Október 6-án este az aradi vértanúk mártírhalálának 166. évfordulójára emlékeztek Székelyhídon a helyi református templomnál.

A méltóságteljes megemlékezés Rákosi Jenő, az érmelléki református egyházmegye esperese által celebrált gyászistentisztelettel vette kezdetét, melyet Zorkóczy Zenóbia Székelyföldről érkezett színművésznő Ady Endre verseinek énekes előadása tarkított. A Bibliában olvasható, 2500 évvel ezelőtt történt események és a 1849-es véres kivégzései üzenete örök érvényűen helytálló. Azokat a katonákat, akik az 1848-as forradalom és szabadságharc leverése után a kegyetlen megtorlás áldozatai voltak, akik önként vállalták a halált a nemzetért (mely sokuknak nem is anyanemzete volt) az azonos célba vetett hitük tartotta össze. Hitték, hogy az az ország melynek részei, egyszer valóban önállóvá és szabaddá válhat.

Emlékezés a templomkertben

Később a megjelentek a templomkertben felállított kopjafánál folytatták a megemlékezést. Béres Csaba, Székelyhíd polgármestere beszédében kihangsúlyozta, hogy „az a hősiesség, amit a magyarság akkor hajdan felmutatott, valódi rokonszenvet váltott ki irántunk, magyarok iránt világszerte. Ez a rokonszenv erősítette a magyar nemzet reményét, hogy egyszer véglegesen kivívhatja szabadságát. Ez a példa kell lebegjen a mi szemünk előtt is a jövőben!”
A megemlékezés végeztével a városvezetés, a Petőfi Sándor Elméleti Líceum, a református egyház, az RMDSZ helyi szervezete, a Pro Székelyhíd Egyesület, a Történelmi Vitézi Rend és az Erdélyi-Kárpát Egyesület képviselői egymás után koszorúzták meg a templomkertben felállított kopjafát, majd mécseseket gyújtottak a hősi halottaink emlékére.

Erdei Imre a Pro Székelyhíd egyesület nevében koszorúz


Írta: Kalló-Nagy Kamilla