Elindult Az Érmellék mesterségeinek digitalizálása elnevezé projekt

A papírmerítés rejtelmeivel ismerkedhettek meg a székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum kis diákjai október 11-én a helyi múzeumban. Az iskola előkészítős, valamint III. és IV. osztályosai által még szeptemberben összegyűjtött papírhulladék újrahasznosítását követhették végig a papírmerítés újdonságával. Az iskolában verseny hirdetésével léptek akcióba a tanítónénik, akik arra biztatták a lelkes diáksereget, hogy minél több tiszta papírt gyűjtsenek. A nyertes csapatok lelkes tanulóit a projekt önkéntesei várták, örömmel segédkeztek az ügyes kis kezek között, akik első ízben a papír feldarabolásával kezdték meg az újrahasznosításnak e mesterségét elsajátítani.