Kommunikációs és településmarketing-képzésen vett részt az Ér hangja három munkatársa január 30. és február 3. között, melyet a debreceni Hang-Kép Egyesület és a Nagyváradi Magyar Diákszövetség hirdetett meg.

 

A két intézmény 2012 tavaszán indította útjára Kommunikáció határok nélkül 3.0 című projektet, melynek célja, hogy Bihar és Hajdú-Bihar megye között élő kapcsolatokat alakítson ki. Ekképp a képzés célcsoportjába olyan személyek tartoznak, akik a médiában vagy önkormányzatoknál dolgoznak, vagy épp tenni akaró civilek, akik készek vállalni véleményüket és a fejlődés munkás részében is hajlandók részt venni, ha szükséges. Ezekre a lehetőségekre kaptak magas szintű felkészítést a hat Bihar megyei (Bihardiószeg, Érmihályfalva, Hegyközcsatár, Magyarremete, Örvénd, Székelyhíd) és hét Hajdú-Bihar megyei település (Debrecen, Ebes, Folyás, Hajdúbagos, Nádudvar, Szentpéterszeg, Újszentmargitta) képviselői, akik között újságírók, múzeumvezetők, közalkalmazottak és buzgó fiatalok is egyaránt szerepeltek.

Az intenzív képzés a média eszközeinek használatára tanította a jelenlévőket, így betekintést biztosítva az nyomtatott és on-line újságírás, a televíziós hírközlés fortélyaiba. A fotózás és videokészítés is fontos helyet foglalt el a hosszú hétvége tananyagában. A Facebook felületének használatát is megismerhettük közelebbről, a videokamera és a fényképezőgép mélyebb ismeretére tehettünk szert a szakmabeliek segítségével.

 

A program minden nap két nagyobb tömbre bomlott, a délelőttire, melynek keretén belül első sorban elméleti előadás zajlott, és a délutánira, mely az elmélet gyakorlatba ültetésére adott alkalmat.

Emellett a képzés négy napja alatt press akciócsoportok is működtek, akiknek feladatuk az volt, hogy a képzés eseményeit folyamatosan rögzítsék és Facebookon jegyezzék mindenki tájékoztatására, aki az on-line hírközlést figyeli és valaha részt vett a tavaly tavasz óta folyó projektben. Az elméleti „órákat” színesítendő, fotóelemzéseken, képértékeléseken is részt vehettünk, természetesen szakértő vezetővel. A résztvevők szabadon kiválogatott saját képeiket adták át a vezetőnek, amelyek aztán sorra mikroszkóp alá kerültek. Megtudtuk, hogy mit hogyan kell vagy hogyan érdemes lefényképezni, illetve azt is, hogy melyek azok a hibák, amiket mindig el kell kerülnünk, vagy ha esetleg mégis becsúsztak, hogyan korrigálhatók utólag. A képzés programján kívül nekünk résztvevőknek volt alkalmunk egymástól is tanulni, hiszen ahány település annyi szokás, annyi probléma vagy épp kreatív megoldás megosztása várt ránk a szabad percekben vagy épp a közös étkezések alatt. A kapcsolatok települések vagy országok közötti kapcsolatok kialakítása tehát megvalósult és további teret fog kapni az idei év tavaszán, amikor a képzés második részére is sor kerül, ezúttal Nagyváradon. Továbbá a Hang-Kép Egyesület munkatársai júniusban Székelyhídra is ellátogatnak, hogy a település marketingjének egy nagy hátszelet adva videós reklámanyagot készítsenek a városról, annak életéről.

 
Bíró Orsolya