksége arra int, hogy nem szabad teret engedni a különböző szélsőséges erőknek, mert a béke mindenek felett a legdrágább kincs.” (ismeretlen)

Székelyhídra érkezett a Bakasors című hadtörténeti kiállítás, mely első világháborús relikviákat és ehhez kapcsolódó festményeket mutat be. A Tanoda Egyesület, a Szacsvay Akadémia, a Bihari Napló és a Székesfehérvári Krajcáros Alapítvány közös kiállítássorozatát a városi múzumban tekinthettük meg.

A kiállítás bemutatóján Szabó Ödön történész, parlamenti képviselő beszélt a kiállított tárgyakról, s a mögöttük rejtőzködő emberi, és családsorsokról. Elmondta, hogy a cél az Érmellék felkutatása, azon emléktárgyak megkeresése, melyeket nagyapáink hoztak haza a frontról.

Kecse Gabriella, a Tanoda Egyesület elnöke és Németh István, a Székesfehérvári Krajcáros Alapítvány kuratóriumi elnöke a szervezők részéről elmondták, hogy a kiállítás célja az emberi emlékezet ébrentartása. A ma élő nemzedék „harca” a tárgyiasult mementókkal a feledés ellen és a béke fontosságának hirdetése, a katonai helytállás során életüket áldozók iránti tiszteletre nevelés a felnövekvő generációra fókuszálva.

A Tanoda Egyesület tulajdonában lévő közel kétszáz kiállított tárgy mindegyike mögött ember és családsorsok állnak. A jelen nemzedékének feladata a méltó emlékezés és katonai helytállás során életüket áldozók iránti tisztelet megtartása és a béke fontosságának hirdetése.

A kiállításon jelen levő Béres Csaba polgármester elmondta, hogy a világháborúk emlékei egy életen át kísérnek bennünket. Tanulnunk kell elődeink hibáiból és a békés megoldásokra kell törekednünk. Székelyhídon több éve zajlik a világégések helyi vonatkozású áldozatai névsorának felkutatása. A városvezető elmondta, hogy ez ügyben Nagy Mária végzett és végez értékes kutatómunkát. Tervben van egy világháborús áldozatok tiszteletére állítandó emlékmű, ám a minél pontosabb és szebb emlékhely kialakítása érdekében még egyenlőre a szellemi munka folyik.
A Krajcáros Alapítvány által az I. világháború centenáriuma jegyében formálódott közel hatvan festményt felvonultató kiállítás célja portrékba és tájképekbe önteni és ez által felidézni a háborúhoz vezető eseményeket, s annak négy hosszú évében az érintettek küzdelmeit.

A közös kiállítás egyben adósság rendezés is a csatatereken maradt déd- és ükapáinkkal szemben. Ugyanakkor része egy folyamatnak, mely szerint Európa népei a száz évvel korábbi tragikus eseményekből okulva a jövőben gyakorolják együtt a közös emlékezetet – mondta Németh István.


Írta: Fekete Katalin