Érköbölkúti és hegyközszentmiklósi diákok is részt vettek a vallástantárgyverseny körzeti szakaszán, amelyet idén Margittán, a Horváth János-iskolacsoportban szerveztek február 11-én.

A versenyt megelõzõ áhítatot a helyi református templomban Rákosi Jenõ érmelléki esperes tartotta gyermekeink számára, a Sámuel I. könyve I. rész 22–28. verse, illetve a 3. rész 19. verse alapján. Az egyházi elöljáró kiemelte: a gyermekeket hozni kell a templomba, mint Anna, amikor felvitte Sámuelt az Úr házába. Kérésekkel fordult a gyermekekhez: igyekezzenek valakit az Isten házába hívni; ne csak most legyenek a templomban, maradjanak meg mindig az Úr mellett; ne szûnjenek meg soha imádkozni, kéréseiket vigyék az Úr elé, tanítsák barátaikat is imádkozni; Isten kijelentését a gyermek Sámuel a szívébe zárta, zárjuk mi is a szívünkbe Isten szavát.
Imádság végeztével Bordás Mária helyi vallás szakos tanár köszöntötte a Berettyószéplakról, Érköbölkútról, Érsemjénbõl, Hegyközszentmiklósról, Micskérõl, Szalacsról, Szalárdról, Tarcsáról, Tótiból érkezõ versenyzõket, akik ezután átvonultak az iskolacsoport épületébe a vallásolimpiász megírására.
A megmérettetésen az érköbölkúti iskolát Bakos Evelin, Cosma Giulia (VI. osztály), Horváth Beáta és Kaszoni Ákos (VII. osztály), míg a hegyközszentmiklósi tanintézetet Béres Alexandra-Emese, Molnár Edina-Emma (V. osztály), Bartos Emese-Edina, Hasznosi Orsolya (VI. osztály), Bartos Ildikó és Molnár Tünde (VII. osztály) képviselte. Isten gazdagon áldja meg õket, azért amiért a tanulásra fordították azt az idõt, amit máskor játékra, tévénézésre, internetezésre fordítanának.
Az érmelléki tanulók utazási költségeit a székelyhídi polgármesteri hivatal fedezte.

 
Ér hangja