Székelyhídon járt a nemzeti feltámadási menet csíksomlyói szárnyas vándorkeresztje.

„A feltámadt Krisztus a mi szabadságunk.
Szabadságunk alapja a magyarságunk.
Magyar jövőnk alapja a kereszténység.” (a zamárdi szalagfeliratokból)

 

 

 

A csíksomlyói szárnyas vándorkereszt szeptember 16-án, vasárnap érkezett a székelyhídi római katolikus templomba a nemzeti feltámadási menet keretében. Ez a kezdeményezés a szomorú emlékű 2004. december 5-i népszavazás után indult 2005-ben azzal a szándékkal, hogy az egész Kárpát-medence magyarságának hirdesse a feltámadott Krisztussal való szövetséget.
A kereszt idén is a Balaton-parti Zamárdiból indult a csíksomlyói Szűzanyához, oltalmat kérve egész népünknek. Az ágaiban kb. 3000 km-es nemzeti zarándoklat húsvéttól most már Krisztus Király napjáig (adventig) tart, négy útvonalon elindulva, és ugyanúgy, mint eddig, áthalad minden Kárpát-medencei utódállamon, és a Kárpát-medence nyugati pontján, Sopronban ér véget.
Székelyhídra már a csíksomlyói pünkösdi búcsú kegyelmével érkezett a kereszt, megrakodva a fogadó közösségek jókívánságaival, kéréseivel, amelyeket színes szalagokra írt üzenetekként a keresztre erősítettek. A székelyhídi katolikus közösség két Mária-légiós csoportja helyezett szalagot a Margittáról érkező vándorkeresztre. A hívek egy kis csapata 22-én, szombaton vitte tovább a keresztet a debreceni Szent István-templomba, miután a szeptember 1-je óta egyházunkban szolgáló Duma Ferenc megáldotta, és a magyar népért közösen imádkoztak a hívek. Debrecenben a helyi plébános, Tóth László örömmel fogadta az összefogás jegyében vándorló keresztet, és a fogadás tiszteletére tartott szentmisén elmondta, hogy az Árpád-kori motívumokat hordozó szárnyas kereszt a húsvétot és pünkösdöt egyaránt szimbolizálja, a zarándokút pedig a krisztusi jövőbe vetett hitet és a magyarság összetartozását hivatott kifejezni.
Elgondolkodtató, hogy az egy hétig a székelyhídi katolikus templomban lévő vándorkeresztrõl nem sokan tudtak, célja pedig éppen az összefogás, együtt imádkozás lenne, hiszen éppen egy olyan közömbös népszavazás hozta létre, amelyre nem kellene közömbösséggel válaszolni.
Jagos Helén