Elballagtak Érköbölkút nyolcadikosai június második hetében. Összesen kilenc diák kapta meg a ballagó tarisznyát, mellé pedig a sok jó tanácsot útravalóul. Hagyományosan, harangszóra és Gaudeamust énekelve indultak elbúcsúzni, a tanároktól, a kisebb osztályoktól, a tantermektől. Az ünnepségen felszólalt az iskola aligazgatója, Zsigmond Levente és a nyolcadikosok osztályfőnöke, Rákóczi Lajos, akik bátorító szavakkal, visszaemlékezésekkel buzdították a végzősöket az előttük álló akadályok leküzdésére, majd verses-zenés összeállítással búcsúzott a VII. osztály.

A ballagás külön érdekessége egy igen megindító kisfilm levetítése volt, mely az elmúlt négy évet, kirándulásokat, versenyeket, farsangokat képekben összegezte. A végzős osztályból néhányan gimnáziumban vagy szakmunkásképzőben tanulnak tovább, nagy részük viszont Érköbölkúton marad.

Az ünnepség Oláh Éva érköbölkúti tanítónő búcsúztatásával zárult, akit nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntöttek a kollegák és az egykori diákjai. Ezúton is kívánunk neki sok, hosszú boldog nyugdíjas éveket!


Írta: Kővári Emese