Az április 11-én megtartott Székelyhíd körzeti RMDSZ küldöttgyűlés véglegesítette 2016. június 5-i helyhatósági választás polgármester-és tanácsosjelöltjeinek listáját

 
BÉRES CSABA

Béres Csaba
szociológus-tanár, két gyerek édesapja, jelenleg polgármester
 
A közösségfejlesztés egy folyamat, amelyhez sok idő, türelem, kitartás, munka kell és csak később lesznek eredmények, amennyiben az ember jól végezte a dolgát. Nem a pillanatnyi helyzet, nem a választások előtti láz, nem az ígérgetések döntik el, hogy jó irányba mozdult el a városfejlesztés, hanem az idő, és az eredmények.
ELKEZDTÜK, FOLYTATTUK, BEFEJEZZÜK.
 

 
GŐDÉR ATTILA

Gődér Attila
agrármérnök, vállalkozó
 
Középületek felújítása, utcák aszfaltozása, kulturális és szervezeti élet fellendítése, közbiztonság javítása, gyógyszertár megnyitása Érköbölkúton.
 

 
NAGY ISTVÁN

Nagy István
adminisztrátor
 
Az elkezdett beruházások befejezése. Az emberekkel való jó kapcsolat ápolása, a közösség összefogása.

 
KASZONI JÓZSEF

Kaszoni József
vallalkozó
 
Célom Hegykozszentmiklóst egy élhető és vonzó faluvá tenni, ahol a lakosai nem csak élvezői, hanem aktív szereplői is a falu életének. Vallásos ember vagyok, szeretem a rendet és kiállok az igazság mellett.

 
CSUKA JÓZSEF GYÖRGY
Csuka József György
vállalkozó,jelenleg alpolgármester
 
Célom Csokaly további fejlesztése, az emberekkel való jó kapcsolat ápolása és a közösség összefogása.
 

FUTÓ FERENC
Futó Ferenc
lelkész
 
„Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall…”
(2 Tim.2,15)

 

HAMZA SÁNDOR

Hamza Sándor
nyugdíjas
 
Célom kiállni a lakosságért, szeretnék részt venni a város fejlesztésében.

 

BÉRES ATTILA

Béres Attila
székelyhídi lakos
 
Kiemelten fontosnak tartom járdák és sétányok kialakítását a városrészeken, illetve az utak aszfaltozását. Négy évvel ezelőtt is ezt ígértem (Házhely és legelő városrészek) és részben sikerült megvalósítani. A többi városrészek fejlesztéséért is ugyanúgy harcolok.

 
NAGY ATTILA
Nagy Attila
mezőgazdasági vállalkozó
 
Hogy ne csak a szavak, hanem a tettek is beszéljenek!
 
KOZMA SÁNDOR
Kozma Sándor
testnevelő tanár
 
Tanácsosként, tudásom és tapasztalataim felhasználásával szeretnék az oktatási intézmények, a diákok és nem utolsó sorban településünk fejlesztéséért tenni önnel közösen. Együtt, közösen sokat elérhetünk!
 
KŐVÁRI GYÖNGYI
Kővári Gyöngyi
vállalkozó
 
Célom az idősekkel való foglalkozás és Székelyhíd továbbfejlesztése.
 
SZABÓ RÓBERT
dr. Szabó Róbert
állatorvos
 
12 éve tevékenykedem állatorvosként Székelyhídon és a környező falvakban. Sok emberrel jó kapcsolatban állok, tanácsosként társaimmal új lépéseket teszünk közöségünkért. Jelmondatom: szabadság, testvériség, egyenlőség. Tégy
a mában, építs szebb holnapot!
 
ERDEI JÁNOS
Erdei Mihály János
gumijavító, műhelyvezető
 
A munka folytatásához városunk és falvaink fejlődéséhez fontos a békesség és az összetartozás.
 
MILOTAI FERENC
Milotai Ferenc
vállalkozó
 
47 éves székelyhídi lakos vagyok, szűkebb szülőhelyem, négy éven keresztül kis lépésekkel, de mindig előre. A Szík érdekeit szeretném képviselni, hangot adni a gondjainak. Ezzel párhuzamosan szeretnék dolgozni városunk fejlődéséért.
 
HEGYESSY ZSOLT
Hegyessy Zsolt
közgazdász
 
Fogjunk össze egy élhetőbb Székelyhídért.
 
KASZONYI GYÖRGY
Kaszoni György
vállalkozó
 
Egy olyan Székelyhídat szeretnék, amelyet minden lakója otthonának tekinthet. Etnikai, vallási hovatartozástól függetlenül itt mindenki találja meg számításait, egymással békességben élhessen.
 
ORMOS GYÖRGY
Ormos György
üzletvezető
 
Nagyon fontosnak tartom a lakossaggal való kapcsolattartást, a folyamatos kommunikációt, mivel csak így derülhet fény a megoldásra váró problémákra. Fontosnak tartom a bürokrácia csökkentését, az önkormányzatnál egy emberbaráti ügyintézés kialakítását.
 
PÁL CSABA
Pál Csaba
vállalkozó
 
Tegyük szebbé Érmellékünk kincseit és bővítsük azt maradandókkal. Kedvezőbb életfeltételek teremtésével csábítsuk haza külföldön dolgozó fiataljainkat.