Játszani ugye mindannyian szeretünk? A nagykágyai diákok is, akik számára a tanév elejétől színjátszó kör indult a a helyi mezőgazdasági iskolacsoportban Sass Enikő, magyar szakos tanárnő kezdeményezésére.Októberben vette kezdetét a toborzó, amelyen sok diák jelent meg, akik ki akarták próbálni magukat e téren is. Megkezdődtek a kemény próbák, ahol mindamellett, hogy a fiatalok jól érezték magukat, tanultak, persze nemcsak szöveget s mozgást, hanem megtanultak csapatban dolgozni is.A csapat tagjai különböző korosztályok képviselői, hisz a legfiatalabbak az általános tagozaton járnak, míg a legnagyobbak a szakközépiskola diákjai.Első fellépésük a gólyabálon vált valósággá, amit iskolánk tizedikes diákjai szerveztek. Itt óriási sikerrel mutattuk be Petőfi Sándor A helység kalapácsa című művének színpadi változatát.A siker meghozta gyümölcsét, s a diákok köre ismét bővült új jelentkezőkkel, akiket szívesen fogadott be a csapat.Az elért siker láttán merészen vágtak bele diákjaink egy igazán színes karácsonyi műsorba, amely magába foglalt román és angol nyelvű verseket, valamint a színjátszó kör fellépését. A diákok munkáját segítették tanáraik is, akiknek ezúton is hálás köszönetüket tolmácsolják ezen ifjak: Bagosi Daniela tanárnőnek, Balla Frigyes tanár úrnak, Bodo Cristina tanárnőnek, Muntean Sorina tanárnőnek, Szabó Péter tanár úrnak, Szabó Roland tanár úrnak.Erre az ünnepségre három jelenetet készített elő a csapat: Andersen A kis gyufaárus lány című meséjének feldolgozását, egy betlehemi pásztorjátékot, valamint egy modern pásztorjátékkal kedveskedtek a tisztelt közönségnek, a Csavargók éjszakájával. Ez az utolsó darab igaz, hogy humoros, de ugyanakkor mély mondanivalót tartalmaz.

 

Mint tejszínhab került e műsor tetőpontjára a hét gyertyát tartó ifjú által elmondott  hét ige a Szentírásból. Majd a Csendes éjt énekelték el román, angol s magyar nyelven. Bátran állíthatjuk, hogy igen gazdag s csodálatos műsorral zárták az évet a diákok, odavarázsolva az emberi szívekbe a Jézus születésének s a szeretetnek a történetét.A rövid vakáció végeztével frissen, vidáman álltak újra munkához a gyermekek, s mert a farsangot ők sem akarták kihagyni, így neki álltak humoros jelenetek megtanulásához, s tizenegy jelenet próbája folyt heteken át erre az alkalomra.A farsangi ünnepséget egy humoros nyitóbeszéd indította útjára, s ezzel kezdetét vette a mókázás, s a jelen levők biztosítva voltak afelől, hogy a műsor alatt megfeledkeztek gondjaikról, s a jeleneteken derülhettek. A programban bemutatkoztak vállalkozó kedvű fiatalok is. A színjátszócsapat legsikeresebb előadása a Hófehérke és a hét törpe című mese humoros feldolgozása volt, de ezen kívül megszólalt a színpadon Tabi Lászlótól Az adakozó ember, a Szakember, A jó ember, Móra Ferenctől a Didergő, valamint a Királyok könyve, Csipike, a british törpe, Nóti Károlytól a Lepsénynél még meg volt, a Krimi, a Téves kapcsolás, s Szilágyi Annamáriától A Napkirály három kérdése.

 

A tavasz megérkezése ismét tarsolyában tartogatott egy újabb alkalmat megmérettetésre, hisz fiatal színi tanodásaink is megemlékeztek az 1848-as szabadságharcról, a nézők elé varázsolva a kor hangulatát egy jelenettel, melyben Petőfit és Jókai elevenedtek meg. Forró Corina tanárnő diákokkal a további történelmi eseményeket jelenített meg, Kind Klára Renáta tanárnő pedig énekekkel s versekkel emelte a műsor színvonalát. Néhány vállalkozó kedvű tanodás Reményik Sándor-, Babits Mihály-, Wass Albert-, Arany János-, Petőfi Sándor-verseket szavalt el, s az ilyenkor el nem maradható Kossuth-nóta ismerős dallama is felcsendült a diákok tolmácsolásában.

 

Most már a közeledő iskolanapra készülnek a tanodások, melyen remélik, különböző iskolák diákjai és tanárai látogatják meg őket, s bemutathatják az érdeklődőknek amatőr társulatukat, amely a nehéz körülmények ellenére virul s működik, mert a lelkesedés és az érdeklődés vágya hajtja ezen fiatalokat, hogy bebizonyítsák a világnak, hogy kiemelkedhetnek ők is valamiben. Ők már mind beírták magukat iskolájuk nagykönyvébe, s majd visszaemlékezve diákkorukra, nemcsak azt mondhatják el, hogy tanultak, s órára jártak (vagy lógtak s puskáztak), hanem élvezetesebbé tették fiatal éveiket s büszkeségükké váltak ezáltal iskolájuknak, mivel annak öregbítéséhez ők is hozzájárultak.

 

S. E.