Szeptember 9-én minden óvodás és iskolás számára megkezdődött az új tanév , ami 2020. június 12-én ér véget. A legfontosabb módosítás, hogy megszüntetik a februári félévközi vakációt, a második félév pedig a háromhetes téli vakáció (december 21. – január 12.) után kezdődik meg. Ennek következtében az első félév 15, a második félév pedig 20 hétből áll. A tavaszi vakáció április 4–21. között lesz. Október 26. és november 3. között az óvodások és elemisek pihentető vakációra mennek. A végzős középiskolás diákoknak két, a nyolcadikosoknak pedig egy héttel korábban ér véget a tanítás. Az állami és egyházi ünnepek szabadnapjai változatlanul megmaradnak.

A cégek az idei tanév végén is várják a kágyai végzősöket

A természeti adottságokkal is felszerelt, felújított nagykágyai líceum szélesre tárta kapuit az érkezők előtt. Sok helyről gyűltek egybe a szülők és diákok, ezen a szeptemberi reggelen. Jöttek is egymás után: tanárok, helyi és megyei vezetők, cégek képviselői, rendfenntartók.

Karancsi Béla igazgató megnyitó beszéde után, Béres Csaba polgármester szólt az egybegyűltekhez. Ostroveanu Ágota aligazgató román nyelven köszöntötte a megjelenteket. A végzett diákjainkat váró vállalatok közül a Selina, a Bihor West Professional, az Isoplus képviseltette magát. Röviden, de tartalmasan felszólalt Szabó József, Bihar megye menedzsere is, majd a rendőrség képviselője intett óvatosságra és a törvény tiszteletére minden résztvevőt.

Az új pedagógusok ismertetése és az osztályfőnökök bemutatása után, Balla Frigyes vallástanár beszéde zárta a tanévnyitó ünnepséget.

Ezek után a tanulók elfoglalták tantermeiket, a jól ismert zsongás visszaköltözött a falak közé.

Megszépülve várta a csokalyi iskola kis diákjait

Csokalyon is kinyílott a Fényes Elek Általános Iskola kapuja a gyerekek és a szülők előtt. Idén a tanintézmény új vakolatot is kapott a székelyhídi helyhatóságnak és a városi líceum vezetésének köszönhetően, így méltón várta az iskola kis diákjait. A tanév Csokalyon 110 gyerekkel indult, melyből 42 gyerek óvodás és 68 gyerek kisiskolás.

Hála a jó Istennek vannak diákjaink, ügyes pedagógusaink és reményeink szerint ez a közeljövőben is így marad.

Meghívott vendégek is részt vettek a tanévnyitó ünnepségen: Székelyhídról Béres Csaba polgármester és Csuka József alpolgármester, a Petőfi Sándor Elméleti Líceum képviseletében Barta Imre igazgató, Tokár Sándor helyi református lelkipásztor, illetve Erdődi Endre görög-katolikus tisztelendő.

Új tanév, új játékokkal Érolasziban

„Hívogat az iskola, kapuja kitárva…” – szólt a felhívás az érolaszi óvodásoknak és iskolásoknak, akik ünneplőbe öltözötten érkeztek szüleik, hozzátartozóik kíséretében, hogy részt vegyenek az új tanév kezdetét jelentő megnyitó ünnepségen.

A gyerekeket az óvó néni és a tanító nénik fogadták, majd felsorakoztak az iskolaudvaron, a nagy gesztenyefa alatt. Kozma Sándor, a székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum aligazgatója és jómagam köszöntöttük az egybegyűlteket, arra kérve és buzdítva a gyerekeket, hogy szorgalommal, kitartással és lelkesedéssel fogadják az új tanév kihívásait.

A lelkes gyereksereg izgatottan várta, hogy birtokba vehesse a szépen berendezett csoportszobákat és osztálytermeket. A pedagógusok és a szülők közös munkáját dicsérendő, rendezett iskolaudvar, valamint használt gumiabroncsokból épült színes játszótér, kis traktorok és homokozó, új hinták, frissen festett csúszda és mászóka várják, hogy szünetekben vagy egy-egy hosszú nap végén minden gyerek megtalálja a neki tetsző játékot. Ezenkívül még új hátsó kapuval is bővült az iskola udvara.

A 2019–2020-as tanévben Ér­olasziban 12 óvodás és összesen 25 kisiskolás fog a tudomány rögös útjain barangolni oktatóik segítségével és irányításával. Ehhez kérték a pedagógusok a szülőkkel való további együttműködést és segítséget.

Hagyományos tanévnyitó az infrastruktúráját építő és tanítási módszereiben újító Petőfiben

Az intézmény főépületének az udvarán megtartott ünnepséggel indították a 2019–2020-as tanévet a székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum tizenhárom évfolyamának tanulói és szüleik. A tanévnyitó legszimbolikusabb mozzanata rögtön a rendezvény legelején zajlott le, amikor a szokásoknak megfelelően a kezdő, előkészítő osztályos diákok a végzős, tizenkettedikes diákok által kézen fogva vonultak ki az udvarra. A megfelelően kiválasztott zenei aláfestés és a jelenlevő, több mint ezer személy bátorító tapsa fokozta a pillanat ünnepélyességét.

A bemondói szerepkört szokásosnak mondhatóan Orosz Otília zenetanárnő töltötte be. A kezdeti momentum után Olimpia Gherman aligazgató Alin Florin Novac Iuhas megyei főtanfelügyelő szavait tolmácsolta a közönségnek. Barta Imre igazgató beszédében üdvözölte az újonnan érkező és a végzős, távozó diákokat, megemlékezett a nyáron tragikus hirtelenséggel elvesztett kollégáról, Erdei Feri tanító bácsiról. Majd köszönetet mondott mindazoknak, akiknek a segítsége révén épül az uszoda és az új óvodaépület, külön kiemelve a református egyház és a polgármesteri hivatal szerepét az építkezésekben.

Béres Csaba polgármester az alkalmazkodóképesség és az életre való felkészítés fontosságáról elmélkedett, majd hangsúlyozta: büszkén vallja, hogy az iskola jó úton halad afelé, hogy modern tanintézmény legyen, hiszen például az országban először itt vezették be az oktatás keretében használt legómódszert.

Oros Cosmin a városi rendőrség üzenetét tolmácsolta a tanévkezdés alkalmából a gyerekeknek.

A Béres Csilla és Czapp Hanna által felkészített helyi Zajgó Néptáncegyüttes rövid bemutatója után az egyházak képviselői kértek áldást az új tanévre: Antal Ciprian az ortodox, Kuglis Gábor a római katolikus, Rákosi Jenő pedig a református gyülekezet részéről.

Az ünnepséget az Oláh Katalin nevével fémjelzett Tini Dance Center táncosainak rövid műsora zárta.

Összefogással, odafigyeléssel érnek el eredményeket az érköbölkúti iskolában

Megtelt az érköbölkúti iskola udvara hétfő reggel gyerekekkel, szülőkkel, tanerőkkel, akik közösen, egymásnak örülve várták a megnyitót. Papp Mónika angol szakos tanárnő, kinevezett igazgató köszöntötte az egybegyűlteket, elmondta jó érzés végignézni a mosolygós gyermekarcokon, akik kipihenve, jó hangulatban kezdik az új tanévet. Öröm, hogy vannak, akik támogatják kis közösségünket, bíznak bennünk. Külön köszöntötte a kiscsoportosokat, az előkészítősöket, akik még félénken, de kíváncsian kezdik az óvodai, iskolai életet. Az első osztályosok új környezetben, a nagy iskolában folytatják tanulmányaikat. Az ötödik osztályosok életében is egy új fejezet veszi kezdetét, elköszöntek nyáron a tanító nénitől, aki eddig vigyázta lépteiket, most már az osztályfőnök gondjaira lesznek bízva, tantárgyanként más pedagógus fogja tanítani őket.

Felhívta a gyerekek figyelmét, milyen fontos, hogy itt vannak, itt lehetnek, itt most őket ünnepeltük. „Szívből örülünk a gyerekeknek és ne feledjék, elsődleges célunk felkelteni a tudás vágyát, megismertetni velük a tanulás szépségeit. Ez azonban csak közös munkával érhető el. Minden tanulót szeretnénk tisztességre, becsületre kitartásra nevelni. Az iskolai kicsiny közösségünket törekedjünk aktív programokkal, élményekkel összetartani, fejleszteni” – mondta az igazgató. A szülőknek kitartást kívánt, hozzátéve, ne feledjék, összefogással és odafigyeléssel érünk el szép eredményt.

Köszönjük az I. osztályos diákok szüleinek a munkáját, akik azon fáradoztak, hogy minél szebbé tegyék gyermekeik számára az osztálytermet, példát mutattak mindenkinek. Fontos a jó kapcsolat a szülőkkel, mert így lehet maximalizálni a tanulás hatékonyságát.

Jó tanulást kívánunk minden tanulónak!

„Az okosságnak és tudománynak drága voltára taníts meg engem…”

A gyerekek örömmel és kíváncsi tekintettel ballagtak szüleikkel a hegyközszentmiklósi Toldy Általános Iskola kapuja felé. Csoportosan vagy egyedül vagy éppen édesanya kezét fogva érkeztek, de hamarosan benépesült az iskola udvara. Mocsár László igazgató köszöntötte az egybegyűlteket, majd Árus Csongor László helyi református lelkipásztor

tolmácsolta az Úr szavait a diákok és szüleik számára. „Az okosságnak és tudománynak drága

voltára taníts meg engem, mert hiszek a te parancsolataidnak.”(Zsolt 119,66) – hívta fel a lelkésza figyelmet a tudás, a tanulás fontosságáraebben a világban, amikorbármit elvehetnek az embertől,de a tudását nem vehetik el,az megmarad, elkísér.

Az igazgató kiemelte, számára nagyon jó érzés, mennyire várták a gyerekek, szülők, pedagógusok az iskolakezdést. Mikor év közben megáll az iskolaudvaron és hallja az osztályban folyó munka zaját, az páratlan élmény, ahogy lüktet az iskola, mint egy élő szervezet. Biztos jó volt a vakáció, jót tett, de rádöbbenhettünk milyen jó visszavágyni ide, kedves iskolánkba. Mert jó itt lenni, jó ide járni– mondta az intézményvezető.

Kívánok minden kedves tanulónak, pedagógusnak áldott tanévet!


Írta: Balla Frigyes, Erdei Irénke tanítónő, Nagy Melánia tanítónő, Cservid Levente, Béres Angéla