Az egyik körzeti orvosi rendelő a sörkerttel szemben volt. Ide jött Sanyi, hogy megvizsgálja a doktornő, úgy érezte, hogy lázas, fájt a melle és a háta. Addig soha nem hallották panaszkodni, hogy beteg, de most biztos elkapta őt is a grippe vagy más nyavalya! Szerencséjére nem állt senki a rendelő bejárata előtt. Kopogott, majd hallotta bentről „Tessék bejönni!” Benyitott, a doktornő az íróasztalánál ült, valamit írogatott. Tekintét is csak addig emelte fel, míg megnézte, ki a látogatója, és megkérdezte, mi a panasza. Tovább írogatott, s lassan mondta: „Tessék levetkőzni!” Sanyi odament a paravánhoz, elkezdett vetkőzni. Levette felső ruháit és várt, közben a doktornő oda szólt:– Na, levetkőzött már, Sándor?… Sanyi tovább vetkőzött… Levette az alsóruháit is, csodálkozott, hogy miért kell talpig levekőzni?!… Kevés idő múlva odajött hozzá a doktornő. Mikor meglátta, hogy anyaszült meztelenül áll előtte, összecsapta a kezét.– Rémes, hát maga teljesen levetkőzött? – mondta. – Gyorsan vegye fel az alsóruháit, és feküdjön le a vizsgálóasztalra!…– Egy kis tüdőgyulladás! … – mondta meghallgatás közben. Pár napi ágybanfekvést, gyógyszerezést írt elő, amitől pár nap múlva Sanyi felépült, és bement dolgozni. Egyik munkatársa, mert ő is beteg lett, érdeklődött, hogy melyik orvosnál volt? Elmondta, hogy Viola doktornő gyógyította meg, de azt nem, hogy a doktornő szórakozottsága miatt pucérra vetkőzött. Talán saját bolondságát kinevette volna, mert ő is tudta, hogy derékig kellett volna levetkőzni!… Magába nevetve arra gondolt, hátha Gyuszi is úgy jár, mint ő, egy kis tüdőmeghallgatásra leteszi a nadrágját is! Miután Gyuszi felépült és bejött dolgozni, Sanyi megkérdezte:– A gatyád nem vetted le, mikor vizsgált a doktornő? … Gyuszi elhallgatta, mert nem is értette, mire gondolt Sanyi.

 

Forrás: Nánási Zoltán:Egykori székelyhídi történetek,mindennapi apró villanások, anekdoták