A két érmelléki falu iskolásai (Érköbölkút és Hegyközszentmiklós) már egy nappal korábban elkezdték a nemzeti ünnepre való felkészülést. Ebben tanáraik és a magyarországi Vasárnapi Iskola Alapítvány önkéntesei voltak segítségükre. Utóbbiak, Kaszás Mária, Szabó Edit és Hutzler Vilmos visszajáró vendégei a két falu iskolájának, hiszen múlt év vége óta rendszeresen tartanak foglalkozásokat az ott tanuló diákoknak. A programsorozat reggel indult az érköbölkúti iskolában, a gyerekek kokárdát, csákót és pártát készítettek maguknak, közben az iskola udvarán azt is megnézhették, hogyan kell egy huszárlovat felnyergelni a csatára.

 

Ezt követően kicsik és nagyok együtt énekelték ismert és kevésbé ismert nemzeti dalainkat, a tanulók lelkesen zengték: „Halló, magyar! Hol vagy? Felelj!/… Bármerre vitt a sors, hív az ősi föld,/ Zászlója még ma is piros, fehér, zöld!”

 

A közös éneklés után diákok és tanáraik együtt indultak el megkoszorúzni Dráveczky László egykori parancsnok sírhelyét, akinek irányítása alatt 1849-ben szabadcsapatot szerveztek Érköbölkúton. Czondi István helyi lelkész, valamint Oláh Éva, az iskola megbízott igazgatónõjének beszéde után a gyerekek zenés-verses elõadást mutattak be, majd az itt összegyûltek együtt visszamentek az iskola udvarán felállított kopjafához, melyet szintén megkoszorúztak. Rákóczi Lajos helyi magyartanár a forradalom érköbölkúti vonatkozásait vázolta fel a kopjafánál megjelenteknek, ami után Hutzler Vilmos tartott beszédet, melyben kiemelte, hogy március 15-e megemlékezés, de nem ünnep számunkra, hiszen a szabadságharc igen nagy vérveszteséggel járt. A megemlékezés a Szózat eléneklésével zárult.

 

Ez után az alapítvány önkéntesei autóval átmentek a szomszédos Hegyközszentmiklósra, ahol már várt rájuk a lelkes iskolások tettre kész csapata. A szép számban megjelent nebulók a köbölkútiakhoz hasonlóan szintén kokárdát, csákót és pártát készítettek maguknak. A kézműves-foglalkozás után közös énektanulás következett, s miután a nótázás már mindenkinek jól ment, néhány tánclépést is megtanultak a gyerekek, így a program igazán jó hangulatban ért véget és mindenki jókedvûen, kedves élményekkel gazdagodva térhetett haza.

 

Pap Enikő