Valóban az ökumené szellemében zajlott idén az érköbölkúti reformátusok imahete. A református lelkészek mellett unitárius, római katolikus és evangélikus lelkészt is vártunk február 5–11. között vendégszolgálatra. Nap mint nap 80–100 gyülekezeti tagunk hallgatta a Karib-térség keresztényei által öszszeállított imaheti program soron következő igéinek aktuális üzenetét.

Hétfőn Pálffy Anna-Mária unitárius lelkész érkezett hozzánk Szatmárnémetiből, aki a 3Móz 19,33–34 alapján az embertárs iránti felelősségünkre emlékeztetett bennünket. A lelkészt férje, Pálffy Tamás is elkísérte, aki az istentiszteletet követően dióhéjban ismertette az unitárius egyház történetét, illetve verseiből olvasott fel nekünk. A testi táplálékról hétfő este Keczeli Aranka asszonytestvérünk gondoskodott. Kedden Kurila Gábor szentjobbi római katolikus plébános volt a vendégünk, aki a Zsolt 24,1–6 igeversek örömhírét prédikálta. Az ízletes vacsorát ezúttal Pokol Ilona asszonytestvérünk ajánlotta fel. Szerda estére Visky István fugyivásárhelyi lelkészt hívtuk meg vendégszolgálatra, aki a 34. zsoltár üzeneteit tolmácsolta nekünk, értőn és megértetve.

Miután lelkileg megelégedtünk, testi eledellel Bádon Aliz és Bartus Tímea kedveskedtek nekünk. Csütörtökön Kovács Gyula margittai lelkipásztor volt a vendégünk, aki a Lk 18,35–43-ban olvasható evangéliumi történet alapján Jézus és az alkalmas idő felismerésének szükségességére figyelmeztetett. Kovács Gyula lelkipásztor testvérünket kedves felesége is elkísérte, velük együtt költöttük el a finom vacsorát, melyet Jeremiás Eta asszonytestvérünk készített el számunkra. Pénteken Illyés Sándor evangélikus lelkész a Lk 12,13–21 mélységeit tárva fel előttünk. Szatmárnémetiből érkezett hozzánk a tiszteletes asszonnyal együtt. Az istentisztelet után Rákóczi Lajos tanár úr és családja hívtak meg magukhoz vacsorára, ahol jó hangulatban költhettük el a kitűnő estebédet.

Szombaton sem csappant meg a templomlátogatási kedv, legalább százan hallgatták a gyermekéveit Köbölkúton töltő Szatmári Elemér, jelenleg bihari lelkész igei szolgálatát, aki az ajánlott igeszakaszok közül a Mt 2,13–15 üzenetét hozta el nekünk. Az alkalmat követően a finom és bőséges vacsorát Gődér Imre gondnok és családja kedvessége biztosította számunkra. Vasárnap, akárcsak tavaly, Érköbölkút szülöttét, Dienes Sándort, volt körösladányi nyugdíjas lelkészt kértük fel az imahetet záró szolgálatra, aki élete párjával érkezett szülőfalujába.

Igehírdetés előtti eligazítás Ledán M. István házigazda lelkipásztorral

Több mint százharmincan hallgatták az igét a volt falustárs tolmácsolásában. A lelki feltöltődést követően a kitűnő ebédről Oláh Erika és Keczeli Gizella gondoskodtak, akiknek arra is kiterjedt a figyelmük, hogy tiszteletes asszonyuk születésnapját ünnepli, és egy rendkívül finom tortával lepték meg. Asszonyainknak a testi eledelt meghálálva, a vasárnapi záró istentiszteleten ezúttal is lelki eledelt adtunk ajándékba, egy igeverses hűtőmágnest, hogy valahányszor testi eledelért nyúlnak, emlékezzenek a lelki eledel szükségességére is. Az istentiszteleteken estéről estére az érköbölkúti vallásórások szolgáltak énekkel, furulyaszóval téve bizonyságot Istenünkről, aki estéről estére megmutatta nekünk, hogy „jobbja valóban dicső az erőtől” (2Móz 15,6).
Ledán M. István lelkipásztor


Írta: Ér hangja