„… a gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat. Gyökereket, amelyek tartást adnak, hogy tudják hová tartoznak, de ugyanúgy szárnyakat is, amelyek az egyiket a kényszereiről és előítéleteiktől szabadítják meg, a másiknak lehetőséget adnak új utakat bejárni, vagy inkább repülni.” (Johann Wolfgang von Goethe)

Megkezdődött az iskola szeptember 13-án, becsengettek a hegyközszent­miklósi Toldy Általános Iskolában. A gyerekek az alkalomhoz illően felöltözve az iskola udvarán várták a tanévnyitót. Ezen részt vett az iskola tanári közössége, Árus Csongor László  református lelkipásztor és a rendőrség képviselője is.

Mocsár László iskolaigazgató beszédében köszöntötte a megjelenteket, Goethe mottóban közölt szavait idézte. A legjobb élmény, hogy helyiként együtt játszanak, táborokban, sporttevékenységeken vesznek részt. Az igazgató elmondta, bízik abban, hogy iskolánk szárnyakat tud adni a gyerekeknek. Aki tanul, eljuthat bárhova, a gyökeret és a szárnyakat itt a legjobb helyen kapják meg a gyerekek. Az iskola a barátságról szól, mert a diákok igaz jó barátra találnak osztálytársaikban, ami elkíséri őket nagykorúkig.

Az intézményvezető köszöntötte a tanári közösséget, az új munkatársakat: Borbély Gergő testnevelő-, Bíró Krisztina rajz-, Gellért Orsolya angol-, Kaszoni Szilvia biológiatanárt, illetve Tóth Tünde óvónőt. Köszöntötte az előkészítős tanulókat, az ötödik osztályba lépő gyerekeket is.

Beszélt arról, hogy iskolánk felkészült a járványhelyzetre, kérte a szülőket, tartsák be a szükséges intézkedéseket.

Árus Csongor László lelkipásztor a 15. zsoltárból idézett részletet. Beszélt a templom és iskola kapcsolatának fontosságáról, az iskolába járó gyerekek megszívlelhetik a tanácsokat. Törekedjünk a jóra, hisz aki jót tesz, azt kapja vissza. A gyerekek, törekedjenek a jó tanulásra, hogy öröme legyen a szülőnek és a gyereknek egyaránt – mondta.

A rendőrség részéről Orosz Cosmin rendőr beszélt a járványügyi intézkedések, a viselkedési szabályok betartásáról, a helyes közlekedésről.

Végezetül Mocsár László igazgató jó tanulást kívánt a gyerekeknek az új tanévben!


Írta: Béres Angéla