^ Vissza Fel

Bibliahét Köbölkúton

Mozaik    2016. július 23. szombat 
 570

„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Mt 5,16) – ez volt a mottója az Érköbölkúton, a helyi általános iskola épületében július 4–11. között, a református egyház szervezésében zajlott gyermek-bibliahétnek.

A Ragyogj csillag! című bibliahét a Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány programja alapján készült. Mindenki sztár, azaz csillag szeretne lenni már kicsi korától kezdve, ezt látják a gyerekek a televízióban, ezzel szembesülnek a mindennapokban. A hét témája Eszter története, amely név jelentése csillag. A történet szép példája annak, hogyan lehet valaki csillag azzal, hogy betölti a rábízott feladatokat. A történet szól hűségről, gyűlöletről, bátorságról, győzelemről. A rendezvényen volt bibliamagyarázat, énektanulás, játék, hogy jobban átélhessék a gyerekek a napi történeteket. Emellett szép kézimunkák készültek a történetekhez kapcsolódóan.

Főhajtás és szórakozás Csokalyon

Kultúra    2016. július 23. szombat 
 784

Változatos programokkal tarkított családi napot tartottak a faluban

Csokalyon öt évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy a falunapok sablonjába fulladt programokat kicsit emberbarátibbá, családiasabbá varázsolják. Ekkor született meg a gondolat, hogy a település nagy szülöttjének, Fényes Eleknek, a magyar statisztika megteremtőjének születési évfordulójához legközelebb eső vasárnapon családi nap szervezzenek. Idén július harmadika volt a település családjainak ünnepe.

Az egész napos rendezvény istentisztelettel kezdődött, melyen Forró Csaba helyi református lelkész hirdette Isten igéjét. „Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében azonban kárt vall?” – hangzott a jézusi kérdés Máté evangéliumából. „Akié Jézus, azé az élet. Csak annak lehet boldog földi élete, aki kész megismerni a Mindenhatót, és rátalál az ő szeretetére. Dolgozni, küzdeni kell, de az anyagi javak nem teszik igazán boldoggá az embert, Isten szeretete az ami által boldogok és elégedettek lehetünk földi életünkben, és elnyerhetjük az örök mennyei életet” – jött a válasz a szószékről.

A hagyományokhoz híven a templomból a Fényes Elek-emlékparkba vonultak az ünneplők, ahol Béres Csaba polgármester és Szabó Ödön parlamenti képviselő osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel ezúttal röviden, lényegre törően, hisz a gyülekező esőfelhők komoran bámultak az égről az emlékezőkre.

Kastélytól a campusig

Kanapé    2016. július 15. péntek 
 620

Négy évtizedes pedagógusi pálya után vonult nyugdíjba a székelyhídi Petőfi-líceum igazgatója, Hegyessy Viktor, akinek mind a helyi sportélet kezdeteiben, mind az iskola felépülésében múlhatatlan érdemei vannak. Az igazgatóval, aki jobban örül, ha diákjai Viki bácsinak szólítják, D. Mészáros Elek beszélgetett.

A Hegyessy család ma már ízig-vérig székelyhídinak tartja magát, holott a múlt század ötvenes éveinek végén még csak ízlelgették az Érmelléken nem túl gyakori családnevet a helybéliek. A szász és székely felmenőktől származó Hegyessy Viktor a kalotaszegi Bánffyhunyadon találta meg élete párját. Fiuk, az ifjabb Viktor is ott született. A család előbb Bihardiószegre került, majd végleg Székelyhídon telepedett le. Ekkoriban a fiatal Viktor még elemista volt. Édesapja magyar–történelem szakos tanár, majd a helyi középiskola igazgatója lett. A család a katolikus iskolában kialakított tanári lakásban élt, azzal átellenben magasodott a város fölé a gyönyörű kastély, a Stubenberg-fészek. Az egyre inkább elhanyagolt, de a gyermeki fantáziának csodákat rejtő kastély parkja a cseperedő Hegyessynek a mindennapok élményét adta. Meg is jegyezte nemegyszer, hogy talán még a gróf sem töltött anynyi időt a kastélyban, mint ő, hisz nemcsak gyermekkora meghatározó helyszíne volt, de később tanárként évtizedeken át dolgozott az iskolaként funkcionáló épületben.

Ifjúsági mobilitás program kulináris élményekkel

Újabb Erasmus+ ifjúsági csereprogram lesz Székelyhídon. Az Ér hangja Egyesület a tavalyi, szociális problémákat feldolgozó programja után ezúttal a Közép és Kelet-európai kulináris kultúrával és a bennük rejlő lehetőségekkel foglalkozik. Az augusztus 22-28. között zajló projekt címe: Európai gasztronómiai körkép kultúránk megőrzése érdekében. Az idei rendezvény nagyobb vállalást jelent több szempontból is az egyesület számára, hiszen a főbb, számokban mérhető tényezők (időtartam, képviseltországok, stb.) egyre gyarapodnak.