A 2017–2018-as tanév kezdete előtt, szeptember 5-8. között az érmelléki tanítók és a magyar nyelv és irodalom szakos tanárok nagyon hasznos, a gyakorlatban jól alkalmazható képzésen vettek részt. A képzés főleg azokat a pedagógusokat célozta, akik olyan osztályokban tanítanak, ahol egyes gyerekeknek az írás- és olvasáskészség elsajátítása nehezen vagy egyáltalán nem megy.

A képzés megszervezésének az ötlete akkor merült fel, amikor egy Székelyhídon önkéntes magyarországi pedagógus egy hasonló problémákkal küzdő gyermek számára a Magyarországon való tanulás lehetőségét kínálta fel arra hivatkozva, ott létezik kidolgozott eljárás, az úgynevezett Meixner-módszer arra, hogy a tanulási problémákkal küzdő gyerekeket másképpen tanítsák írni, olvasni. Az eset kapcsán Palczert Judit (a képzés egyik későbbi szervezője) arra a következtetésre jutott, hogy ne a gyerekeket vigyük oda, hanem a módszert hozzuk ide. Hamarosan megtörtént a kapcsolatfelvétel a budapesti Meixner Alapítvánnyal, akik hiteles és profi szakmai hátteret biztosítottak a képzés résztvevőinek. A székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum vezetősége a kezdeményezés mellé állt, és egy kisebb munkacsoport megkereste és meg is találta a megvalósítás lehetőségeit, amelyet többek között a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Scola Nostra Egyesület, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ), Székelyhíd városvezetése és a Partner Drinks Kft. támogatott.

Az írás- és olvasáskészség fejlesztése hátrányos helyzetű vagy részképesség-zavaros gyerekeknek a Meixner-módszer alkalmazásával tematikájú képzésen 44 tanító és 21, főleg magyar nyelv és irodalom szakos tanár vett részt az Érmellékről és vonzáskörzetéből (Asszonyvására, Bogyoszló, Csokaly, Érköbölkút, Érolaszi, Hegyközszentmiklós, Kereki, Margitta, Micske, Nagykágya, Nagyvárad, Paptamási, Szalacs, Székelyhíd, Telegd) .

A Meixner-módszer elméleti hátterét Adorján Katalin szakpszichológus ismertette a résztvevőkkel, majd a budapesti Meixner Alapítvány szakértői, Kriston Viktória, Sipos Zsóka és Ungár Ágnes, a gyakorlati alkalmazását tanították kiscsoportokban a részt vevő pedagógusoknak. A szabad beszélgetések során alkalom adódott arról beszélgetni, hogy integráltan tanuló diákok esetében milyen alkalmazásai vannak az eljárásnak.
A képzés résztvevői amellett, hogy Meixner Alapítvány, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Tanítók Háza oklevelét is megkapják, kézhez vehettek egy tankönyv- és segédanyagcsomagot, amelyet használni tudnak majd a mindennapi tanításban, felmérésben. Ugyanakkor lehetőség nyílt további szakirodalom vásárlására, amelyből a hozott mennyiség kevésnek bizonyult.

A képzés végén a résztvevők visszajelzéseiből kiindulva megállapíthatjuk, hogy ez valóban használható, gyakorlati tudást közvetítő tanfolyam volt. A szervezők örömmel jelezték, hogy sikeres együttműködés első lépésének vagyunk tanúi, és minden bizonnyal lesz majd folytatás, annál is inkább, mivel a hazai törvénykezés legfrissebb módszertana alapján Romániában is megkülönböztetjük a tanulásban akadályoztatott, részképesség-zavaros (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás) gyerekeket, akiknek a tanítása speciális módszereket (pl. a Meixner-módszer) igényel.


Írta: Ér hangja