Nagyasszony búcsúját tartottak augusztus 21-én, szombaton a hegyközszentmiklósi római katolikus templomban. A kis templom megtelt ifjakkal, gyerekekkel, felnőttekkel. A szentmise elején a helyi plébános, Ozsváth József köszöntötte az ünnepségre összegyűlt híveket és vendégeket.

Az ünnepi szentmisét Kurila Gábor szentjobbi plébános celebrálta. A szentmise olvasmányát Szerafina vincés nővér olvasta fel Ézsaiás könyvéből: „a nép, mely sötétségben jár, nagy világosságot lát…” Kurilla Gábor igemagyarázatában elmondta: „örömmel jöttünk köszönteni a boldogságos Szűz Máriát, ünnepelni jöttünk és kérni a Szűzanyát, legyen segítőnk és pártfogója e közösségnek. Legfontosabb az ember életében a csend, mert csak a csendben tud hozzánk szólni Isten. Hagyjuk, hogy megszólaljon bennünk az élő Isten! Mária örül a mi életünknek, a családunknak, a mi közösségünknek.” A plébános Wass Albert író egyik történetét idézte, mely szerint, ha az összetartozás hiányzik az emberekből és mindenki csak önmagával törődik, az embereket felfalja a gonoszság, az önzés. Isten szeretetre buzdította az embert és ebben a legszebb példát a Szűzanya adta nekünk. Záróbeszédében szeretetre buzdította a gyülekezet híveit. A szentmise szeretetvendégségre hívták a jelenlevőket.


Írta: Béres Angéla