A hátrányos helyzetű tanulók integrálása, felzárkóztatása volt napirenden a Székelyhíd körzeti magyar tanítók szakmai megbeszélésén április végén. A csokalyi Fényes Elek Általános Iskolában szervezett rendezvényre kilenc település ötven pedagógusa érkezett, meghívott előadóként Oros Erika módszertanos előadó, tanítónő (portrénkon), valamint Tokár Sándor helyi református lelkész vett részt.

A megbeszélés témája szinte mindenkit közvetlenül érint, sajnos tapasztaljuk, hogy körzetünk elemi osztályos tanulóinak mintegy 60%-a ebbe a veszélyeztetett csoportba sorolható. Tisztázódott, hogy a hátrányos helyzet nem azonos a (szellemi vagy testi) fogyatékkal. Míg a szellemi vagy testi fogyatékkal élőkről lehetőségei szerint gondoskodik a társadalombiztosítás, addig a hátrányos helyzetű tanulók integrálása kimondottan az oktatásügyre hárul, habár az iskolai hátrányok legfontosabb eredői a gyermek családjának szegénysége és alacsony iskolázottsággal telített hátrányos társadalmi helyzete.

Oros Erika előadó a hegyközcsatári iskolában szerzett, a roma gyermekek integrálására vonatkozó tapasztalatait osztotta meg a résztvevőkkel, majd Tamás Emese helyi tanítónő a személyiségfejlesztésnek az integrációban betöltött szerepéről értekezett. Crișan Gabriella csokalyi tanítónő rögzített anyanyelvi órájának megtekintésével bepillantást nyerhettünk a II. osztályban alkalmazható módszerekbe, eljárásokba, melyek fokozottan szolgálják a hátrányos helyzetű gyermekek motiválását, aktivizálását, felzárkóztatását.

A vitaindító módszertani anyagok meghallgatása/megtekintése után kötetlen beszélgetés formájában osztották meg a pedagógusok az ebben a témában szerzett tapasztalataikat, bevált ötleteiket, sikereiket, kudarcaikat.

Nem volt véletlen Tokár Sándor tiszteletes jelenléte sem, hisz a kör tevékenységének a szépen felújított, közösségi házzá alakított egykori református iskola adott helyet. A szervezők ezt az alkalmat használták fel arra, hogy a jogi személyiségként felszámolt Fényes Elek Általános Iskola irattárának egyes megmentett darabjait átadják a helyi református gyülekezetnek, annak képviselőjének, hisz a megmentett, közel százéves osztálynaplók, iskolai anyakönyvek túlnyomó része még az egykori református iskolából származott. A dokumentumok alapját képezhetik egy jövőbeli helytörténeti kutatásnak. Köszönjük Csokaly, köszönjük csokalyiak!


Írta: Ér hangja