Szép számban, kezükben virággal gyűltek össze a tanulók, szülők, nagyszülők a hegyközszentmiklósi kultúrotthonban: elérkezett a vakáció előtti díjkiosztó ideje. A tanévzárót a Toldy igazgatója, Mocsár László nyitotta meg, köszöntötte a megjelenteket, a gyerekeket. Megfontolandó beszéde után az értékelés, a díjak osztályonként történő kiosztása következett. A búcsúzó IV. osztályosokat a III. osztályos tanulók köszöntötték énekkel. A negyedikesek verses összeállításban búcsúztak Istvándi Jolán tanító nénijüktől, társaiktól és barátaiktól. Hiszem, hogy a tanító néni szavai mindig ott fognak csengeni a fülükben és biztatása megmarad a szívükben. A tanévzáró az eltelt öt évről készült video-összeállítással zárult.

Mocsár László igazgató évzáró gondolatai

„Örülök, hogy itt vagyunk. Ez a tanév úgy telt el, hogy akik elindultunk egy úton, mind itt vagyunk. Olyan az iskola, mint egy vonat, amely a síneken halad, csak a jegyeket nem előre kell megvenni, hanem menet közben osztogatják a vonaton. A jegy mindig attól függ, hogy az ember melyik osztályon utazik. Minden gyerek, aki itt helyet foglal, már utána van egy osztálynak, egy tanévnek, amely végén szintet lép, osztályt változtat. A tanító nénik, tanárok, akik a jegyet osztogatták, mint jó kalauzok, majd értékelni is fogják mindenkinek a teljesítményét. Azt hiszem, ezek az értékelések elég objektívek, hisz ez mindig a kapott jegyek alapján történik. Igyekszünk, hogy minden gyerek minden tantárgyból egyre jobb legyen. Születésünktől fogva belénk vannak kódolva a képességeink, van, aki irodalomból jó, más a matematikából, de mindenkiben ott van a fejlődés lehetősége.

Köszönjük meg pedagógusainknak az elvégzett munkát, hisz mindenki, aki otthonról eljön az iskolába, egyéniség, mi csak próbálunk csiszolgatni rajta, de megmarad az a példa, amit otthonról hozunk. Minden lány olyan anyuka szeretne lenni, mint az anyukája. Az előttük álló felnőttek a legmeghatározóbb példák gyermekeink számára. A szeptemberben 192 gyerekkel induló vonatunk megérkezett az állomáshoz, itt az ideje a kiszállásnak, mindenki magával viszi a tanultakat, hogy később hasznosítsa.”

A székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum tanévének hivatalos lezárását június 14-én, pénteken tartották. A hőmérséklet nem volt tekintettel a korai időpontra, így már 10 órakor is égető hőség uralta az intézmény udvarát. A felsorakozott V–VII. és IX–XI. osztályos diákok az udvar napsütötte része helyett a falakhoz közelebbi, árnyékos területét választották. A meleghez és a gyerekek elhelyezkedéséhez alkalmazkodott a tantestület is, kicsit változtatva a szokásos évzárós elhelyezkedésen. Az évzáró időpontjára a nyolcadikosok már egy, míg a tizenkettedikes végzősök már két hete befejezték tanulmányaikat, külön-külön ballagási ünnepségek keretében.

Az ünnepség egyszerűen és gördülékenyen zajlott. Az iskola vezetősége részéről Kozma Sándor aligazgató nyitotta meg az évzárót és tolmácsolta Olimpia Gherman aligazgató szavait, aki a VIII. osztály képességvizsgájának előkészületei miatt nem lehetett személyesen jelen. Az osztályfőnökök a megjelent diákok, szülők és hozzátartozók előtt díjazták az első helyezetteket. Időközben a tanárkollégák a különböző versenyeken kiemelkedő eredményt elérő tanulókat jutalmazták.

A diákok örömmel vették tudomásul az évzáróval a tanév végét, elkezdődhetett a jól megérdemelt vakáció!

Zsúfolásig megtelt az érolaszi iskola egyik osztályterme, tanévzáró ünnepségre érkezett a falu apraja-nagyja június 13-án, csütörtökön. A megjelent szülőket, rokonokat a pedagógusok köszöntötték, majd a gyerekek vették birtokba a képzeletbeli színpadot. Elsőként a Bene Judit óvó néni által felkészített óvodások kis csapata mutatkozott be, tréfás jelenettel, verssel, tánccal kedveskedtek a jelenlévőknek. Öt nagycsoportos óvodás búcsúzott el a kispajtásoktól, óvodától, óvó nénitől, hogy ősztől az iskolapadban ülve barangolhassanak a tudás vára felé.

A két tanító néni, Kisded Orsolya és jómagam irányította elemi osztályosok vidám jelenetekkel, tánccal, verssel, énekkel búcsúztatták a tanévet. A 22 kisiskolás közül négy IV. osztályos diáknak szólt utoljára az érolaszi iskola csengője. Búcsút intettek társaiknak, tanító néninek és az elmúlt öt évnek, amit az iskola falai között töltöttek.

Az ünnepség utolsó momentumaként a diákok átvehették az egész éves munkájuk jutalmát. A jó eredményt elért diákok oklevelekkel, jutalomkönyvekkel, vakációs útravalóval gazdagodtak. Régi szokáshoz híven a végzős óvodások és iskolások szülei idén is megvendégelték társaikat szendvicsekkel, tortával, hűsítővel.

Nagyon jó hangulatban telt az utolsó közös együttlét, eredményes, színes, sok iskolán kívüli tevékenységgel tarkított tanévet zártunk idén is, amit közös osztálykirándulás fog megkoronázni. Kellemes vakációt, feltöltődést, sok kalandot és jó pihenést kívánunk az érolaszi óvoda és iskola minden kisdiákjának!

Csokalyon a tanévzáró ünnepséget a Fényes Elek Általános Iskolában június 12-én tartották meg. A rendezvény ünnepélyességét a IV. osztályos tanulók elbúcsúztatása emelte. Az évzárót és a búcsúzást szebbnél-szebb versek, énekek tarkították. Boros Ágota tanító néni ünnepi beszédében köszöntötte a meghívott vendégeket, Tokár Sándor helyi református lelkipásztort és Béres Csaba székelyhídi polgármestert. Ők arra kértek minden szülőt, hogy a tanítókkal közösen egy szebb jövő érdekében védjék és óvják gyermekeiket az értékeket romboló világ hatásaitól. A tanítónők kifejtették, mindig arra törekedtek és törekednek, hogy minél több legyen az-az érték, amit a gyerekek tudásban és szellemiekben kaphatnak tőlük.

Az utolsó csengetésre várva az érköbölkúti iskola udvara megtelt a gyermekeket kísérő szülőkkel, diákokkal és tanárokkal. Sok csillogó szempár várta a vakációt a napsütéses időben. Az iskola kinevezett igazgatója, Papp Mónika angol szakos tanárnő visszatekintett az elmúlt nehéz, de szép eredményeket is hozó tanévre. „Szeptemberben, módosuló, ingatag pedagógiai elvek mentén kezdtük meg a közös munkát, s igyekeztünk következetesen eljárni, együttműködni, nehezebb időszakokban sem torpantunk meg. Bár a rendszer, a jelenlegi tanügy nagyon sok terhet mér ránk, azért minden erőnkkel és igyekezetünkkel próbálunk nevelni, oktatni kisebb-nagyobb sikerrel. Törekszünk legjobbat kihozni a gyerekekből, de sajnos sok esetben nehézségekbe ütközünk, hiszen nagy szükség lenne az otthonról kapott segítségre. A szülők is segíthetik a tanító munkáját azzal, hogy többet foglalkoznak a gyermekeikkel” – mondta az intézményvezető. Hozzátette, az iskola „fogjon meg inkább kevesebb dolgot”, de azt tartsa jól, színvonalat hozóan a kezében. Nem a többi iskolát akarják megelőzni, nem más iskolához akarják magukat hasonlítani, sokkal inkább a korábbi, illetve jelenbéli önmagukhoz képest szándékoznak lehetőleg minél több dologban előrelépni.

A magunk mögött hagyott tanévben rengeteg színes, értékes program várta a köbölkúti gyerekeket, többek között a Nevelés napja és Nevelés hete, a színvonalas Iskola másként hete. Szórakoztató programokat is szerveztek (halloween, mikulásbuli, farsang, kirándulások).

„Nagy sikernek tartjuk azt, ha óvodásaink megtanulnak színezni, rajzolni, az előkészítőseink vonalakat húzni, az elsősök írni, olvasni, számolni. Minden aprónak tűnő eredményben a sikert látjuk, a munkát…” – hangsúlyozta Papp Mónika.

Az igazgató végül gratulált a tanulóknak a tanulmányi versenyeken elért eredményekhez és külön megköszönte a tanítóiknak, akik sikeresen felkészítették őket. A köbölkúti iskola képviseletében nagyon sok versenyen vettek részt tanulóink: Zrínyi-, mesemondó- és szavaló-, szépírás-, románnyelv-, népdalverseny.  Ugyanakkor köszönetet mondott a szülőknek, hogy segítették az iskola működését, bekapcsolódtak az iskolai programjainkba, a szülői bizalom erősödéséről beszélt.

A tanévzáró mellett aznap ünnepeltük a IV. osztályos tanulóinkat is, akik öt szép, emlékezetes együtt töltött év után elengedik tanító nénijük kezét. Számukra lezárult egy fejezet, és bár most szomorkodnak, bizonyára már várják, mi következik, mi vár rájuk szeptembertől.


Írta: Béres Angéla, Cservid Levente, Krizsán Gabriella, Nagy Melánia érolaszi tanítónő