Utolsó szakaszába ért a Paptamásihoz tartozó falu templomának felújítása

A pelbárthidai református templom teljes felújítási munkálatainak utolsó szakaszába érkezett egy több mint tízéves munka eredményeként. A gyülekezet 2009-ben kezdte el a restauráláshoz szükséges dokumentáció elkészítését, melyet 2010-ben az úgynevezett falkutatás követett.

Aztán hosszabb szünet után 2014-ben a román állam támogatásának köszönhetően sikerült felújítani a templom 1888-ban épített tornyát. De a műemlék, a közel kilencszáz éves szentély és hajó restaurálása még váratott magára.

A műemlék templomok nagy felelősséget rónak a bennük munkálkodó gyülekezetekre. Nem szabad elvesztegetni, romlani hagyni, feledésbe ejteni az ősök hagyatékát, ugyanakkor a jelen közössége használni szeretné, igényeihez alakítani igyekszik templomát.

Műemlék esetében ez sok akadályba ütközik: az épület fűtését, külső és belső kinézetének, terének kialakítását, de még az elektromos hálózat kiépítését sem lehet akárhogyan megoldani.

Látványos haladás

A 186 lelkes gyülekezetnek nem kis erőfeszítésébe került a munkálatok előkészítésének – a dokumentáció, illetve a régészeti kutatások – anyagi fedezetét összegyűjtenie. De Istennek hála, a templom körül és a templom belsőjében elvégzett régészeti kutatásokat követően végre elkezdődhetett a tényleges felújítás.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület és Emődi Tamás nagyváradi építész, régész, művészettörténész közreműködésének is köszönhetően a magyarországi Rómer Flóris-tervben helyet kapott a pelbárthidai templom is.

A Teleki László Alapítvány közvetítésével és támogatásával 2010-ben megkezdődött a falak megtisztítása. Ezt követte 2021-ben az épület szerkezetének megerősítése, a tetőzet szerkezetének és a héjzatnak teljes felújítása, kézzel faragott zsindellyel történő befedése. A tavalyi nyár folyamán a kivitelező elvégezte a templom belső és külső falainak burkolását úgynevezett kanálhátas vakolással. Ezután következett a kazettás mennyezet kialakítása és a padlózat elkészítése. Megvalósult az esővíz-elvezető csatornák elhelyezése és a falak külső és belső festése is.

Külön fontosnak tartottam, hogy lehetőségeinkhez mérten a hiteles forrásokra támaszkodva visszaállítsuk az eredeti ablakokat és be­járatokat, illetve befalazzuk a már késői átépítések utáni ablakokat. A belső munkálatok végeztével már látható a szentély keleti falából kiugró oltárfülke, a szentélyben lévő szentségtartó és jelzés szintjén sikerült a diadalívet is megmutatni.

Természetesen az épület villanyhálózatát is újraterveztettük és a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiépítettük.

Jelenleg zajlik a templom tornyának felújítása, illetve a bútorzat elkészítése. Ezt követi majd a fűtésrendszer telepítése, illetve a templom körüli tér rendezése.

Élő bizonyosság

Sokan vettek részt már eddig is ebben a munkában. Tisztelet és köszönet a kivitelezőknek, akik sok esetben anyagi biztosíték nélkül is becsülettel és szakértelemmel végezték a munkát. Jó és biztató volt átélni azt is, amikor a környékbeli gazdák, vagy gyülekezeti tagok önkéntesen segédkeztek a munkálatok egy-egy szakaszában: jöttek személyesen akár éjszaka is a zsindelyt lerakodni, vagy más alkalommal ingyen rendelkezésre bocsátották munkagépeiket, hogy így is segítsék a felújítást.

Május 29-én ideiglenesen berendezett templomunkban tartottuk a konfirmációi istentiszteletet.

Tisztában vagyunk vele, hogy nagy munka vár még ránk, de reméljük, hogy minél hamarabb visszaköltözhetünk a teljesen megújult istenházába, melyhez számtalan élmény köt és annyi imádság vonz. Lassan már tizenkét éve, amióta lelkipásztori szolgálatomat végzem Pelbárthidán, szinte minden vasárnap azért is imádkozunk, hogy az ősi kövek életre keljenek, hogy ne csak megújuló templom, de folyamatosan újuló gyülekezet éljen a településen.

Olyan közösségért imádkozunk, mely ismeri múltját, büszke őseire és a teremtő-megtartó Istenről tesz bizonyságot nemcsak százegy, hanem legalább kilencszáz éve minden nap, egészen az idők végezetéig.


Írta: Ghitea-Szabó József Levente református lelkipásztor