Modern- és néptánccsoportok fellépése színesítette az iskolai év első napját

Hatalmas tömeg gyűlt össze a székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum udvarán: pedagógusok, diákok, szülők, rokonok és hozzátartozók. Elsőként Cservid Levente biológia szakos tanár románul és magyarul köszöntötte a szeptember 12-ei tanévnyitóra érkezőket. Azt követően pedig az előkészítő osztályosok és az elsősök hangos zeneszóra ünnepélyesen bevonultak, majd elfoglalták helyüket az első sorban, a nagyobbak és a szülők gyűrűjében.

Ecsedi Ferenc igazgató szeretettel köszöntötte az iskola udvarán összegyűlt nagyszámú hallgatóságot. Az ünneplőbe öltözött diákokat arra biztatta, hogy érezzék jól magukat az iskolában, de ugyanakkor vegyék komolyan a tanulást is. Legyenek szorgalmasak, hogy szüleik büszkék lehessenek rájuk. A szülőket pedig arra kérte, hogy erősítsék kapcsolatukat az iskolával, segítsék, támogassák a tanárok és gyermekeik munkáját.

Az igazgató beszéde után fellépett a Tini Dance Center moderntánc-csoport. Vidám táncuk még visszahozta néhány perc erejéig a nyári vakáció hangulatát.

„Megszólalt a csengő, jelzi az új tanév kezdetét. Isten hozott mindenkit!” – kezdte beszédét Olimpia Gherman igazgatóhelyettes, majd külön köszöntötte az előkészítő osztályosokat, az ötödikes és kilencedikes diákokat, hiszen az ő életükben új korszak kezdődik, kikerülnek eddigi megszokott környezetükből, új helyzethez kell alkalmazkodniuk. Külön köszöntötte a jelenlévő szülőket és kérte a támogatásukat. Figyelmeztette a diákokat, hogy a vakáció már elmúlt, mostantól a tanulásé a főszerep. Igyekezzenek minél több ismeretet elsajátítani, hogy felkészüljenek az életre.

beres-csaba-a-varos-polgarmestere-is-megosztotta-gondolatait-fekete-katalin-fotoja

Béres Csaba, Székelyhíd polgármestere a tanévnyitón megjelent sokasághoz intézett ünnepi beszédében arra emlékeztetett, hogy megint elmúlt egy nyár, újra megszólalt az iskola csengője. Reggelente megjelennek az utcákon a hátitáskákkal iskolába siető gyermekek.

A diákok egy része örül az iskolakezdésnek, hogy újra itt lehet a barátaival, osztálytársaival, hogy vége a vakációnak. Kitért arra, hogy az óvoda- és iskolakezdés megváltoztatja a családok életét, különösen ott, ahol először megy óvodába vagy iskolába a család szemefénye, a gyermek. A tanévkezdés az ő számukra a legizgalmasabb, ilyenkor a szülő és a pedagógus, féltő szeme a kicsikre irányul. Nagy felelősség hárul a pedagógusokra, hogy a legkisebbekkel megszerettessék az óvodát, iskolát. Szerencsére Székelyhídon jó pedagógusok vannak, tudják a dolgukat – mondta.

Kiemelte, ahhoz, hogy az előttünk álló tanév sikeres legyen, sok mindenre van szükség! Elsősorban arra, hogy a pedagógusok odaadóan végezzék munkájukat, a tanulók követve tanáraik útmutatását, folyamatosan és rendesen tanuljanak és tisztességesen viselkedjenek, a szülők a pedagógusokkal együttműködjenek és természetesen arra is, hogy az iskolavezetés megfelelően kézben tartsa az intézmény irányítását. „Mindennek a munkának pedig egy célja van, a gyermekek jövője, sikere, boldogsága. Azt hiszem ez elég nyomós ok és nemes cél ahhoz, hogy mindent megtegyünk, a szülők otthon, a pedagógusok pedig itt az iskolában. Jómagam mind a kettőnek átérzem a felelősségét, hiszen egyszerre vagyok szülő és pedagógus” – mondta a polgármester.
Az ünnepi hangulatot tovább emelte a helyi Zajgó Néptánccsoport fellépése. A gyermekek vidám, felszabadult tánca üdítően hatott minden jelenlévőre.

A Bihar megyei rendőrség képviseletében Cosmin Oros szólt a jelenlévőkhöz. Mint mondta, a tanévnyitó alkalmával a rendőrség is fontosnak érzi, hogy mindenki számára sikereket és jó eredményeket kívánjon az oktatáshoz. A gyermekek biztonsága, a fiatalkori bűnözés megelőzése, az iskolaelhagyás megakadályozása elsőbbséget jelent a rendőrség számára is. Támogatásáról biztosítsa a diákokat, a szülőket és a pedagógusokat. A rendőrség feladatának tekinti, hogy biztosítsa a biztonságos környezetet az oktatás számára. Együttműködést kért a szülőktől és a pedagógusoktól. A gyermekeket padig arra kérte, hogy forduljanak bizalommal a rendőrökhöz, kérjenek segítséget bátran, ha szükségét érzik.

A tanévnyitó felemelő pillanata volt, amikor a helyi egyházak képviseletében Ciprian Antal ortodox lelkész, Rákosi Jenő református esperes és Ozsváth József római katolikus plébános kedves szavakkal és a szentírásból vett példákkal köszöntötték az egybegyűlteket, majd megáldották az új tanévet és a jelenlévőket.

Ünnepségzáró mozzanataként Cservid Levente bemutatta a tanítónőket és az osztályfőnököket. A tanévnyitó után a diákok a tanítónénikkel, osztályfőnökökkel visszavonultak az osztálytermeikbe és ott folytatták az első tanítási napot.


Írta: Tiponuţ Tibor