„Örüljetek az Úrban mindenkor!” (Filippiekhez írt levél, 4,4)
Vakációs Bibliahetet szerveztek az Érköbölkúti iskolában július hó-nap elején, melyre szép számban jöttek a gyerekek 4–15 éves korig. Hiszem és remélem, hogy mindenkinek sikerült hazavinni valamit a Bibliahéten tanultakból. Jó alkalmak a Bibliahetek arra, hogy egymást jobban megismerjék a gyerekek, hisz ekkor kötetlenebbek a foglalkozások és a játékok is segítenek ebben.
Időutazáson vettek részt a gyerekek, melynek során elérkeztünk az ószövetségi időbe, Jónás korába, akinek a történetéből okulhattak, hogy az engedelmesség és az engedetlenség következményekkel jár. A második napon az időgép Zákeust ismertette meg velünk, és megtanulhatták a gyerekek, hogy a becsületesség útját válasszák az életben. Felebarátunk szeretetére és megbocsátásra ösztönzött a következőkben a gonosz szolga története, Jézus feltámadása pedig arra buzdította a résztvevőket, hogy merjenek beszélni bátran a Megváltóról. Az ötödik nap az időgép Jánoshoz, Jézus tanítványához repített minket, akinek mennyországbeli látomásából levonhattuk azt a tanulságot, hogy a jövőt csak Isten ismeri, fogadjuk el Jézust és kövessék Őt.
Köszönjük a református egyház segítségét és támogatását, illetve a szülők adományait.

Időutazókká váltak a hegyközszentmiklósi Bibliahéten részt vevő gyerekek július közepén. Örömmel jegyzem meg, hogy a Toldy Általános Iskolában, a református egyház szervezésében megtartott áldott alkalomra a résztvevők létszáma elérte a hetvenet.
A gyerekek az „időgép” segítségével visszarepültek az időben, megismerhették a történet főszereplőjének életén keresztül mindazokat a körülményeket és helyzeteket, amelyekbe Isten helyezte őket. Megtanulták, hogy Istennek engedelmeskedni nagyon bölcs dolog, Ő mindig tudja, mi a legjobb nekünk, csak hallgatni kell Rá. A mai világban állandó döntéshelyzetben vagyunk, el kell döntsük, mi a helyes az életben, a gyerekek a helyes utat kell megtalálják, mely az életre vezet. Erre utal a heti aranymondás is, mely összefoglalja a hét üzenetét (Jézus mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet”, János evangéliuma 14,6).
A Bibliahét célul tűzte ki, hogy a tanult történeteken keresztül megmutassuk a helyes és a helytelen út következményeit, kövessék Jézust, mert Ő az igaz példa emberek számára. Minden nap énektanulással kezdődött, melyet Fehér Renáta zenetanárnő tanított, rövid áhítat után a történet bemutatása, majd a napi aranymondás megtanulása. Aztán következett a kézimunka, mely kapcsolódott a történethez. Két csoportban zajlott a tevékenység a gyerekekkel, a kisebbekkel Kaszoni Mária pedagógus foglalkozott. Csütörtökön Zsigmond Levente tornatanár kézilabdameccsre hívta diákjainkat. A gyermekek szülei és nagyszülei naponta reggelivel (szendviccsel, üdítővel, nápolyi szelettel, lángossal, fánkkal) támogatták a Bibliahetet. Köszönjük mindazoknak a munkáját, akik bármiféle segítséget nyújtottak abban, hogy a rendezvény létrejöhessen, Isten segítségét kérem mindannyiuk életére. „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük” (Lukács evangéliuma 6,31).
Béres Angéla