A LEGO Klub 2021 januárjában nyitotta meg kapuit az iskola-előkészítős, az első és második osztályos kisdiákok előtt. A székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceumban a változatos szabadidős tevékenységek sora egy olyan értékes programmal bővült, amely tökéletesen illeszkedik iskolánk mottójához: „Nem elég a tudás, alkalmazni is kell; / Nem elég az akarat, cselekedni is kell.” (J. W. Goethe)

A legókockák használata és annak a tanulási képességekre való széles körű fejlesztő hatása több mint 35 éves oktatási tapasztalaton alapul. A programok segítségével, amelyek gyakorlati és elméleti tevékenységeket egyaránt magukba foglalnak, különleges tanulási eredményeket lehet elérni, tekintettel a gyerekek korára és személyiségére. A módszer nemcsak a gyerekek tudományos kompetenciáit, hanem a XXI. században elengedhetetlen képességeket is fejleszti, mint például a kreativitást, kommunikációt, együttműködést és algoritmikus gondolkodást.

A LEGO Klub olyan tanulási tapasztalatot biztosít, amely a gyerekek képességeinek teljes körű kibontakozására nyújt lehetőséget.

A romániai országos tanterv matematika tananyagához is sikeresen alkalmazható a More To Math 1. és 2. program. Az eddigi, két és fél év alatt szerzett tapasztalataim közül a következőket emelném ki:

• Az első alkalommal, amikor tanítványaim kézbe vették a legóelemeket, sikeresen építettek, dolgoztak velük, utasításaimnak megfelelően.

• Osztályom tanulói akkor még csupán hat-hétévesek, iskola-előkészítős kisdiákok voltak, akik a feladatsorok egyszerűbb szöveges feladatait, műveleteit, mérési, rendezési, relációs utasításait helyesen oldották meg, noha még nem tanultak írni és olvasni sem, csupán a szóbeli utasításaim és a feladatlapok grafikus ábrázolásai, valamint a táblán megjelenített képek és természetesen a legóelemek segítségét vehettük igénybe.

• Tanítványaim számára a LEGO csupán egy építőjáték volt, ma már azonban nem egyszerű játékként tekintenek rá. Olyan fantasztikus élményt és tudást nyújtó komplex oktatási eszközként alkalmazzák, amely valódi élménnyel, tapasztalás útján, rendkívül játékos és szórakoztató formában juttatja el őket a tudás megszerzéséhez.

A legóoktatás hatalmas segítséget nyújt ahhoz, hogy a tanító–nevelő munka középpontjában álló gyermeket ne csak információkkal árasszuk el, hanem a tanulókat aktivizálva, tapasztalati úton vezessük el őket a megszerzendő tudáshoz, s a megszerzett tudásanyagot helyesen tudja alkalmazni, legyen birtokában az egyéni és a csoportos problémamegoldásnak, képes legyen érvelni, saját és eredeti ötleteit, megoldásait bemutatni, váljék kitartóvá, munkája legyen pontos és helyes.

Kolléganőmmel, Püsök Julianna tanítónővel együtt irányítjuk a LEGO Klub foglalkozásait. Julcsi tanító néni az iskola-előkészítős kisdiákokat, jómagam az I. és II. osztályos tanulókat tanítom. Együtt indultunk el a játékos pedagógia útján, foglalkozásainkon központi szerepet szánunk a játéknak. Célunk az, hogy a gyerekek tudását és képességeit úgy fejlesszük, hogy a játékos tevékenységek során felfedeznek, gondolkoznak, kapcsolatokat teremtenek és örömteli órákat élnek át, ugyanakkor fegyelmezettebbé válnak, fejlődik a kreativitásuk, a logikus gondolkodásuk és az együttműködési képességük.

Hétről hétre új játékos, alkotó feladatokkal várjuk a kisdiákokat, akik mindig kíváncsian és boldogan érkeznek a LEGO Klub foglalkozásaira.


Írta: Oláh Katalin Melinda, tanítónő