Az első Székelyhídi Városnapok rendezvénysorozata nem az Érmelléki Őszről jól megszokott módon kezdődött, tanácsi határozat értelmében ugyanis városunkban hat díszpolgárt avattak. A díszpolgárrá avatás ünnepi tanácsülés keretein belül folyt le, ahol tiszteletüket tették – többé-kevésbé – a város tanácsosai. Elsőként Cservid Levente köszöntötte az egybegyülteket, majd felolvasta azt a határozatot, mely szerint díszpolgári címben részesül Dr. Csíszér Ágnes, Daróczi Viorica, Hegyessy Viktor és Kovács János illetve posztumusz Bordás Mihály és Kerekes Géza.

Az ünnepeltek a lakóépületük és az ahhoz tartozó telek illetve egy gépjármű adómentességét élvezhetik. Ezután a díszpolgárokról írt laudációk felolvasása következett, amikor is mindenki megtudhatta, kinek miért jutott ez a megtisztelő cím. A laudációk felolvasását követően városunk polgármestere, Béres Csaba nyújtotta át egyenként a díszpolgári okleveleket, egy-egy emlékplakettet és egy-egy virágcsokrot az ünnepelteknek, akik az esemény végén mind külön köszönetet mondtak azért, hogy érdemesnek találtatták őket erre a megtiszteltetésre.


Írta: Mészáros Emőke