Versennyel emlékeztek meg a Felvidékről kitelepített magyarok április 12-i emléknapjáról a székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceumban. Az iskola X., illetve XI. osztályos humán szakon tanuló harminc diákjainak részvételével zajló eseményt a tanintézmény a Rákóczi Szövetség társszervezésével bonyolította le. A tanulók alulírott PowerPoint-bemutatóval kísért tolmácsolásában ismerhették meg az emlékezésre jogosult eseményeket. A központi témák a következők voltak: az 1938-as első bécsi döntés mint előzmény (Felvidék egy része ismét Magyarországhoz került); Edvard Beneš csehszlovák politikus (1884–1948) kisebbségellenes törekvései.

Utóbbiakból bővebb ismertetőt kaptak a hírhedt 1945-ös Beneš-dekrétumok (a magyarok kollektív bűnösségének kimondása, az alapvető állampolgári és emberi jogok megvonása), valamint az 1946-os magyar–szlovák lakosságcsere. A diákok megtudhatták azt is, hogy Beneš tudatosan próbálta elszlovákosítani a magyarokat, és sajnos a dekrétumokat ma is alkalmazzák Szlovákiában a kisebbségiek ellen például föld- vagy ingatlanelkobzás igazolására, az Európai Unió pedig nem tesz ez ellen semmit. A megemlékezés utolsó mozzanata a háromfős csapatok vetélkedője volt. Első körben a feladat tizenegy kvízkérdés megválaszolása volt a bemutatóban elhangzott információk alapján. A második körben a csapatoknak javaslatokat kellett megfogalmazzanak arról, hogyan lehetett volna demokratikusan rendezni a csehszlovák–magyar konfliktust a második világháborút követően.

A verseny győztese a Teletebik csapata (Biró Ingrid Noémi, Deák Dávid, Dienes Dániel, Somogyi Szabolcs) lett, második helyezettek a Patkányok (Péter Alexandra, Varga Réka-Andrea és Zsigó Evelin), míg harmadik helyen végzett a Lényeg csapata (Kis Boglárka, Szabó Barbara, Szántó-Adrienn-Laura). A megemlékezést segítették Kormányos Enikő történelem és Cservid Levente biológia szakos tanárok. A diákok a Rákóczi Szövetség jóvoltából értékes könyvnyereményekkel és oklevelekkel gyarapodtak, méltó emléket állítva kisebbségi sorstársaiknak.


Írta: dr. Bélfenyéri Tamás-János történelem szakos tanár