Május hónap a római korban nevét Maia istennőről kapta, Maia ugyanis a természet tavaszi újjászületését, ébredését személyesíti meg a római mitológiában, viszont a görög mondavilágban Maia, jelentése : anyácska, a hét nimfa egyike. A keresztény gondolkodásban Szűz Mária minden megújulás és szépség forrása.

Május hónap összekapcsolása Szűz Máriával a XIII. századra vezethető vissza. Írásos emlékek tanúskodnak arról, hogy X. Alfonz, Kasztília uralkodója májusban énekelve magasztalta a Szent Szűz ábrázolásait, és ez a szokás a hívek körében is egyre elterjedtebbé vált.

Néhány évszázaddal később Néri Szent Fülöp, Rómában arra biztatta fiataljait, hogy májusban virágkoszorúkkal ékesítsenek minden Madonna-képet. A XIX. században, aszeplőtelen fogantatás dogmája újra előtérbe helyezte a Mária-tiszteletet, és ekkortól vált általánossá, hogy a Mária tisztelő hívek május minden estéjén elvégzik templomukban a loretói (magyarosan lorettói) litániát. A litánia az V. századtól ismert, és a VII. századtól már a jelenlegi formájában végzett könyörgő imádság.

 

Rómában a XIX. század elején keletkezett az a szokás, hogy május (illetve pünkösd) havát Mária tiszteletére szentelik a jámbor hívek. VII. Pius 1815. április 21-én kelt apostoli iratában hagyta jóvá ezt az ájtatossági formát.

A katolikus egyház keretén belül léteznek megszentelt hónapok, mint például a május is, ami történetesen a Boldogságos Szűzanya tiszteletére lett ajánlva, nem hagyva figyelmen kívül azt sem, hogy május a megújulás, a tavaszi színesség és a termékenység hónapja is.

 

Hogyan kötődik akkor még is a Szent Szűz tisztelete a tavaszhoz, a május hónaphoz a magyar kultúrában?

 

Szent István királyunk halála előtt, a Szűzanya oltalmába ajánlotta Magyarországot, akit Isten a tisztaságáért választott ki.  A Nyugat-Európából Magyarország területére hívott szerzetesek-papok hozták magukkal és terjesztették a nép körében azokat a szokásokat és imákat, amik a mai napig is aktívak, és a római katolikus felekezetűek szívesen gyakorolják, kibővítve azokat szebbnél-szebb Mária énekekkel, Máriát hívva segítségül, Mária oltalmát kérve bajban és veszélyben, mint közbenjárót Jézushoz vagy az Atyához.

Kemény és egyre inkább elidegenedő világunkban, ahol az önzés az uralkodó, kell egy kapaszkodó, hogy a lelki szegénységet leküzdve és hitet találva az életben tovább tudjunk lépni. Ismerjük fel a Szűzanya képességeit és válasszuk Őt, mint vándorbotot az élet kifürkészhetetlen útjain. Járjuk az értelem és a tiszta érzések útjait ezzel a rövid imával:

Drága Szűz Mária a világ édesanyja hallgass meg minket.
Mi bűnös lények fohászkodva kérünk téged segíts.
Állj mellénk, fogd meg méltatlan kezünk.
Légy pajzsunk kísértés idején, ó drága anyánk.
Adj erőt keresztünk cipeléséhez, ó fájdalmas anyánk.
Terelj minket az igaz útra, mely a paradicsomba vezet.
S ha életünk folyamán sebeink bővülnek, légy a mi ellátónk.
Imádkozz érettünk a te szent jóságos fiadhoz,

Így ha eljő óránk vége, segíts fel a mennyekbe bennünket. Ámen.

… és ne csak május hónapban.

 

 

B.J.R.