Népszerűsítő programokkal mentik a Csíkos-tó értékeit

Az Érmelléki lápvilág gazdag növény- és állatvilága mára már csak a múlté. Az itt-ott mutatóba még fellelhető mocsárfoszlányok maradékait egyre inkább óvják, védik. A Székelyhíd határában lévő Csíkos-tó felügyeleti jogát tíz évre a nagyváradi Ecotop Alapítvány nyerte el.

Eredetileg a környezetvédelem, a természet megóvása volt az 1991-ben létrehozott Ecotop Alapítvány a kizárólagos célja, mostanra viszont a fiatalok környezettudatos nevelése is látókörükbe került – mondta el Eleonora Mircescu, a civilszervezet elnöke. Az eltelt huszonhat év alatt tevékenységüket legfőképpen önkéntesek segítségével végezték, többek között tanintézmények bevonásával. Több száz fiatal megfordult náluk, akik különböző táborokban vettek részt, megismerkedtek a természetközeli lét értékeivel. Az elnök geológusként évtizedekkel ezelőtt gyakran járt az Érmelléken, de akkoriban a földalatti értékeket kutatva, még csak nem is képzelte, hogy foltokban mekkora ökológiai kincs található a térségben. Az alapítvány nemrég kapta meg a felügyeleti jogot a botanikai rezervátumnak nyilvánított Csíkos-tó fölött, ami a környezetvédelmi Natura 2000-es területhez tartozik. Ez utóbbi 740 hektár területet foglal magába, ezen belül a tó alig 10 hektárt fed le. A közeli érolaszi erdőben szintén rezervátumként tartják nyilván a szürkegémek fészkelőhelyét.

A Csíkos-tó már nevében is hordozza, hogy valaha a jellemzően mocsárban élő halfaj, a csík gazdag lelőhelye lehetett, de amint azt dr. Wilhelm Sándor halbiológus érdeklődésünkre elmondta, ma már nyoma sincs e mocsári előlénynek benne. Mindez elsősorban az emberi gondatlanságnak tudható be, mert amint azt a szaktekintély állítja, úgy lehet leginkább tenni egy terület élővilágáért, ha nem tesznek érte semmit. Vagyis, ha nem háborgatják feleslegesen.

Nemcsak a növények, az állatvilág is védelemre szorul.

Mircescu asszony kifejtette, elsődleges feladatuk a tó mostani állapotának megőrzése, további területek visszamocsarasítása  már nem az ő kompetenciájuk, lehetőségük se lenne rá. Vannak elképzelések a lápos területek növelésére, mert mint mondta, időközben az is kiderült, hogy árvízvédelmi szempontból sokkal jobban működtek, mint a mai gátrendszerek.

A következő két évben el kell készíteniük a terület kezelési tervét, amit kutatássorozat előz majd meg. Ennek alapján hozzák meg a különböző szabályozásokat, meghatározva azokat a tevékenységeket, amelyek végezhetők az adott területen, valamint cselekvési tilalmakat vezetnek be. Sokan félreértik a Natura 2000-es programot, ami nem azt jelenti, hogy a védett területre belépni sem szabad. Ipari tevékenységen kívül széles skálán mozog a cselekvési lehetőség. Feladatuknak tartják, hogy a helyi közösséggel megértessék a védett területek jelentőségét, valamint azt az anyagi lehetőséget, amit azok magukban hordoznak. Elsősorban a turizmus számára lehet fontos ez a térség, olyan rendezvényeket szándékoznak szervezni, amelyek népszerűsítik ezt a jobbára még érintetlen tájat.

Turistaparadicsommá válhat a Csíkos tó és környéke

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően már ebben az évben lépni szeretnének ezen a téren. Tanösvényt készítenek elő, amely összeköti a szürkegém-rezervátumot a Csíkos-tóval. Május 13-ára pedig iskolaközi versenyt szerveznek Székelyhídon, valamint terveik között szerepel erdei iskola beindítása heti egyszeri alkalommal, ahol ismeretterjesztő foglalkozásokat tartanak majd. Még pontos időpontot nem tudnak, de a nyár folyamán a polgármesteri hivatallal együttműködve megszervezik a Csíkos-tó napját – sorolta nagyszabású terveit az elnök.


Írta: D. Mészáros Elek