Rendhagyó módon együtt ballagott a végzős VIII. osztály és egyben az első tanulási korszakot lezáró IV. osztály is a csokalyi Fényes Elek Általános Iskolában június 10-én. Az utolsó kicsengetés hangjára énekszóval járták körbe a diákok az iskola osztályait, így búcsúzva társaiktól és tanáraiktól.
Az árnyékos udvaron, a szép számban megjelent szülők jelenlétében Varga Mihály megbízott iskolaigazgató emlékezett vissza az elmúlt év sikereire. Az igazgató biztatta az elmenő diákokat, legyenek hűek iskolájukhoz, ne felejtsék el, honnan indultak, ne feledkezzenek meg hagyományaikról és a legnagyobb kincsről, az anyanyelvükről, bármerre is kerülnek felsőbb osztályokba.

 

 

A III. osztály mókás esküvői jelenettel és vidám szavakkal köszönt el a negyedikes pajtásoktól, Crişan Gabriella tanítónő rendezésében. Utóbbiak szomorkásan vettek búcsút tanítónénijüktől, Boros Ágotától, aki négy éven át volt védő és szerető „második édesanyjuk”. A tanítónő meghatódva mondott köszönetet a szülőknek, akik rábízták a gyermeküket, visszaemlékezett a diákjaival közösen átélt kellemes órákra, kirándulásokra, tevékenységekre.
Ezt követően a VII. osztály rövid műsora hangzott el, majd a nyolcadikosok vettek végső búcsút iskolájuktól, szülőfalujuktól, tanáraiktól, pajtásaiktól. A végzősök megható köszönetet mondtak osztályfőnöküknek, Borsos Máriának, aki végigvezette diákjait a négy év viszontagságain és szépségein.

 

 

 

 

 

Az évzáró második részében a VI. osztályosok versei hangzottak el, majd az ötödikesek rövid tanítómeséje, Plutty, az okos kiskacsa következett, amelyben a kacsamama megtanítja kiskacsáinak, hogy a tanulás és a tudás jó dolog. Plutty tanulással és tudása okos felhasználásával jár túl a ravasz rókák eszén.  A vidám műsorok után a tanítók és osztályfőnökök kiosztották az okleveleket és díjakat a sikeres tanulóknak, az igazgató pedig mindenkinek kellemes vakációt, jó pihenést, hasznos kikapcsolódást kívánt.

 

 

Bényei Szabolcs