A tervezett épület korszerű tantermeiben református napközi és bölcsőde fog működni

Református napközinek és bölcsődének helyet adó épület alapkövét tették le július 28-án, Székelyhídon. A város oktatási intézményrendszerének újabb épületét a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében fogják felépíteni, amelynek köszönhetően az említett térségben 152 új óvoda épül, és több épületet újítanak fel.

Az ünnepség istentisztelettel vette kezdetét, melyen főtiszteletű Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét. Igemagyarázatában arra is kitért, mennyi üres ígéretet hallani mindennapjainkban, ám akik keresztény hitben tesznek ígéretet másoknak, azok az Úr cselekvő szeretetéhez hasonlóan valósítják meg adott szavukat.

Grezsa István, az óvodafejlesztési program irányításáért felelős miniszteri biztos az istentisztelet utáni felszólalásában az óvodafejlesztési tervnek az építkezéseken túlmutató, hosszú távú hatását hangsúlyozta. Mint mondta, ha az anyaország e program által újra egybe tudja fűzni határoktól függetlenül a magyarokat, egy olyan Szent István-i gondolatot fogalmaznak meg a mai modern keretek között, amely nélkül elképzelhetetlen mind az Érmellék jövője, mind a magyarok megmaradása.

Ezt követően a jelenlevők az alapkő elhelyezésének helyszínére vonultak át, ahol ünnepi beszédek hangzottak el. Elsőként Béres Csaba polgármester osztotta meg gondolatait. Kiemelte, az ilyen események tanúskodnak arról, hogyan is működik a politika a gyakorlatban. Ez a lépés a 2008-ban elkezdett oktatási-nevelési infrastruktúra megújításának az egyik fontos pontja, a mostani alapkőletétel egy tudatos fejlesztési programnak a része. A bölcsőde és napközi megépítése által három új olyan tantermet kap a város közössége, amelyek a XXI. századnak megfelelő felszereléssel rendelkezhetnek, és amelyek tervezésekor figyelembe vették a legújabb tanügyi jogkeretet és gyermekpszichológiai paramétereket, amelyeket be kell tartani.

Cseke Attila szenátor, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke elmondta, elengedhetetlennek tartja egy korszerű intézményrendszer kiterjesztését a magyarság megmaradásáért tett erőfeszítésekhez. A jövő egyik alapköveként utalt a projektre. Szabó Ödön, a megyei RMDSZ ügyvezető elnöke az elmúlt száz évben lerombolt értékeink lassan történő visszaépítésének szimbólumaként utalt a 2020-ban elkészülő épületre.

A köszöntő beszédek végén a megjelent vezetők egy időkapszulát helyeztek el a jövőbeni épület talapzatába. Ebbe a templom történetét, a templomról, a Halleluja és Hídépítők énekkarokról készült képeket, a presbitérium és a jelenlegi óvodások névsorát, a gyülekezet Mécses elnevezésű újságjának egy lapszámát, a bölcsőde és napközi alaprajzát, illetve az óvodások kézlenyomatait láttató festett képet helyezték el.

A református egyházközség óvodájának szomszédságában építendő oktatási egység lesz a város első magyar nyelvű bölcsődéje és napközije. Hosszú távon pedig a határ menti településeket fokozottan érintő elvándorlást hivatott csökkenteni.


Írta: Bíró Orsolya