„jó szóval oktasd, játszani is engedd
szép, komoly fiadat!” (József Attila: Levegőt!)

Az új tanévben is folytatódik a legóelemekkel történő játékos tanítási módszer alkalmazása az Oktatási és egészségügyi szolgáltatások minőségjavítása a székelyhídi roma közösségben elnevezésű projekt sokrétű tevékenysége révén a Petőfi Sándor Elméleti Líceumban.

A projekt 425 roma gyermek számára biztosítja a lehetőséget ahhoz, hogy a tanulás ne egy elvont, problematikus, nehézséget okozó tevékenységi forma legyen a 3–15 év közötti gyermekeknek.

A LEGO Education kreatív, gyermekközpontú, a tanulási folyamatot játékos formában megközelítő oktatási eszközeivel a programban résztvevő roma gyermekek mellett iskolánk valamennyi diákja lehetőséget kap arra, hogy a legmodernebb eszközök alkalmazásával jussanak jól hasznosítható ismeretek, tapasztalatok és felfedezések birtokába.

A legnagyobb hozadéka a legóeszközökkel folytatott gyakorlásnak az, hogy a gyermekekben megszületik egyfajta belső motiváció a tanulásra, a tudás iránti vágy. Szívesen jönnek óvodába, iskolába, hiszen különleges élmény várja őket a legós foglalkozásokon.

Ebben az iskolai évben az óvodások folytatják a kódolás, programozás gyakorlását a fantasztikus Coding Express és a Steam Park-vidámpark segítségével. A LEGO Duplo kisvonat mesevilágba utaztatja a kicsiket. A LEGO Story Tales készletekkel a román nyelvet is gyakorolhatják az ovisok és csodaszép magyar népmeséket ismerhetnek meg, kirakhatják a mesejeleneteket, majd újra mesélhetik az érdekfeszítő történeteket társaiknak és az óvónéniknek.

Idén két olyan interaktív asztalt is birtokba vehetnek az óvodások, amelyek közel ötven alkalmazást tartalmaznak, és egyidejűleg több kisgyermek is tevékenykedhet, köré állva vagy ülve játszhat vele. A „varázsasztal” sok-sok érdekfeszítő oktatójátékkal várja az új tanévben a gyerekeket.

Folytatódik a Lego MoreToMath-oktatás, vagyis a matematikai problémamegoldás legóelemek és interaktív tábla segítségével.

A programban részt vevő diákok a WeDo 2.0 legókészletekkel új tudományos, műszaki, mérnöki, művészeti és matematikai (összefoglaló nevén STEAM) projekteket valósíthatnak meg.

Iskolánk nagyobb tanulói a LEGO Education Bricq Motion Prime készlet segítségével felfedezhetik és könnyebben megérthetik a természettudományos összefüggéseket miközben erőkkel, mozgással és interakciókkal kísérleteznek. A Bricq Motion egyszerű, gyakorlati tanulási élményt nyújt, és alkalmazása során a gyermekekben megszületik a felfedezés öröme.

Valamennyi LEGO oktatási eszközzel segítségével zajló órán kiemelkedő szerep jut a kísérletezésnek, az elemzésnek, s ez által erősödik a tanulók együttműködési és kommunikációs készsége, ugyanakkor fejlesztik a prezentációs és az érvelési technikáikat is.

A játékon, mint alkotó tevékenységen keresztül történő tanulás elvét követi az a húsz lelkes pedagógus, akik hetente két alkalommal foglalkoznak a programban résztvevő gyermekekkel, így a pályázat útján beszerzett LEGO oktatási eszközök segítségével olyan készségek és képességek megszerzéséhez segítik hozzá a tanulókat, amelyek által jobb eredményeket érhetnek el a tanulásban mind az óvodában, mind az iskolában.

A pályázatban résztvevő roma gyermekek, valamint a Petőfi Sándor Elméleti Líceum összes diákja öt okostanteremmel gazdagodhatott az elmúlt évben, ezekben az interaktív táblákkal, laptopokkal, táblagépekkel és LEGO oktatási eszközökkel felszerelt modern termekben folyik idén is az innovatív oktatási tevékenység.


Írta: Oláh Katalin Melinda tanítónő