Letették az Érmelléki Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának alapkövét november 11-én. Az épület a tervek szerint Székelyhídon a Református Ifjúsági Központ és a templom mögötti területen fog elhelyezkedni. A építkezés ötlete 2011-ben egyházi közgyűlésen vetődött fel, idén hivatalos döntés is született ez ügyben.
Az alapkőletétel istentisztelettel kezdődött, Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét, a régióból érkezett lelkipásztoroknak, gondnokoknak, presbitereknek, köztisztségviselőknek.
Az igehirdetést követően dr. Kürti László egyházmegyei főgondnok helyezte el az időhengert, majd Csűry István és Rákosi Jenő esperes, helyi lelkipásztor megáldották a helyet. Rákosi Jenő elmondta: „régi álom ez, hogy a gyülekezeteknek legyen egy központi esperesi hivatala, ahova bármikor bátran, bizalommal fordulhatnak tanácsért a hívek”. Az esperesi hivatal felépítését Székelyhíd város önkormányzata és a Bihar Megyei Tanács is támogatja. Béres Csaba polgármester kérdésünkre elmondta, örül annak, hogy Székelyhídon ismét egy új intézmény fog létesülni, ami szellemi és gazdasági téren is emelni fogja a város életszínvonalát. Szabó Ödön Bihar megyei RMDSZ-es parlamenti képviselő ünnepi beszédében pedig kiemelte, „az intézményrendszer erősítés céljából is fontos, hogy segítsék az esperesi hivatal megépítését.’’ Bízunk benne, hogy minél előbb elkészül az épület, és rendeltetésének megfelelően működik majd.

A. T.