Országos szintű, általános mezőgazdasági összeírást indított a román kormány. Az Európai Unió szabályai szerint tízévente egyszer van szükség ilyen összeírásra. A számlálást az Országos Statisztikai Intézet, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a belügyminisztérium szervezi és hajtja végre az általános mezgazdasági összeírás központi bizottságának irányításával és ellenőrzésével. Az összeírást mintegy 30 ezer kérdezőbiztos végzi. Ők keresik fel az országban található gazdaságokat, illetve az ágazatban tevékenységet kifejtő cégeket, hogy információkat gyűjtsenek azok állapotáról. A folyamat során számba veszik a hasznosított mezőgazdasági területeket, az állatokat fajok szerint, a mezőgazdasági gépeket és felszereléseket, továbbá azokat a személyeket, akik mezőgazdasági munkát végeznek, a mezőgazdasági módszereket, a vidékfejlesztés állapotát. Kiemelendő, hogy a számlálás célja nem adókivetés, hanem a megfelelő agrárpolitika kidolgozását elősegítő adatgyűjtés, statisztikai jellegű felmérés.
A felkeresett gazdálkodó magánszemélyek és vállalatok kötelesek helyes és teljes adatokat feltüntetni a formanyomtatványokon, illetve az adatokat a számlálók rendelkezésére bocsátani. Az adatok bizalmas jellegűek és csak statisztikai célokra használhatók fel. Szabálysértésnek számít, ha valaki bármilyen módon gátolja az összeírás elvégzését, az adatok ellenőrzését is beleértve. Ugyanúgy szabálysértés a hamis adatok közlése, akárcsak az adatfeldolgozás és -bejegyzés módjával kapcsolatos utasítások be nem tartása, a bizalmasság megsértése, a kérdőívek kitöltésének visszautasítása, az adatok statisztikai célokon kívüli felhasználása.
Az összeírást hosszas felkészülés előzte meg, a kérdezőbiztosokat ellátták a szükséges kellékekkel, illetve a régiónként szervezett felkészítőkön is részt vettek. Ezeken megfelelő tájékoztatást kaptak a román nyelven összeállított, tizenhat oldalas kérdőív kitöltésével kapcsolatban.
Mint kiderült, minden településen helyismerettel rendelkező személyek keresik majd fel a gazdaságokat, fényképes kitűzővel igazolva magukat. A kérdezőbiztosoknál egyedi, névre szóló táska is lesz, amelyen a program megnevezése is szerepel. A kérdezés hozzávetőlegesen egy órát vesz igénybe, ennek során az interjúalanynak, többek között, a tevékenységi formáról, az általa használt mezőgazdasági területről kell nyilatkoznia, beleértve a kaszálókat, illetve legelőket is. A bérbe adott területekről nem kell említést tenni.
Ez azonban csak egy része az adatfüzetben rögzített kérdéseknek. Az összeírás során ugyanis a gépellátottságról, a gazdaság technológiai színvonaláról is érdeklődnek. Csak egy oldalon keresztül például az öntözőrendszerek használatáról faggatják az alanyt, emellett biogazdálkodásra, illetve a rendelkezésre álló gazdasági épületekre vonatkozó kérdések is vannak. A mezőgazdasági tevékenységet végző cégek esetében a cég képviselője és a biztos közösen tölti ki a nyomtatványokat.
Az illetékesek tudatában vannak annak, hogy a lakosság körében bizonyos fokú előítélet és bizalmatlanság uralkodik az ilyen jellegű összeírás kapcsán. A szakemberek többször is kihangsúlyozták már, ezeket a tévhiteket szét kell oszlatni. Fontos, hogy minél valósághűbbek legyenek a nyilatkozott adatok, hiszen ha bármit is letagadunk, torz kép alakulhat ki a mezőgazdaság jelenlegi helyzetéről. A legutóbbi, 2002-es összeírás során hasonló történt, amikor az adózási kötelezettségtől való félelmében a lakosság nagyon sok mezőgazdasági területet nem jelentett be. Így a begyűjtött adatok használhatatlanok voltak. A mostani összeírás azért fontos, mert az Európai Unió 2013-tól új mezőgazdasági stratégiát dolgoz ki, ezért van nagy szükség a pontos adatokra, hiszen ez alapján kapják majd a gazdálkodók az uniós támogatásokat.
A 2009/1370-es kormányrendelet által szabályozott általános mezőgazdasági összeírás 2010. december 2. és 2011. január 31. között zajlik. Az előzetes eredményeket a tervek szerint 2011 júniusában hozzák nyilvánosságra. Szakminisztériumi adatok szerint az összeírás teljes költsége eléri a 113 millió lejt, ebből körülbelül 17 millió lejt az Európai Unió biztosít.
A számlálóbiztosok igyekezni fognak, hogy 2011. január 10-ig elvégezzék körzetük összeírását. Az ezt követő napokban a főszámlálóbiztosok ellenőrizik a kitöltött formanyomtatványokat, összesítik azokat és február 1–10. között átadják a megyei statisztikai intézetnek.
Az illetékesek kérik a gazdákat, hogy legyenek teljes bizalommal a számlálóbiztosokhoz, segítsék munkájukat reális adatokkal.
Ér hangja