Beszélgetés Cservid Leventével, a Becebe kft. ügyvezetőjével az agrártámogatásokról

 

– A kis és közepes mezőgazdasági pályázatok 2013-ig, valószínűleg évente 2-2 alkalommal kerülnek kiírásra. Székelyhídon és a hozzá tartozó falvakban az emberek pályázati kultúrája még „gyerekcipőben” jár. Sokan félnek belevágni, még a 100%-os támogatottságú pályázatokba is. A kisebb pályázati források közül a 1.4.1-es intézkedési program, a létfenntartást felerészben biztosító gazdaságok támogatása emelhető ki. Ennek keretén belül a kisebb gazdaságok öt évig évi 1500 eurós vissza nem térítendő támogatásra jogosultak.

 

A követelményrendszernek a környéken nagyon sok gazdaság tesz eleget. Elrettentő ereje, főként nyertes pályázat esetén a jogi személyiség bejegyzési kötelezettségének, valamint a vállalt fejlesztéseknek van. Ennek ellenére több kisebb gazda, néhány hektár területtel és otthoni kisebb állatállománynyal is sikeresen pályázott. A tavalyi és idei évben a cégünk által leadott hét ilyen típusú pályázat mindegyike támogatást nyert, minden pályázó Székelyhídról és a hozzá tartozó falvakból került ki.

 

– Mi a helyzet a fiatal gazdálkodókkal? Milyen forrásokat vehetnek igénybe?

– A közepes  mezőgazdasági pályázatok közül kiemelkedik az 1.1.2-es intézkedési program, amelyben a fiatal gazdák a mezőgazdasági termelés elindítására pályázhatnak. A kiírás keretén belül 10–25 ezer euró közötti vissza nem térítendő támogatást lehet elnyerni. Az 1.4.1-es programhoz hasonlóan ez is 100%-os támogatást jelent. Itt már több követelménynek kell eleget tenni: a pályázó életkora 18–40 év között kell legyen, a bejegyzett gazdaság nem lehet egyévesnél idősebb, a pályázónak vagy mezőgazdasági szakirányú végzettséggel vagy érettségi diplomával és legalább 150 órás szakképzéssel kell rendelkeznie.

A gazdaság mérete határozza meg a pályázható összeget, ami 6 és 40 UDE között kell, hogy legyen. Egy UDE-pont hozzávetőlegesen öt hektár szántóföldnek felel meg (kultúránként változó). Az állatok közül  hozzávetőlegesen négy fejőstehén, négy kocadisznó vagy 200 tyúk felel meg egy UDE-pontnak. A „támogatás fejében” nyertes pályázat esetén fel kell vállalni a jogi személyiség bejegyzését, valamint a gazdaság fejlesztését. Ez a kiírás nagy népszerűségnek örvend, bár érdekes, hogy cégünket többen keresik meg, más régiókból (Érszőllős, Kiskereki, Hegyközszentmiklós stb.), mint Székelyhídról. Az általunk leadott 18 ilyen jellegű pályázatból, eddig nyolcnak van eredménye, ezek mind sikeresek. A döntéshozatal sokszor elhúzódik, előfordul, hogy a leadástól számított tíz hónap múlva érkezik meg az eredmény.

 

– Milyen iratok szükségesek a pályázatok leadásához?

– Az 1.1.2-es pályázatok esetén bizonyítani kell a mezőgazdasági végzettséget és a személyazonossági igazolvány segítségével a 18–40 év közötti életkort. A használt földterületeket a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) által kiadott „print screen”, valamint a polgármesteri hivatalból kapott regiszter bizonyítja. A földterületek tulajdonjogát tulajdonosi okirat segítségével vagy bérleti joggal, bérleti szerződés segítségével kell igazolni. Az állatok igazolására az Állat-egészségügyi és -Jóléti Hivatal (DSVSA) megyei kirendeltségének bizonylata szükséges. Szükség van még a helyi polgármesteri hivataltól, valamint a pénzügyőrségtől egy-egy bizonylatra, amelyek igazolják, hogy a pályázónak nincs köztartozása. Az állatok esetében bizonyítani kell még az állatok lakóhelyét, tulajdonjoggal vagy bérleti joggal. Az 1.4.1-es pályázat ennél egyszerűbb. Itt csupán a földterületeket és az állatokat kell a fenn említett iratok segítségével bizonyítani. Ezeken kívül természetesen a pályázat tartalmazza még a pályázati kérelmet, nyilatkozatokat és egy üzleti tervet is, ezeknek az iratoknak az elkészítése a pályázatíró feladata.

 

 

– Hová kell a dokumentációt leadni és hogyan történik az elbírálás?

– Az 1.1.2-es pályázatok leadása a Nemzeti Vidékfejlesztési és Halászati Ügynökségnél történik Nagyváradon, míg az 1.4.1-es pályázatokat a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Igazgatóságon kell benyújtani, szintén Nagyváradon. A benyújtást követően formai és tartalmi ellenőrzés végeznek, amit helyszíni ellenőrzés követ. Az elbírálás pontrendszer alapján történik, ami azonban csak akkor alkalmaznak, ha az igényelt támogatási összegek meghaladják a rendelkezésre álló forrásokat. Az utóbbi időben ez csak az 1.4.1-es pályázatnál fordult elő. Itt pontot lehet szerezni az üzleti terv minőségével, a 40 év alatti életkorral, szakmai szervezetben való résztvétellel stb.

 

– Köszönjük az információkat.

 

 

Ványa Blanka