Tettrekész ifjak találkozói a civil szféra jobbításáért

Cselekedni és az Ér Hangja Egyesülettel együttműködni akaró civil szervezetek képviselői találkoztak ismét az egyesületi tagokkal és a Debreceni Magiszter Alapítvány képviseletével április 25-én a székelyhídi múzeum épületében.
Mint azt múlthavi lapszámunkban megígértük, rövid említést téve az első találkozóról, kifejtjük a részleteket.

A Debreceni Magiszter Alapítvány, mely céljai közé sorolja elsősorban a tehetséges fiatalok támogatását, felnőttképzés szervezését, szociális tevékenységet, a térségi identitástudat megtartását és erősítését, közösen a székelyhídi önkormányzattal pályázatot nyert Tudjunk egymásról címmel. E pályázat célja, hogy a két ország szervezetei megismerjék egymást, azokat az együttműködési lehetőségeket, pályázati lehetőségeket, melyeket kihasználva folyamatos programok szervezését kezdhetik meg, a tevékenységi területükön élő fiatalok számára. A program a szakmai műhelyek, tapasztalatcserék módszereit alkalmazza, annak érdekében, hogy a helyi és a határon innen és túl működő ifjúsági szervezetek párbeszéde kialakuljon és folyamatossá váljon.

Ennek elősegítése érdekében került kapcsolatba az Ér Hangja Egyesület néhány magyarországi és több érmelléki civil szervezettel. Az első találkozás alkalmával, amely március végén zajlott le, Kerekesné Lévai Erika, a Debreceni Magiszter Alapítvány intézményvezetője kihangsúlyozta, hogy a civil szférák találkozása hozzájárul a gazdasági, kulturális és társadalmi folyamatok jobb működéséhez. Ugyanakkor az együttműködések fontosságát abba helyezte, hogy a pályázat keretében hosszú távon fenntartható tapasztalatcserére törekszenek, így az egymástól tanulás eredményeként nagyobb hatást érhetnek el a résztvevők az egyesületek életében és azok környezetében is. Ezt követően három egyesület mutatkozott be: a Vidéki Ifjúsági Szövetség (VIDIFISZ), KÖZ-pont Ifjúsági Egyesület, és az Ér Hangja Egyesület.

Az egész délutános program gyakorlati része Kiss Sándor Elek, a Bihar megyei RMDSZ ügyvezetőjének előadásával kezdődött, melyben egy projekt, egy rendezvény körültekintő lebonyolításáról volt szó, mely végül egy SWOT-analízissel (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek) zárult. Mivel könyebb volt konkrét példa alapján követni a felvázolt lépéseket, és a legnagyobb létszámban a közelgő SzabadságFeszt szervezésében részt vevő egyesületek jelentek meg, így erre összpontosult a felvetődő kérdések sora. Ennek alapján az is körvonalazódott, hogy az Ér hangja csapata milyen segítséget tudna nyújtani a főszervező VIDIFISZ számára, hiszen az esemény reklámja és dokumentálása nagyon fontos szerepet kapnak a sikerességet biztosító tényezők között. A beszélgetés végére sikerült megtervezni, hogy a most lezajlott, április végi találkozó témája mi lesz.
Múlt pénteken, a második találkozás alkalmával már kisebb létszámban jelentek meg a szervezeti képviselők, de annál célirányosabban telt a délután. A programot ismét Kiss Sándor Elek kezdte, vezetve az eszmecserét a SzabadságFeszt megjelenítéséről a médiában, illetve annak reklámozásáról. Ennek részletekbe menő kielemzése után a fiatal civilek felmehettek az Ér hangja stúdiójába és kipróbálhatták magukat a televíziós munkákban, amelyekre vélhetően szükégük lesz a jövőben.


Írta: Bíró Orsolya