2014 augusztus 23–án a paptamási KEMISZ (Keresztény Magyar Ifjúsági Szervezet) és TAMISZ (Tamási Ifjúsági Szövetség) ifjúsági szervezetek az általuk előkészített rendezvényen egy társadalmilag nagyon fontos kérdéskört boncolgattak a „Facebook mentes nap” elnevezésű programsorozat keretében. A délelőtti órákban induló rendezvényre a helyiek mellett, érkeztek érdeklődők Csatárból és Biharkovácsiból, de ugyanakkor voltak nagyváradi fiatalok is, akik részt vettek a programokon.

A programsorozat a helyi alpolgármester, Németi Gyula köszöntésével vette kezdetét. A községi elöljáró, méltatta az ötletgazdát, kiemelve, hogy ő még emlékszik azokra az időkre, amikor még nem hogy facebook nem volt, de még mobil telefon sem, és elmondása szerint, nem is nehezedett ekkora nyomás senkire sem. A telefon és az internet használata felgyorsította az életritmust, a munka menetét, de ugyanakkor a kialakult stressz helyzet sajnos nagyban ellensúlyozza a modern tehnikai vívmányok előnyeit.

A következőkben Bacsó Erika iskola psichológus vette át a beszéd fonalát. Az összegyűlt fiatalok nagy figyelemmel hallgatták a kommunikációs előadást. Az előadó, a száraz és egy fiatal számára érthetetlen kommunikációs előadás helyett, egy gyakorlatias, játékokkal tűzdelt lendületes előadást tartott, amely mindenkinek elnyerte tetszését. A rendezvény további részében egy olyan előadó állt a fiatalok elé, aki a XXI. századi közösségi hálók, és ezen belül a facebook pozitív hatásairól beszélt. Lakatos Norbert, a CSATISZ (Csatári Ifjúsági Szervezet) vezetője interaktív módon mutatta be a facebook pozítív társadalmi, szociális és marketing hatásait.

A délelőtti sorozat utolsó felszólalója, Major Loránt, VIDIFISZ ügyvezető alelnök volt. Beszéde és előadása arra irányult, hogy bemutassa a fiataloknak a modernkori közösségi hálók káros hatásait. Beszédében kitért arra, hogy a facebook regisztrálók milyen egészségügyi, társadalmi, kommunikációs és szociológiai veszélyekkel nézhetnek szembe nap mint nap, a „facebookozás” során. A rendezvény megvalósításának fontosságára hívta fel a figyelmet, hiszen, mint mondta „a XXI. szazad egyik legfontosabb kommunikációs vívmánya, mindamellett hogy sok veszélyt rejt, rengeteg lehetőséget nyújt a felhasználóknak abban, hogy szabadidejüket kapcsolatépítésre és kapcsolatteremtésre hasznáják, ugyanakkor arra kell törekedni, hogy a közösségi oldalak tudatos felhasználói legyenek”.

A rendezvény délutáni részében a fiatalok egy ügyességi és személyiségfejlesztő játékokból összeállított vetélkedőn vettek részt. Ugyanakkor a helyi kultúrotthon udvarán felállított sátorban arcfestészet zajlott, amelyet a csatárból érkező fiatalok vezettek.

A főszervezést magukra vállaló ifjúsági szervezetek jól vizsgáztak a rendezvényen. Matyi Miklós polgármester támogatásával és a Communitas Alapítvány, segítségével létrehozott program során, alkalom nyílt a verbális kommunikáció által kapcsolatot teremteni, úgymond hagyományos módon, hiszen mint egyes fiatalok elmondásuk szerint idejükből, mintegy 4–6 órát töltenek közösségi hálókon, leginkább facebookon, amely során a kommunikáció leszűkül az írott vélemény és információ közlésre.

 

A programmá alakított ötlet példaértékű lehet, hiszen egy nagy társadalmi réteget érintő témakörről, a róla alkotott véleményről, illetve a kommunikációs formákró egy nagyobb közösségben kezdtek el elmélkedni. A tudatos facebook felhasználást elősegítő programsorozat közösség fejlesztő közös mozizással zárult, a helyi torna teremben.