Hegyközszentmiklósi küldöttség a magyarországi református gyülekezeti találkozón

„Isten gondviselése igazgatja az emberek szívét és útait.” (Példabeszédek, 21. rész)

A hegyközszentmiklósi református gyülekezet 43 képviselője vett részt Árus László Csongor lelkipásztor vezetésével a magyarországi Törökszentmiklóson tartott nagyméretű virágvasárnapi presbiteri konferencián az ottani egyházközség meghívására.

A megjelenteket a fogadó lelkipásztor, Szabó József esperes köszöntötte. Az istentiszteletet a felemelő élményt nyújtó kezdőének nyitotta. Az iskola diákjai virággal a kezükben vonultak be a templomba, így köszöntve az ünnepet. Az Isten igéjét lelkünk épülésére Barta Gyula szatmári református esperes hirdette, hiszem, hogy mindannyiunk számára építő jellegű volt és könnyet csalt a szemünkbe. Istentisztelet végeztével a jótékonysági vásárra és a református könyvüzletbe látogattunk.

A közös ebéd elfogyasztása után kezdetét vette a presbiteri konferencia, amelyet Szabó Dániel, a presbiteri szövetség elnöke indított. Az éves beszámoló után következtek a vendéggyülekezetek beszámolói a presbiteri munkáról, amelyet a saját egyházközségükben fejtenek ki. Nemcsak a presbiterek munkájáról kaptunk átlátható képet, hanem a gyülekezetek helyzetéről is. Köszönjük a lehetőséget, hogy részesei lehettünk egy ilyen konferenciának. A találkozó az egyházunk támogatásával jöhetett létre. Kívánunk további áldásos munkát a konferencia szervezőinek életére.

 

Béres Angéla