Tavaly áprilisban már beszámoltunk róla, hogy a magyarországi Sáp településen jótékonysági bált szerveztek, hogy egy 1848-as emlékmű felállításához szükséges anyagi forrásokat előteremtsék. Az akkori bál fővédnöke Cseke Attila, Bihar megye RMDSZ-es parlamenti képviselője volt, Bodó Sándor magyar országgyűlési képviselővel közösen. A bálon támogató jegyek vásárlásával, illetve tombolavásárlással lehetett támogatni a nemes célt. Cseke Attila fővédnök egy fából készült Szent László szobrot adományozott tombolanyereménynek, azonban figyelembe véve a szobor eszmei értékét, a szervezők úgy döntöttek, hogy árverésre bocsátják azt. A szobor rekordáron, 205 ezer forintért talált gazdára, s az est összbevétele 710 ezer forint volt.

Karacs Imre Sáp polgármestere akkor bemutatta az emlékmű látványtervét és elmondta, hogy 2014 nemzeti ünnepén szeretnék felavatni a három kopjafából álló emlékművet. Az emlékmű elkészült és 2014 március 14-én, pénteken egy nagyszabású ünnepségsorozat keretében avatták fel.

Az esemény ünnepi istentisztelettel vette kezdetét a református templomban, melyen Tóth Tibor a Tiszántúli Református Egyházkerület főjegyzője hírdette az igét, majd a részvevők lovashuszárok vezetésével átvonultak a település közösségi terére, ahol a helyi óvoda és általános iskola diákjai mutattak be ünnepi műsort. Itt mondta el ünnepi köszöntőjét Karacs Imre Sáp község polgármestere, aki megköszönte a támogatók hozzájárulását és röviden ismertette az emlékmű felállításának történetét.

A felállított emlékmű előtt elsőként Vitányi István Hajdú-Bihar megyei FIDESZ országgyűlési képviselő szólalt fel, aki a kopjafa történetét és annak jelentőségét ismertette. Cseke Attila az RMDSZ parlamenti képviselője a szülőföldön maradásról, a kopjafa jelzésértékű üzenetéről valamint a szabadság kivívásának fontosságáról szólt.

Cseke Attila ünnepi beszéde Sápon

„Példa az itt élőknek és figyelmeztető jel a jövőre nézve. Azzal, hogy kopjafát állítunk, jelezzük mindenkinek: mi itt születtünk, ez a mi szülőföldünk, mi itt maradandót alkottunk, de üzenünk is a jövőnek, hogy sok-sok év múltán is tudja mindenki, hogy mi itt vagyunk, együtt vagyunk itt a Kárpát-medencében és nem lehet bennünket szétforgácsolni. A haza mi vagyunk, testi és lelki mivoltunkban itt Sápon, amott Debrecenben vagy Budapesten, de Erdélyben és Felvidéken és mindenhol ahol magyarok élnek és hangzik a magyar nyelv. És akkor nem lehet, hogy ne emlékezzünk meg a forradalomról, a márciusi ifjakról, akkor tudjuk: szinte már genetikailag belénk kódolták a Nemzeti dalt és március tizenötödikét. A szabadságnak súlyos ára van, de – és ezt soha ne feledjük – ha kivívtuk, hatalmas ereje is a mienk! Nem anyaországi vagy külhoni magyaré, nem Kárpát-medencei vagy azon kívül élő magyaré, nem enyém vagy tied, hanem mienk. Így: Együtt. Mert ez tette és teszi ezt a nemzetet naggyá a világtörténelemben.” – zárta beszédét Cseke Attila.

Utolsó felszólalóként Dr. Surján László, az Európai Parlament alelnöke szólalt fel, aki a magyar kormány felelősségvállalásáról szólt, nemzeti ünnepünk alkalmából. A kokárdát jelképező talapzaton álló három kopjafa egyike a 48-as szabadságharcnak, a második az elesett hősöknek állít emléket, míg a harmadik útmutatóul szolgál a jövő nemzedéke felé. Az emlékművet Surján László, az EP alelnöke és Vitányi István leplezték le, majd koszorúzásra került sor. Záróakkordként Sáp testvértelepülésének, Szentjobb asszonykórusának az előadása következett. A megemlékezés végén nemzeti imánk, a Himnusz eléneklésére került sor.

assszonykorus

A 205 ezer forintért gazdára talált, Cseke Attila által felajánlott szobor mellett, egy másik erdélyi felajánlás is segítségükre volt a sápiaknak, mégpedig a testvértelepülés, Szentjobb jóvoltából, akik a kopjafa alapanyagául szolgáló fát adományozták. Szentjobb község küldöttsége is részt vett az ünnepségen, Molnár József polgármester vezetésével.